OK, nog één keer

Weer een poging om nu voor eens en voor altijd een wereldkaart te tekenen waarop alle landen hun echte oppervlak hebben.

 

Hoe herken je een Marsmannetje?

Hoe zouden buitenaardse wezens er uit zien? Misschien wel als een steen. Wie weet. Toch kun je wel wat mogelijkheden wegstrepen. Om te beginnen moet hij leven. En ieder levend wezen is ontworpen om zijn leven zo lang en ongeschonden te maken, en te reproduceren. Dat ontwerp is het gevolg van natuurlijke selectie – evolutie. Dus de ‘alien’ moet er uit zien als een wezen dat is gemaakt om zijn omgeving te trotseren. Of hij ogen heeft of oren, groot is of klein, dat valt onmogelijk te voorspellen. Maar Darwin gidst nu de astrobiologen.

De wijzen in het oosten (II)

De Bicker heeft de leukste lezers. Als eerste hing P. Frentrop aan de bel, om negen uur ’s ochtends. ‘Er bestaan geen islamitische wetenschappers (…) net zoals Galilei geen katholieke wetenschapper was, Newton geen protestantse ….’

Toen A. Amezguiou: ‘Goedemorgen, ik denk dat informationisbeautiful een foutje heeft gemaakt mbt de jaartelling rondom ‘heliocentricity’. (…) ‘Muhammad ibn Hasan al-Tūsi leefde in de 13de eeuw, zo’n 600 jaar later. Dat betekent dat het jaar 601 conform de Islamitische jaartelling is, dus 1223 westerse jaartelling. Scheelt toch zo’n 300 jaar met Copernicus.’

En tot slot F. Boucher: ‘Verdoving – circa 600 voor Christus – De Indiase arts Sushruta gebruikte cannabis dampen om patiënten te sederen voor een chirurgische ingreep.’ Dat is slechts een fractie van de lijst correcties en bedenkingen die hij mailde. De complete tekst van de mails hierna. Lang leve U – houd mij scherp!

Meer…

Slimme bijen

Bijen gebruiken ‘gereedschap,’ leren van elkaar, hebben een flink korte-termijn geheugen en kunnen tot vier tellen. Nu wijst een nieuw experiment er op dat ze zelfs abstract kunnen denken – ze snappen het concept ‘nul,’ iets wat wij mensenkinderen pas in ons vierde levensjaar begrijpen. Het ging als volgt: bijen kregen twee kaarten te zien, met 2 of 5 donkere vlekken er op. Bij het hoogste getal wachtte suikerwater, bij het laagste niet. Dat snapten ze na verloop van tijd. Dus ‘meer’ en ‘minder’ als concept hadden ze door. Toen kregen ze kaarten te zien met één donkere vlek en geen donkere vlek. Achter de lege kaart was geen suikerwater. Ze kozen de kaart met een zwarte vlek. Ze begrepen dus: leegte, niks, heeft ook een numerieke waarde.

De wijzen in het Oosten

Wat Islamitische wetenschappers ontdekten lang voordat Europeanen zo snugger waren. De Zon, niet de Aarde, als middelpunt van ons zonnestelsel: 601 versus 1543. De Melkweg, pi, de omtrek van de Aarde: bij ons eerste helft 17de eeuw, daar respectievelijk: 1117, 1405, 831. Verdoving? Bij ons 1843, in het Midden-Oosten 975.

 

Verbetering

Voetnoot: dit gaat over verandering 1990-2016, niet over absolute uitstoot. De VS en Rusland behoren nog steeds tot de grootste vervuilers per hoofd van de bevolking.

De kaart van Columbus

Gebruik van ‘multispectral imaging’ maakte teksten op een kaart uit 1491 leesbaar. De kaart, ongeveer 1×1,80 meter, is gemaakt door Duitser Henricus Martellus en dezelfde die waarschijnlijk door Columbus is gebruikt. Volgens Martellus wonen er bij voorbeeld in centraal Azië ‘Hippopodes, met de vorm van mensen maar de hoeven van paarden.’ Veel van dit soort mythen waren gebaseerd op oude Griekse verhalen. Zuidelijk Afrika klopt niet echt; noordelijk Afrika wel redelijk, mede dankzij interviews met een groep Ethiopiërs die in 1441 Florence bezocht. En meer van dat soort details.

Dappere poging

Hebben wij vrije wil? ‘The hard question,’ de harde noot die maar niet te kraken valt ondanks pogingen van de meest vooraanstaande filosofen en psychologen, meer recent bijgestaan door neurologen. Deze studie gaat er van uit dat wij die vrije wil hebben, en doet een poging om vast te stellen waar die precies in onze hersenen zit …. Onderzoekers deden dat door de hersenen te bestuderen van patiënten met een onvrijwillige aandoening veroorzaakt door beschadiging van de hersenen. Bijvoorbeeld ‘akinetic mutism,’ waarbij iemand niet langer wil bewegen of spreken. Of beschadiging waardoor het voor patiënten voelde alsof hun been, of arm, of ander lichaamsdeel niet tot hun eigen lichaam behoorde. De beschadiging waren in totaal verschillende delen van het brein, maar het netwerk dat ophield te functioneren zat in de ‘achterste cingulate cortex’ of de ‘precuneus’ cortex.

‘Onze studie richtte zich op mensen die geen vrije beschikking meer hadden over hun bewegingen; maar vrije wil wordt meestal geassocieerd met sociale, wettelijke en morele verantwoordelijkheid voor beslissingen, niet bewegingen,’ zegt één van de onderzoekers heel eerlijk. ‘We weten niet of die twee in dezelfde netwerken zitten.’

 

Eet goed, blijf vrolijk

Gezond eten vermindert de kans op depressie. Studies over de voordelen van dit of dat voedsel moeten we altijd argwanend behandelen, maar dit staat in Nature. Een dieet van hoofdzakelijk vis, fruit, groenten, noten en ander plantaardig voedsel ‘lijkt enige bescherming te bieden tegen incidentele depressie.’

Zonnebloem voor de bij

Bijen en hommels op een dieet van zonnebloemenstuifzaad ontwikkelen betere resistentie tegen pathogenen.