Wereld armoede

Klok laat live tikkend zien hoeveel mensen er iedere seconde ontsnappen aan extreme armoede – en hoe dat achterloopt bij de VN-doelstelling. Per land.

Reageer

Gratis monument

Castello di Montefiore, in Recanati in Le Marche, wordt weggegeven door Italië. Als u er maar een hotel, of een restaurant, of een museum of een pretpark van maakt. Het land geeft 100 historische gebouwen weg om te laten ontwikkelen, met als doel de toeristenstromen een beetje buiten de drukste plekken te geleiden.

 

Reageer

De visie van China

Duizend miljard euro wil China de komende vijf jaar investeren in verschillende buitenlanden. Infrastructurele projecten die de handel moeten vergemakkelijken. Spoorwegen, maar bijvoorbeeld ook een kernreactor in Engeland. Handel is de toekomst, niet protectionisme, zegt president Xi Jinping. Lang artikel in NY Times, betaalmuur, dit kaartje verklaart al een heel stuk.

Reageer

Psychometrie en micro-targeting

Een artikel in The Observer van 7 mei betoogt dat het Brexit-referendum is gemanipuleerd door Cambridge Analytica, een bedrijf dat belooft kiezers te profileren met behulp van internet-gegevens, zodat politici exact weten welke personen – tot op postcode en huisnummer – ontvankelijk zouden zijn voor een pleidooi om op hen te stemmen. Cambridge Analytica en aanverwante bedrijven worden mede gefinancierd door Amerikaans biljonair Robert Mercer en heeft opdrachten uitgevoerd in vele voormalige Sovjet-republieken zodat een complot van de Amerikaanse 1% en ‘Rusland’ de Britse kiezers heeft bewerkt om voor Brexit te stemmen. Dit soort hijgerige en insinuerende schrijverij helpt niet om een afgewogen oordeel te vellen over ‘micro-targeting.’ Terwijl dat wel goed zou zijn.

Privacy International,’ een in Londen gevestigde actiegroep die zegt te pleiten voor bescherming van privacy overal ter wereld, publiceerde in april een beter stuk. Wat Cambridge Analytica doet is het ‘profileren’ van burgers op basis van publiek beschikbare en openlijk verhandelde databases, en op basis daarvan bepalen welke politieke boodschap het beste aankomt. Een stapje verder is ‘psychometrie,’ namelijk het opstellen van een persoonlijkheidsanalyse. Voorspellen van gedrag op basis van bekende gegevens gebeurt al vrij lang in het bedrijfsleven en de politiek. Obama in 2008 had al een organisatie die kiezers in kaart bracht. Onderzoekers hebben al aangetoond dat je persoonlijkheid kunt vaststellen op basis van iemand’s Instagram fotos, Twitter profielen and telefoongedrag. IBM biedt een tool aan waarmee je persoonlijkheid kunt bepalen op basis van tweets, emails en blogs. Start-up Crystal Knows geeft abonnees instant persoonlijkheidsbeschrijvingen op basis van de contacten op Google en sociale media. Is het dus mogelijk dat Cambridge Analytica de Brexit-peiling heeft helpen beïnvloeden? Ja, maar niet waarschijnlijk. Omdat alle partijen tegenwoordig gebruik maken van psychometrie en micro-targeting. Dit is geen reden om het dan maar te laten zitten: als technologie het zo makkelijk maakt om mensen te beïnvloeden en dus het democratisch proces, dan is het van groot belang dat onze persoonlijke gegevens goed beschermd worden en de verhandelbaarheid beperkt.

Reageer

Robots en banen (3)

In het voorlopig nog niet beslechte debat over de vraag of we allemaal overbodig worden door slimme robots, hier een bijdrage van een openlijk partijdige club: De Stichting voor ‘Information Technology & Innovation’ in de VS. Hun argument: we maken ons ten onrechte zorgen dat banen verdwijnen door technologie, bijvoorbeeld software die veel werk overneemt van advocaten, of Uber die taxichauffeurs overbodig maakt.  Als je kijkt naar de mate waarin de afgelopen 20 jaar banen verdwijnen, afgezet tegen de mate waarin nieuwe soorten banen ontstaan, dan is het juist relatief rustig vergeleken met 1950-2000, en zeker 1850-1870. Toen was er bijna twee keer zo heftige ‘occupational churn.’

