Immigratie is goed

Het is al zo vaak gezegd maar hier nog wat cijfermatige onderbouwing. Van de 965 winnaars van de MacArthur ‘genius’ schenkingen ($625.000) sinds 1981 waren 209 geboren buiten de VS. Dat is 21,7%. Van de hele Amerikaanse bevolking is 13% buitenslands geboren. Uitzondering? Nee. In de afgelopen 35 jaar waren immigranten oververtegenwoordigd in de Pulitzer prijzen voor muziek, de National Humanities Medal en de John Bates Clark Medal (voor jonge economen). 30% van alle Nobelprijzen gewonnen door Amerikanen ging naar immigranten. (tip: H. Starren)

Immigratieland

Een andere manier om tegen het verbitterde immigratiedebat aan te kijken – in de VS, en in Europa – kwam gisteren binnen van Reinout van Wagtendonk, correspondent in de VS voor o.a. BNR: “Namelijk vanuit de ceremonie van afgelopen vrijdag waarin ik met 259 andere buitenlanders Amerikaans staatsburger werd. Mooiste, verrassendste kwoot in het tijdperk van Trump: ‘Citizenship in the United States of America is not a gift that we make to you; your emigration to the United States of America is a gift that you make to us.’  ”

In bijgaande radio-opname, item start op 01:00, citaat op 08:07.

Migratie in de wereld, in een briljante grafiek

Over de afgelopen 20 jaar. Relatief weinig emigratie vanuit Europa; weinig verschil in volume tussen 1990 en nu; en het zijn niet de armste, maar juist de ontwikkelende landen waar de meeste mensen vertrekken. (uit Science magazine.)

vid_global_migration_datasheet_web-gimp3

Klimaatskepsis

Waarom zou je nou nog klimaatskeptici een platform geven als maar liefst 97% van de wetenschap het eens is over klimaatverandering?

Het kortste antwoord is van Michael Crichton, bestseller schrijver (‘Jurassic Park’ etc) die zelf medicijnen studeerde aan Harvard: ‘If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus.’

Een ander antwoord zou kunnen zijn: waartoe hebben we dan in vredesnaam de Verlichting gehad? Willen we weer terug naar de tijd waarin er nergens meer aan getwijfeld mag worden? Waar hogepriesters bepalen wat de waarheid is?

Er zijn ook pragmatische redenen. (‘praktische bezwaren,’ om met Elsschot te spreken.)

Michael Shellenberger, voormalig activist en schrijver van ‘Apocalypse Never,’ zegt: omdat onwetendheid mensen onnodig bang maakt. Een internationale peiling in 2019 met 30.000 respondenten toonde dat 48% dacht dat klimaatverandering de mensheid zou uitroeien. Scholieren denken dat ze een slechter leven zullen hebben dan hun ouders, of worden depressief  omdat ze denken dat ze het einde van ‘de planeet’ gaan meemaken. En sommige bange mensen voelen zich geroepen tot vervelende, destructieve handelingen. Denk Extinction Rebellion, denk Greta Thunberg.

Meer…

‘De oppositie’?

Wij zien Navalny als het gezicht van ‘de Russische oppositie.’ Maar die bestaat behalve uit liberale democraten ook uit Communisten en extreem-nationalisten, die veel sterkere en roekelozere standpunten tegen het Westen hebben dan Poetin zelf.

‘De laatste protesten waren tegen het regime, tegen de elite en tegen corruptie, maar niet noodzakelijk pro-Westers, pro-democratie of liberaal. Het is dus niet verrassend dat deze manifestaties ook succesvolle burgers schrik aanjagen, zelfs mensen die zichzelf niet beschouwen als fans van Poetin,’ zegt journalist en hoogleraar Anatol Lieven.

We moeten ook niet de vergissing begaan te denken dat Navalny het buitenland-beleid opeens pro-Westers zal maken. ‘Dit is nonsens. Navalny’s supporters zijn woest over staatscorruptie, wetteloosheid en economische malaise, maar ze steunen hem niet om het buitenlands beleid te veranderen. Iedere onafhankelijke peiling toont dat Poetin’s veiligheids- en buitenland-beleid enorme publieke steun geniet.’

Navalny steunde de invasie van Georgië in 2008, hij is vijandig tegenover minderheden uit de Kaukasus, en fervent tegenstander van illegale immigratie. In een interview in 2014 weigerde hij de annexatie van de Krim te bekritiseren.

Decadentie

‘The Decadent Society,’ door NY Times columnist Ross Douthat, is niet erg opwekkend leesvoer zoals de titel al doet vermoeden. Het gaat over ons, en de Amerikanen. Maar zijn toon maakt het draaglijk. Hij is vergevensgezind, doet zijn best om links en rechts gelijke aandacht te geven. Hij is ook niet berispend of moraliserend of pessimistisch; meer berustend. Het is wat het is.

