Dommekracht

Mannen met spierballen geloven minder in gelijke kansen. En vinden het prima dat de ene groep mensen een andere groep domineert. Maar wat was er eerst? De mentaliteit, of de spierballen …?

Reageer

Vooroordeel bestrijden

We hebben allemaal vooroordelen en irrationele reflexen (‘biases,’ in het Engels.) Daar worden we mee doodgegooid sinds Kahnemann de Nobelprijs won. Maar wat heb je er aan? Het is ingewikkeld, en bovendien is het irritant om je eigen tekortkomingen te bestuderen. (alweer een ‘bias?’) Dit is een lijstje met daarbij korte adviezen om ze te herkennen en bestrijden. Onderstaand een fragment, klik voor de hele lijst.

 

Reageer

Een kind als psychopaat

Lange reportage in The Atlantic over een kliniek met de zwaarste gevallen van psychopathische kinderen. Soms door nature, soms door nurture. Een jongen sleurde de huiskat aan zijn staart in het rond en liet daarna los. Een andere jongen vertelde in de groepssessie door zijn eigen vader omgekeerd opgehangen en daarna gesneden te zijn, waarna hij peper in de wonden gestrooid kreeg. Dat riep herkenning bij de anderen op. Grootste schoolprobleem is doorgaans het bewusteloos slaan van de leraar.

De kliniek (Mendota) heeft een uitgebreide staf van 1 psychiater op 3 gevangenen en straft licht en kort, beloont veel en triviaal. Psychopathische kinderen zijn ongevoelig voor straf, herkennen geen angst in andermans ogen en hebben een lage hartslag. Maar ze reageren wel ‘normaal’ op beloning. De therapie lijkt te werken. Recidive is relatief laag. Hoe eerder je behandelt, hoe langer je de hersenontwikkeling bij kan sturen.
Reageer

Psychometrie en micro-targeting

Een artikel in The Observer van 7 mei betoogt dat het Brexit-referendum is gemanipuleerd door Cambridge Analytica, een bedrijf dat belooft kiezers te profileren met behulp van internet-gegevens, zodat politici exact weten welke personen – tot op postcode en huisnummer – ontvankelijk zouden zijn voor een pleidooi om op hen te stemmen. Cambridge Analytica en aanverwante bedrijven worden mede gefinancierd door Amerikaans biljonair Robert Mercer en heeft opdrachten uitgevoerd in vele voormalige Sovjet-republieken zodat een complot van de Amerikaanse 1% en ‘Rusland’ de Britse kiezers heeft bewerkt om voor Brexit te stemmen. Dit soort hijgerige en insinuerende schrijverij helpt niet om een afgewogen oordeel te vellen over ‘micro-targeting.’ Terwijl dat wel goed zou zijn.

Privacy International,’ een in Londen gevestigde actiegroep die zegt te pleiten voor bescherming van privacy overal ter wereld, publiceerde in april een beter stuk. Wat Cambridge Analytica doet is het ‘profileren’ van burgers op basis van publiek beschikbare en openlijk verhandelde databases, en op basis daarvan bepalen welke politieke boodschap het beste aankomt. Een stapje verder is ‘psychometrie,’ namelijk het opstellen van een persoonlijkheidsanalyse. Voorspellen van gedrag op basis van bekende gegevens gebeurt al vrij lang in het bedrijfsleven en de politiek. Obama in 2008 had al een organisatie die kiezers in kaart bracht. Onderzoekers hebben al aangetoond dat je persoonlijkheid kunt vaststellen op basis van iemand’s Instagram fotos, Twitter profielen and telefoongedrag. IBM biedt een tool aan waarmee je persoonlijkheid kunt bepalen op basis van tweets, emails en blogs. Start-up Crystal Knows geeft abonnees instant persoonlijkheidsbeschrijvingen op basis van de contacten op Google en sociale media. Is het dus mogelijk dat Cambridge Analytica de Brexit-peiling heeft helpen beïnvloeden? Ja, maar niet waarschijnlijk. Omdat alle partijen tegenwoordig gebruik maken van psychometrie en micro-targeting. Dit is geen reden om het dan maar te laten zitten: als technologie het zo makkelijk maakt om mensen te beïnvloeden en dus het democratisch proces, dan is het van groot belang dat onze persoonlijke gegevens goed beschermd worden en de verhandelbaarheid beperkt.