Wat dit verhaal niet adresseert is a/ de ‘prijsdruk’ door automatisering, dus dat banen steeds slechter betalen; en b/ de theorie dat geschiedenis hier niet van toepassing is omdat robots niet stom werk uit handen nemen, maar ook creatief, scheppend, intelligent werk.

De WSJ heeft het samengevat in een grafiekje:

 

Reageer (1 reactie)

In de bak

Hoe kan het toch dat er zo veel mannen in de VS niet meer werken? De ontwrichting van de banenmarkt door de snel toenemende wereldhandel wordt vaak geciteerd als verklaring voor de zorgen van de Amerikaanse middenklasse – en daarmee voor de populariteit van Trump.  De trend is onmiskenbaar, zie boven. In 2015 was 22% van de mannen 20-64 zonder betaalde baan, tegen 10% in 1948. Het is een specifiek Amerikaans probleem: van de 23 hoogontwikkelde economieën in de wereld – zeg maar de OESO – staat de VS op de 22ste plaats in arbeidsparticipatie. (nr 23 is Italië.) Analyse toont dat bepaalde groepen mannen vaker buiten de arbeidsmarkt vallen: mannen die niet getrouwd zijn, en autochtonen – immigranten hebben een hogere arbeidsparticipatie. Twee verklaringen: in 1948 werkten veel vrouwen thuis, nu heeft de overgrote meerderheid een betaalde baan. En: er is tegenwoordig een derde categorie, namelijk mannen die niet een baan hebben en er ook geen zoeken. Dat is sociaal acceptabel geworden.  Maar dat verklaart nog steeds niet alles. Een nieuwe theorie: de steeds meedogenlozere rechtspraak. Het aantal mannen dat of in de gevangenis zit, of een veroordeling wegens misdrijf achter de rug heeft, is gegroeid van 5 miljoen in 1980 naar 20 miljoen in 2010. Op dit moment zitten er 2,5 miljoen mannen achter de tralies. Er zijn geen cijfers over de banenkansen van mensen met een strafblad. Maar correlatie …

Reageer

Wie bewaakt de bewakers?

Dat deed Paul Frentrop, die met zijn ‘Nederlands Governance Genootschap’ de toezichthouders van Nederland bij de les hield. Hij houdt nu op met zijn maandelijkse nieuwsbrief, en dat is een gemis. Waarom? Lees dit bijvoorbeeld:

DNB: Verzekeraars kunnen niet beleggen

De Nederlandsche Bank (DNB), die in Nederland in opdracht van de minister van Financiën toezicht houdt op de verzekeraars, vindt dat dat verzekeraars slechter kunnen beleggen dan U. De rekenrente wordt voor verzekeraars immers verlaagd van 4,2 naar 3,65 %. Daarmee zegt DNB dat een verzekeraar op zijn beleggingen in redelijkheid hooguit dat percentage kan verdienen. Volgens de minister van Financiën kunt U echter – wanneer u meer dan 975.000 euro te beleggen heeft – makkelijk een rendement van 5,39 % behalen. Op dit fictieve rendement (verhoogd van 4 % vorig jaar) hebben VVD en PvdA immers de vermogensrendementsheffing over 2017 gebaseerd. De minister van Financiën is ook verantwoordelijk voor het beleid van DNB.

Alle artikelen op de site terug te vinden.

 

Reageer

Visualisatie

Aantal mensen dat in extreme armoede leeft, 1990-2013. Bron: Wereldbank.

Reageer

Middenstand

Net als in Nederland lijdt de Amerikaanse middenstand. Het afgelopen jaar zijn er 89.000 mensen ontslagen in Amerikaanse winkels – dat is meer dan er in de hele steenkool-winning werken in de VS. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er al negen faillissementen van ketens. Ja, de revolutie wordt aangejaagd door online winkelen. Maar wat ook meespeelt: te veel winkels – specifiek: te veel shopping malls – en een keuze van Amerikanen om weer meer uit eten te gaan. Dat gaat ten koste van winkelen.

Reageer

Belastingparadijs Nederland

Nee dit gaat niet over BV’s, maar over gewone mensen. En we zijn geen ‘paradijs,’ maar gewoon een middenmoter. Nieuwe cijfers van de OESO:

Interessant is wel weer de hardnekkige foksubsidie:

 

Reageer