De langste hausse

De huidige beurshausse is met 112 maanden nog niet de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, maar wel bijna. De recordhouder is de ‘Grote Expansie,’ de periode onder presidenten Reagan en Clinton. De S&P 500 steeg 418% tussen november 1990 en maart 2000. Dat is 114 maanden. De huidige hausse begon in maart 2009, duurt nu al 112 maanden en zag de S&P stijgen met 302%. Bedenk wel: de Dow Jones Index was op 14.400 aan het einde van de vorige expansie (die eindigde door de financiële crisis, in najaar 2007) en kukelde naar 6.600. De beurs had dus wel een paar jaar nodig om weer op het niveau van vóór de kredietcrisis te komen.

Waardoor eindigden expansies? Rentebeleid, algehele verzadiging, overmoed. Soms politieke spanning.

Laatste ronde!

Laat uw waardering voor De Bicker vandaag spreken via Ideal of PayPal. Dit is de laatste dag dat ik u met deze fondswerving lastig val. Dank voor uw geduld, en dank aan iedereen die deze week al bijdroeg!


Bitcoin kwetsbaar

De prijsstijging van bitcoin vorig jaar is voor een groot deel veroorzaakt door prijsmanipulatie op Bitfinex, één van de grootste en minst gereguleerde markten in de VS. Dat concludeert een prof uit Texas die zich heeft gespecialiseerd in fraude op financiële markten. Dit zegt niets over de degelijkheid van blockchain; wel alles over de menselijke natuur en kwetsbaarheid van jonge, onderontwikkelde markten.

Is socialisme nodig?

Inspiratie voor het stuk van Frentrop is dit artikel in Mises, de bubbel voor vrije-markt economen (vernoemd naar Ludwig von Mises, Oostenrijkse school, etc zie hier. Iedereen zijn eigen bubbel!) Argument: je kunt wel zeggen dat kapitalisme moet worden getemperd met een dosis socialisme, om een echt welvarende samenleving te creëren; maar uit de cijfers blijkt dat echt niet zo duidelijk. En voor ‘welvarend’ voert de schrijver niet alleen geldmatige criteria aan. De cijfers zijn van de OESO, onverdachte bron.

Loont vissen?

‘Visserij buiten de territoriale wateren op de huidige schaal is alleen mogelijk door overheidssubsidies. Zonder die zou 54% van de visgebieden op de oceanen niet winstgevend zijn.’ Conclusie van een studie die zich baseert op satellietwaarnemingen van vissersschepen en daarbij noteert a/ hoe groot die schepen zijn b/ hoe ver ze moeten varen om hun vangst lonend te maken en c/ de subsidie van het land onder welke vlag zij varen.

Handelsbeleid VS

Nuttige achtergrond van de Wall Street Journal. Sinds de Smoot-Hawley Act van 1929 enorme handelsbarrieres opwierp, en daardoor mede de Grote Recessie van de jaren ’30 veroorzaakte, heeft de VS langzaam zijn grenzen heropend. Bevoegdheid om verdragen te sluiten werd door Congres overgedragen aan President. Gedachte was dat Congresleden te veel werden gestuurd door de belangen van hun regionale kiezers, en dat de President boven de partijen zou staan en het landsbelang in het oog zou houden. Dat werkte: het Nafta-verdrag bijvoorbeeld werd uitonderhandeld door George Bush en getekend door Bill Clinton. ‘Maar nu hebben we voor het eerst in bijna een eeuw een President die protectionistischer is dan het Congres, en het Congres moet hem beteugelen.’ (betaalmuur, Outline hier.)

Omvang en welvaart

Van de 50 Verenigde Staten zijn er slechts vier die groter zijn qua inwonertal dan Nederland: Californië, Texas, New York en Florida.
(links Europa, recht VS:)
Duitsland       82               Californië        39
Frankrijk        67                Texas             28
UK                 66                Florida            21
Italie              60                New York        20
Spanje          46                Pennsylvania  13
Polen            38                Illinois             13
Roemenië     20                Ohio               12
Nederland     17                Georgia          10
Maar het modale (niet: gemiddelde) inkomen in Nederland is niet bijzonder hoog: meer dan de helft van alle Amerikaanse staten is welvarender dan Nederland.
Als staat van de VS zouden we ons dus geen zorgen hoeven te maken over politieke en monetaire unie: we zijn niet bijzonder rijk, en dankzij ons grote inwonertal zouden we veel invloed hebben in Washington. Binnen de EU ligt dat anders: wij zijn relatief rijk, en qua inwonertal niet erg ‘zwaar’: 6 van de 28 EU-landen hebben veel meer inwoners dan wij. Dus moeten wij uitkijken met Brussel. Dus zijn we tegen ‘transferunie’ en willen we dat de regering oppast dat Brussel ons geld niet inpikt.
– door Paul Frentrop

Wat kost-ie?

De F-35 is de meest spectaculaire flop in de rijke geschiedenis van het Amerikaan ministerie van defensie. Meer dan een ‘trillion’ dollar, dat is duizend miljard, kostte de ontwikkeling. ‘Waarom weet het Pentagon niet wat dingen kosten?’ is de terechte kop boven dit artikel. Voorbeeld: de aannemers Lockheed Martin wisten de ambtenaren ervan te overtuigen dat het handig zou zijn om onderdelen te ontwikkelen en bouwen, tegelijkertijd met de testvluchten. (In plaats van ontwerpen-> prototype-> testen-> en bij succes in serie bouwen.) Maar goed, dat is maar één voorbeeld. Voor het eerst in 70 jaar gaat het Pentagon zich nu laten controleren door een accountant. Kosten van de accountants in 2018: $367 miljoen. Kosten van het repareren van problemen die al door de accountants zijn ontdekt in 2018: $551 miljoen.

 

Autobezit loont niet

Het is goedkoper te Uberen van en naar het werk dan een auto te bezitten in vier van de vijf grote Amerikaanse steden. Parkeren, benzine, belastingen, afschrijvingen etc maken autobezit duur. Als dat in de VS zo is, dan in Nederland helemaal. Maak zelf maar de rekensom. (tip A. van Rossum)

Marshall Plan

Bloomberg gebruikt de verjaardag van het Marshall Plan om een necrologie te schrijven over de relatieve vreedzame periode 1947-2017 die mede te danken was aan het plan dat 71 jaar geleden werd getekend door generaal George Catlett Marshall (1880 – 1959).  Trump zou het ‘SUCH A BAD DEAL’ noemen. Bloomberg maakt gehakt van zijn argumenten, zegt dat het Congres te laf is om hem tegen te houden, en is blij dat Europa vooralsnog niet meedoet.