Reageer

Zeggen en doen

… zijn twee verschillende dingen. Dat is waarom opiniepeilingen zo vaak de plank misslaan over verkiezingen. Dus kun je beter een andere methode gebruiken om er achter te komen wat mensen echt vinden. Bijvoorbeeld door te kijken wat ze doen met hun vingers – hun zoekgedrag. Voorbeeld: volgens peilingen is zijn er in Rhode Island twee keer zo veel homo’s als in Mississippi. Maar volgens Google is de belangstelling voor homo-porno overal in het land ongeveer gelijk. Stemmen mensen steeds ‘rechtser’ naarmate ze ouder worden? Nee, uit demografische cijfers blijkt dat velen hun keuze maken rond hun 18de. Bespreking van nieuw boek ‘Everybody Lies,’ dat zegt dat sociale wetenschappen betrouwbaardere conclusies zouden trekken als ze zich baseerden op wat mensen doen, en niet wat ze zeggen.

Reageer

Rotsvaste overtuiging

Onze hersenen reageren op ‘gevaarlijke’ informatie op dezelfde manier als op een fysieke bedreiging. In de amygdala, het deel van de hersenen waar informatie van de zintuigen wordt verbonden aan emoties. Wat is ‘gevaarlijke informatie?’ Feiten die strijdig zijn met onze kern-overtuigingen. Wat zijn dat? In het Engels heten die ‘core beliefs.’ Het zijn opvattingen die jong zijn ontstaan, en door ervaringen in het leven zijn bevestigd. Godsdienst, humanisme, mores, opvoeding, klimaatverandering, Ajax of Feyenoord. Ze zijn onderdeel van onze persoonlijkheid geworden. Maar daardoor reageert de amygdala dus zo heftig op strijdige informatie: die is een bedreiging voor onze integriteit, net zoals een woedende beer een bedreiging was voor de fysieke integriteit van de holbewoner. Daarom is het zo moeilijk voor ons om van mening te veranderen over onderwerpen waar onze kern-overtuigingen die mening hebben gevormd. Ratio is niet opgewassen tegen emotie. Uitleg in stripvorm (fragment hierboven).

Reageer

De toekomst

Essay van Yuval Harari, de filosoof-historicus du jour. Wat moeten we nog, als robots al ons werk hebben overgenomen? “Het probleem wordt om het volk bezig te houden en tevreden. Mensen moeten zich bezig houden met iets zinnigs, anders worden ze gek. Economisch overbodige mensen zouden bijvoorbeeld steeds meer tijd kunnen krijgen om 3D ‘virtual reality’ spellen te spelen. Dat is trouwens een hele oude oplossing. Miljarden mensen hebben de afgelopen duizenden jaren zingeving gevonden in ‘virtual reality’ spellen. In het verleden noemden we die spellen ‘godsdienst.”

Reageer

Een goed gesprek

Negen goede vragen waarmee u werknemers aan de praat krijgt. Gedistilleerd uit gesprekken met 15.000 mensen bij 300 bedrijven in 15 landen. Onder andere: ‘Ben je ergens bang voor op je werk?’ (67% zegt ja.) ‘Heb je onlangs iets gezien en gedacht “Ik wilde dat ik dat gedaan had”‘? (75% zei ja.) ‘Is er iets dat we moeten meten, dat nu nog niet gebeurt?’ (78% zei ja.)

Reageer

Managementles

Volgens hyperproductieve econoom Tyler Cowen zijn de beste managementlessen te leren uit boeken over muziek of sport. De echte ‘managementboeken’ staan vol met cliché’s en reclame. Maar de geschiedenis van de Byrds, bijvoorbeeld, bevat diepe lessen over groepsprocessen, personeelsmanagement, risico nemen en ondernemerschap.

Reageer

De ethiek van het duwtje

Gedragswetenschappen ontwikkelen snel, en de lessen worden toegepast door het bedrijfsleven. Voorbeeld: ‘loss aversion.’ Een verloren euro is erger dan dat een extra euro fijn is. Taxidienst Lyft deed een experiment. Chauffeurs verdienen meer als ze op drukke tijden rijden (vrijdagavond) dan op rustige (dinsdagochtend). De ene helft werd getipt dat ze meer konden verdienen door op vrijdag te rijden; de andere helft kreeg het advies om op vrijdag te rijden om omzetverlies te voorkomen. De tweede methode overtuigde veel meer chauffeurs om hun werkschema te verhuizen naar de vrijdagavond. Maar gedragswetenschap kan ook misbruikt worden. Het abonnement dat automatisch wordt verlengd; de snoepjes naast de kassa; de lokkertjes in het casino. Misschien moeten wetgevers eens nadenken over regels die consumenten beschermen tegen duwtjes die in strijd met hun belang zijn.

Reageer