Hij bewijst ons een dienst door allerlei definities van decadentie te bespreken en uit te komen bij deze: “Economische stagnatie, aftakeling van instellingen, culturele en intellectuele uitputting op een hoog niveau van materiële welvaart en technologische ontwikkeling.” Dus decadentie gaat niet over uiterlijk vertoon of hedonisme, het is economisch; het is maatschappijbreed; en het is ook niet apathie: integendeel, een drukke maar ook verwarde tijd zonder richting of vernieuwing.

Meer…

Energie

Als je ‘The New Silk Roads’ leest, van Peter Frankopan, wordt je ongeveer van je stoel geblazen door de energie en het optimisme in de landen ‘tussen de oostelijke Middellandse Zee en de Stille Oceaan,’ in de poëtische woorden van Frankopan. Altijd al het centrum van de wereld, door het simpele feit dat er op dit stuk grond de meeste aardbewoners leefden. Handel door de eeuwen heen, van Oost naar West en andersom, verrijkte iedereen. China werd door de Industriële Revolutie tijdelijk van de troon gestoten, maar nu, 200 jaar later, pakt de geschiedenis de draad weer op.

‘In 2017 gaven Chinese toeristen meer dan 250 miljard dollar per jaar uit, meer dan het dubbele van Amerikaanse toeristen.’ En op dit moment heeft nog maar 5 procent van de Chinezen een paspoort. ‘Pakistan is nu de snelstgroeiende consumentenmarkt ter wereld, deels dank zij een verdubbeling van besteedbaar inkomen sinds 2010.’ Meer…

Het wordt stil

Nieuwe demografische studie in The Lancet concludeert dat de groei van de wereldbevolking de komende decennia hard zal afnemen en dat de totale bevolking zijn maximum al zal bereiken bij 9,7 miljard mensen in 2064. Dat is interessant. Demografen weten allang dat de wereldbevolking hetzelfde pad zal volgen als de demografie van individuele landen: snelle groei aan het begin, die steeds meer vertraagt totdat er een plateau wordt bereikt. De studiegroep van de VN (beetje vergelijkbaar met IPCC dat over klimaat gaat) gaat er tot nu toe van uit dat er 11 miljard mensen zullen zijn in 2100. Deze nieuwe studie, van de Universiteit van Washington, denkt dat het plateau dus veel lager ligt; en voegt er aan toe dat de wereldbevolking vervolgens zal krimpen, tot 8,8 miljard in 2100.

In 23 rijke landen zal de bevolking zo snel afnemen dat ze over tachtig jaar gehalveerd zou zijn. Daaronder zijn: Spanje, Italië, Japan, Thailand, Zuid-Korea. Italië zou bijvoorbeeld van 61 miljoen mensen nu, krimpen naar 28 miljoen. Belangrijk: deze studie gaat uit van reproductieratio’s (hoeveel kinderen worden er gemaakt) en extrapoleert die; met migratie wordt geen rekening gehouden.

Zelfs China zal zijn piek bereiken, over vier jaar al (2024) – bij 1,4 miljard. En vervolgens krimpen tot bijna de helft, 732 miljoen, in 2100. Uitzondering, zoals te verwachten: sub-Sahara Afrika, waar de bevolking zal verdrievoudigen tussen nu en 2100.

Enorme verschuivingen dus: minder belasting voor de planeet, minder zorg over voedsel en water en energie; maar een veel oudere wereldbevolking, en grote migratiestromen vanuit Afrika.

Get a Life: reacties 4

Goed bezig Michiel, you have my full support!

===

Bedankt voor de uitstekende berichtgeving. Hoewel je ongetwijfeld overstelpt wordt met reacties, hierbij nog twee argumenten voor een snelle versoepeling die volgens mij onderbelicht blijven:

  1. Als je zieke mensen in quarantaine plaatst neemt hun weerstand toe, totdat ze niet meer ziek zijn. Als je gezonde mensen in quarantaine plaatst neemt hun weerstand af, zodat ze vatbaarder worden voor ziekte. Hoeveel precies? Dat is niet duidelijk omdat een quarantaine van gezonde mensen nooit eerder heeft plaatsgevonden, maar het is wel duidelijk dat er een effect zal zijn.
  2. Ieder levensjaar werkeloosheid komt volgens het SCP overeen met circa 1,1 maand gereduceerde levensverwachting. Zo bezien wordt er op de lange termijn een massamoord gepleegd door een strenge lock down.

===

Wat een verademing. Een auteur die met zijn lezers de controverse en kritiek op zijn stukken deelt. Hulde. Dit getuigt van intellectuele eerlijkheid en zelfvertrouwen.

