Fake news

Dit is geen gewoon bericht, maar een gevoel dat ik met u wil delen. Ik las een portret van Democratisch Afgevaardigde Adam Schiff (geweldig verhaal trouwens) en kwam daarin een citaat tegen van de woordvoerder van David Nunes (R), die beschuldigingen tegen hem afwees met de woorden ‘false news.’ Voor het eerst bespeurde ik bij mezelf het gevoel: “Als je je toevlucht moet nemen tot het stempel ‘nepnieuws,’ dan vind ik je verdacht.” Dat was nieuw voor mij. Ik was juist zo onder de indruk van de sluwheid van ‘nepnieuws.’ Tot Donald Trump was er alleen gewoon ‘nieuws.’ Dat was bevooroordeeld, of vijandig, of links, of rechts, propaganda of achterbaks – maar nooit nep. Door de mogelijkheid in het leven te roepen dat er ook zo iets bestaat als ‘nep’ nieuws, creëerde Trump een hele nieuwe mogelijkheid in de hoofden van mensen. Als er één bericht nep is, dan kan dat van ieder volgend bericht ook zo zijn. Wie weet? Misschien is het meeste nieuws wel nep. We kunnen het toch niet controleren. Dus je creëert twijfel aan de geloofwaardigheid van de makers van ‘nieuws:’ de media. Die kan zich niet verzetten, want hoe overtuig je iemand dat jouw nieuws niet ‘nep’ is …. ? En daarmee maak je in één machtige zwaai een hele belangrijke tegenstander vleugellam. Want laten we wel wezen: ‘de media’ zijn overwegend Democratisch. Net zoals de meeste Nederlandse journalisten links stemmen.

Ik vond het deprimerend geniaal van Trump. Maar nu dus dacht ik voor het eerst: “Wat een zwaktebod is dat, ‘nepnieuws.'” Een kentering? Of ben ik een beetje traag?

Nieuwe truc

Een nieuwe truc van de regering-Trump: illegale immigranten ontmoedigen om zich te laten tellen als ingezetenen. Iedere tien jaar houdt de VS een volkstelling. De volgende is in 2020. Hoeveel inwoners een staat heeft bepaalt hoeveel vertegenwoordigers die staat krijgt in het Huis van Afgevaardigden, en in het College van Kiesmannen. Kiesdistricten kunnen opnieuw worden begrensd als het inwonertal sterk verandert. De Grondwet eist dat iedere ingezetene wordt geteld, ‘burgers en niet-burgers.’ Maar Trump stelt nu voor om bij de telling aan iedereen te vragen: ‘bent u staatsburger?’ Dat zou illegalen ontmoedigen mee te doen. Die stemmen meestal voor Democraten. Het betekent ook minder geld voor scholen, wegen en andere infrastructuur waar de federale overheid aan meebetaalt. ‘Ongrondwettelijk,’ zeggen tegenstanders waaronder 17 staten. De zaak is nu voor de rechter.

‘Google-taks’

Vier miljoen Europeanen hebben een petitie ondertekend tegen invoering van ‘Artikel 13,’ dat bedoeld is om originele content te beschermen maar in praktijk zal leiden tot belemmering van de vrije uitwisseling van nieuws, video, foto’s en andere content. Pleitbezorger EFF vreest dat de wet voor het Kerstreces wordt doorgedrukt.

Digi-oorlog

De VS denkt dat de inbraak in de Marriott computersystemen, die gegevens ontfutselde van 500 miljoen gasten, is uitgevoerd in opdracht van het Chinese Ministerie voor Staatsveiligheid en net als andere ‘hacks’ is bedoeld om gegevens te verzamelen van ambtenaren die toegang hebben tot gevoelige informatie. Ze zouden al sinds 2014 bezig zijn om een dossier aan te leggen van Amerikanen op sleutelposities.De Chinezen spreken dit tegen. De Amerikanen staan op het punt om hackers te dagvaarden, zegt de NY Times. De arrestatie van de topvrouw van Huawei, dochter van de oprichter, afgelopen maand Canada, heeft hier niets mee te maken maar kan toch een troefkaart worden. China is verontwaardigd over de arrestatie (op verdenking van breken van handelsembargo op Iran) en president Trump zegt nu dat hij bereid is om haar vrij te laten als dat het sluiten van een handelsakkoord zou bevorderen.

