Muzieksmaak vroeg bepaald

Onze smaak in muziek wordt al vroeg bepaald en verandert opmerkelijk weinig in latere jaren. Zo omstreeks 13, 14 jaar kiezen we onze favoriete liedjes en die blijven het ankerpunt:

Conclusie op basis van data van Spotify.

Taalwapens

Om nepnieuws te herkennen – of drogredeneringen, of bluf – moet je wel een beetje retorica beheersen. Deze pagina brengt de verschillende soorten manipulaties en vergissingen in kaart en helpt ze te herkennen.

Wilskracht is ’t niet

Mensen die bewonderenswaardig slagen in het weerstaan van verleidingen zijn niet flinker – ze zijn gewoon niet geïnteresseerd. En ze zijn beter in het negeren van verleidingen. Het daadkrachtig weerstaan van verleidingen kost heel veel energie en leidt niet tot meer succes in het leven.

Een kunst apart

Het brein van een jazz-pianist werkt anders dan het brein van een klassiek pianist. Keith Jarret, gevraagd of hij een keertje een concert zou willen doen waarin hij zowel jazz als klassiek zou spelen, antwoordde: ”Oh nee, dat is een lachertje (…) dat is vrijwel onmogelijk (…) het gaat om de bedrading! Je systeem vraagt voor ieder van die twee dingen een heel andere bedrading.” Neurologisch onderzoek door Max Planck Instituut toont aan dat hij intuïtief gelijk had. De hersenen van de jazzpianist zijn meer gericht op ‘Wat,’ die van de klassieke pianist op ‘Hoe.’

Lucht verontreinigt

Vieze lucht beïnvloedt negatief gedrag. Hoge luchtverontreiniging gaat samen met meer moord, overvallen, geweld, en inbraken. Is er causaal verband, en zo ja, hoe dan? Onderzoek over negen jaar in 10.000 Amerikaanse steden, vervolgens steden in VS en India, doet zijn best om ‘vervuilende invloeden’ uit te filteren en concludeert: ja. Waarom? ‘Het is bekend dat mensen die gespannen zijn, eerder geneigd zijn zich onethisch te gedragen. Onze theorie is dat het inademen van  vervuilde lucht mensen zenuwachtig en gespannen (‘anxious’) maakt.’

U bent veranderd

Ja, echt! Sinds we elkaar voor het laatst spraken. Dat is alweer een tijdje geleden. Volgens een metastudie die in totaal 50.000 ondervraagden bijeen veegt, is persoonlijkheid niet in beton gegoten. We veranderen allemaal in de loop van ons leven. Kleine verschuivingen in de ‘Grote Vijf’ componenten van persoonlijkheid (extraversie, dienstbaarheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, en openheid) vinden gedurende het hele leven plaats. Gemiddeld gesproken (en dat is gevaarlijk, zoals u weet) worden we allemaal emotioneel stabieler, minder sociaal, slordiger, nonchalanter en minder open-minded naarmate we ouder worden.

Boektip

Het rationele individu is een illusie. Onze beslissingen worden gedicteerd door emotie en heuristiek, niet ratio. We weten veel minder dan we denken. De enige reden dat wij als mensen zo succesvol zijn is dat we zo goed kunnen samenwerken. Kern van een nieuw boek, ‘The Knowledge Illusion,’ gerecenseerd door historicus Yuval Harari in de NY Times.

Je wordt ouder, papa

Op een zeker moment vindt u geen enkele nieuwe muziek meer interessant. Het overkomt vrijwel iedereen – maar waarom? Om verrukt te raken moet je ook verrast worden – en hoe meer we hebben gehoord, hoe moeilijker het wordt om nog verbaasd te worden. Dan is er de verwaandheid van die jongelui. Muziek moet ons raken, en daarvoor is emotioneel contact nodig met de muzikant. Dat wordt lastiger naarmate de leeftijdskloof groter wordt. En … na ons dertigste worden we ‘vol-wassen.’ We ontdekken onze identiteit en nestelen ons daarin. Het is lastig om voortdurend overdonderd te worden – in onze puberteit lijken we het meest ontvankelijk. En tenslotte, concludeert de auteur,  “Music today f***ing sucks.”

Trump uitgelegd

Scott Adams, schrijver van Dilbert en scherpzinnig waarnemer van de politiek, analyseert de overredingstechnieken van president Trump. Visualiseren: Trump heeft het niet over ‘veilige grenzen’ (een abstract concept) maar over een ‘muur’ (een tastbaar, zichtbaar ding.) Niet te veel details: hij volstaat met een simpel beeld als ‘een muur’ zodat we zelf de rest kunnen invullen en dus minder makkelijk gaten kunnen schieten in zijn voorstel. Hoog inzetten: Trump begon over een muur over de volledige lengte van de grens, waarvan hij ook zelf wel besefte dat het niet praktisch zou zijn; uitwerking in een iets minder radicale grensbewaking lijkt dan op redelijkheid.  En meer, o.a. ‘thinking past the sale.’ (tip: M. van Weede)

Aardig zijn is winstgevend

Sommige managers zweren bij interne concurrentie: als mensen binnen een bedrijf met elkaar wedijveren brengt dat het beste in hen boven. Fout, zegt voormalige Microsoft bobo Dick Brass: dan krijg je Microsoft’s Failure to Innovate.  Slechte producten zoals Clear Type en tablet computers zij het gevolg van een ‘disfunctionele bedrijfscultuur.’ Satya Nadella werd in 2014 baas van Microsoft en zette bovenaan zijn lijst: empathische samenwerking. Zie Satya Nadella Rewrites Microsoft’s Code in Fast Company.   Het aandeel stijgt sindsdien. (tip: M. Bouman)
Hoe was het gezegde ook al weer? ‘Culture eats strategy for breakfast.’