===

Geeft niets Bick, af en toe eens lekker ongenuanceerd en dan weet je, je krijgt wat over je heen.

Het is ook mooi dat er zoveel respons is, stel dat er niets zou komen, iedereen aan de beademing? Eng scenario!

Bovendien was je opinie genuanceerder dan de bejaarden op een Waddeneiland droppen.

Overigens wordt corporate NL steeds slimmer: eindelijk mondkapjes en handschoenen in de cattle class van KLM. NS moet nog even de bocht nemen, maar dat is een kwestie van dagen.

===

Werkt helemaal prima zo: een stevig standpunt (je redenering klonk overtuigend) en dan deze heldere reacties.

Helpt mij en anderen bij het vormen van hun mening in het huidige oerwoud aan meningen en nepnieuws.

===

Nog een reactie v/e 74 jarige:

  1.  IC capaciteit aanzienlijk verhogen ( wij behoren tot de laagsten in Europa)
  2. Beschermings middelen beschikbaar stellen, b.v. Testen, mondkapjes, App gebruik optimaliseren.
  3. Voortgang nauwkeurig meten per regio en communiceren
  4.  Manage openbare leven binnen IC capaciteit
  5.  Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid.

Tenslotte, het eerste artikel hier over was inderdaad wat “ruw”, maar dat moet kunnen.  Het belangrijkste is dat het mensen a/h denken zet.

Ik blijf trouw a/d Bicker.

===

Werkt helemaal prima zo: een stevig standpunt (je redenering klonk overtuigend) en dan deze heldere reacties.

Helpt mij en anderen bij het vormen van hun mening in het huidige oerwoud aan meningen en nepnieuws.

===

Wat mij stoort in de aanpak van de corona-crisis is dat de gevolgen van wat ik mismanagement zou willen noemen (te weinig mondkapjes, te weinig testen) keihard doorwerken in de maatregelen die genomen worden. Nog steeds blijkt onduidelijk wie wel/niet getest mogen worden, wie dat betaalt, zelfs voor medewerkers in verzorgingshuizen. Waarom niet gewoon gezegd: dat hebben we helaas niet goed gezien, maar daarom moeten we nu die en die maatregelen nemen. Op termijn is 1,5 meter economie (het woord zou verboden moeten worden) natuurlijk onmogelijk. Na de eerste harde ingrepen, waarvan we met zijn allen hebben gemerkt dat die werken, vind ik dat we weer meer verantwoordelijkheid en vrijheid aan individuele burgers mogen geven. Hoezo bepaalt de overheid dat ik niet mag golfen, tennissen, zeilen etc?

===

Samuel Johnson zei:  ‘De mensen wie men de minste fouten kan verwijten zijn gewoonlijk het vlugst bereid ze te erkennen.’ Vooral doorgaan in de geest van het tweede citaat.

===

Het is verstandig, maar niet populair om bij discussies die over sociaal gedrag gaan, onderscheid tussen mensen te maken.

Wat we graag doen is praten over aantallen, percentages, kansen, etc. En over mensen alsof ze zich allemaal hetzelfde gedragen. Mensen als zodanig bestaan niet; Nederlanders bestaan niet.

Ik roep de discussie over immigratie in herinnering: zelfs de suggestie dat je onderscheid maakt tussen gekwalificeerde mensen (die vrij snel aan de slag kunnen), mensen die je onderwijs geeft en taalles en mensen, waarvan je vrij zeker weet dat ze in de bijstand eindigen (en dus humanitaire steun krijgen), was al een stap te ver. Het bleven vluchtelingen en aantallen.

Met het al of niet werken met bonussen is het niet anders. Vanuit mijn vakgebied van Drijfveren is na uitgebreide research bekend dat sommige mensen (mensen met een efficiency drive) zeer graag met dit soort stimulus werken. Andere mensen werken liever vanuit hun relatie-drive aan team prestaties, etc. Ook hier geldt dat de discussie nergens naar toe gaat als je niet in staat of bereid bent onderscheid tussen mensen te maken. Het wordt dan tegen of voor bonussen; een zinloze dialoog.

Terug naar de huidige problematiek: het zou in alle opzichten kunnen helpen om te denken vanuit het risico dat ontvangers lopen. Dus een onderscheid naar soort ontvanger. Dat betekent mijns inziens wel direct ook dat dit niet vrijblijvend kan zijn. Het maar overlaten aan de mensen zelf lijkt me zeer in lijn met het denken in dit land (vrijheidsberoving mag niet) maar de downside risk lijkt me een snelle terugkeer naar besmetting. Aktieve selectie lijkt me hier onbespreekbaar (zie boven) en dus wil ik er wel voor pleiten, wetend dat het hoogstwaarschijnlijk niet wordt opgepakt.