Een groot land

Deze exercitie hebben we al vaker gedaan met de VS, maar nu China: de verschillende provincies qua inwonertal vergeleken met landen in de wereld.

Wat heb je er aan?

Gallup: “Amerikanen tussen 18 en 29 zijn even positief over socialisme (51%) als over kapitalisme (45%). ‘Kapitalisme’ daalt snel in populariteit: in 2016 was nog 57% positief, in 2010 nog 68%.”

 

Stemrecht

Toch maar wat dingetjes hier en daar opgepikt over de Amerikaanse verkiezingen.

In de laatste 21 ‘midterms’ verloor de partij van de President gemiddeld 30 zetels in het Huis en 4 in de Senaat. Deze keer: -34 in het Huis en +3 in de Senaat. Dat is geen ‘klap in het gezicht’ voor Trump.

In de Senaat kregen de Democraten 57% van de stemmen maar verloren ze twee zetels. Dit dankzij het feit dat iedere staat twee senatoren krijgt, ongeacht inwonertal.

Wat er allemaal technisch mis ging: in Propublica.

 

Een duopolie

Excuses, weer een onmogelijk medium – podcast. Hebt u ooit tijd om zoiets uit te luisteren? Maar goed, de vraagstelling – van economieprof Michael Porter – is wel intrigerend: ‘We weten allemaal dat ons politieke systeem kapot is,’ begint deze podcast. ‘Maar is dat wel zo? Je zou ook kunnen zeggen dat de Republikeinen en de Democraten een hoogst succesvolle bedrijfstak hebben gemonopoliseerd waarin alle nieuwe toetreders vakkundig worden uitgeschakeld, innovatie wordt tegengehouden, en het land verdeeld wordt. Dus wat ga je eraan doen?’

Niemand weet ‘t

Vandaag stemt de VS. Wie gaat winnen? Opiniepeilers en analisten doen hun best om deskundig te lijken maar niemand kan het weten. In de staat Virginia was de opkomst bij een verkiezing vorig jaar 17% hoger dan in 2013. Allemaal nieuwe stemgerechtigden. 30% van de mensen die in 2017 stemden, had niet meegedaan in 2013 en 2009. Een drastisch nieuw electoraat dus, onvoorspelbaar. Jonge stemgerechtigden? Nemen die de telefoon op, van een onbekend nummer? Niet dus. Enquetes hebben weinig betekenis. Voor een peiling in Texas belde de New York Times 51.983 mensen, waarvan 800 mensen meededen. Van de 18-29 jarigen belden ze 7.219, waarvan 66 antwoordden – 0,9%. Er zijn allerlei aanwijzingen dat grote hoeveelheden mensen voor het eerst gaan stemmen, boos over president Trump. Maar omdat geen enqueteur ze weet te vinden, worden ze niet bevraagd en tellen hun meningen dus niet mee in de voorspelling.

Good night, and good luck.

SNAFU

Trivia quiz: hoe reageerden de Amerikaanse ambassadeurs in Saoedie-Arabië en Turkije op de dood van Jamal Khashoggi, in de Saoedische ambassade in Istanboel?

Antwoord: Niet. Er zijn op die posten geen ambassadeurs. En ook niet in Australië, Mexico, Zuid-Afrika en tientallen andere landen. Voornamelijk door mismanagement van president Trump en zijn kabinet.

(SNAFU: ‘Situation Normal – All Fucked Up.’ Amerikaanse legerbargoens.)