Een slecht voorbeeld zagen we al: bezoek aan verpleeghuizen (nota bene de omgeving waar veel kwetsbaren zijn) moest verruimd voordat we naar de kapper mogen. Een merkwaardige poging om onderscheid naar ontvangers te maken of was het gewoon vanuit ondoordacht sociaal denken?

Al met al: het vraagt visie om onderscheid te implementeren. En voor visie….

Onze Koning doet een verstandig beroep op het groepsgevoel, de MP runt een project genaamd coalitie akkoord met een groot nieuw project erbij en we blijven hopen op iemand die ons perspectief geeft. Ik tenminste wel.

===

Naar ik vrees was dit toch echt een van je mindere stukken. Je gaat aan een aantal belangrijke dingen voorbij. Ik ken een aantal mensen die de ziekte hebben gehad, maar die niet in het ziekenhuis hebben gelegen. Bij één van hen is recentelijk in Hamburg een CT-scan gedaan. De schade aan zijn longen is aanzienlijk en het is vrij zeker dat hij niet meer de oude gaat worden. Hij was een fanatiek fietser, niet in de risicogroep. Je gaat ook voorbij aan de signalen dat de ziekte – anders dan wij eerst dachten – ook een kleine groep kinderen lijkt te gaan treffen. Ik zit in het bestuur van de fondsenwervende stichting van het Amsterdam UMC en heb uit dien hoofde veel contact. Je hebt geen idee hoe groot en complex het capaciteitsvraagstuk is. En dan, wie wil er nog dokter worden als stelselmatig en dagelijks beslissingen moet gaan nemen over leven en dood, vanwege de door jou gepropageerde ‘get a life’ boodschap? Nee Michiel, zowel Jord als jij hebben wellicht een punt als je simpel in grote getallen denkt en niet in mensen. Vooral niet aan de mensen die het dan maar moeten doen voor jouw vrijheid en vrije mening. We leven in een tijdperk van ’sweeping statements’ en botte meningen. Ik waardeer jouw nieuwsbrief en ken je als genuanceerder dan dit. Verbeter jezelf.

===

De heftigheid van onze reactie op het coronavirus doet mij vermoeden dat dit ook een symptoom is van iets anders. Om het kort te houden: ons verlangen alle ballen in de lucht te houden. We weten natuurlijk van verschillende grote problemen, maar die kunnen we nog op afstand houden. We financieren met schuld, putten de natuurlijke bronnen uit, willen niet weten van een strijd om de macht in de wereld en nog een paar.

Deze infectie maakt het concreet, dat er dingen kunnen gebeuren waar we niet zo veel over te zeggen hebben. Dat geeft heftige reacties.

En uiteindelijk misschien een besef van beperking, dat we hooguit voor een paar kunnen of moeten kiezen.

Maar dan moet ons wereldbeeld veranderen.

Hoe moeilijk dat is blijkt uit wat we bereid zijn op te offeren.

Met een offer hoop je een bepaalde structuur in stand te houden, met een keuze incasseer je dat het anders wordt.

===

Ik blijf mij bij dit soort discussies continue verbazen. Waarom?

Ons buurland Duitsland heeft behoorlijk ander regime vwb Corona. Zoals Merkel net in het parlement heeft gezegd: we moesten terug naar een beheersbaar niveau van besmetting. Dan kunnen we áls er een nieuwe besmetting is, iedereen en alles hierop testen en isoleren. Waarom lukt het Duitsland wel en ons niet? Ook het percentage doden is veel lager dan in omringende landen – wat is hiervan de reden?

Mijn dochter studeert in Zuid-Korea. Daar zijn ze niet overvallen door de hoeveelheden besmettingen, maar hebben het beheersbaar gehouden en testen zich in de rondte. Er is bijv deze week een rapport uitgekomen dat er in Seoul besmettingen bleken in een gebouw. Het werd afgegrendeld, mensen werden getest en besmettingen werden gesignaleerd. De besmetting onder controle en vertrouwen van de maatschappij dat ze niet zo bang hoeven te zijn voor besmetting is weer toegenomen.

Mijn dochter zit gezellig in restaurants en cafe’s met vrienden. Ja, die zijn gewoon open. Ze maakt zich zorgen over ónze lock-down. (in Feb/Maart was dit natuurlijk andersom)!

Vandaar mijn verbazing: waarom is het massaal testen voor ons onmogelijk? Wat heeft Duitsland in het water dat het hen wel lukt, het aantal doden drastisch minder te hebben dan veel andere landen en ons niet?

Massaal testen zie ik als het middel om het vertrouwen van mensen te boosten in deze tijd. Waardoor zij en hun collega’s/vrienden/patienten zich minder zorgen hoeven te maken, omdat een besmetting snel zal worden opgepakt. En waardoor de volgende golven van besmetting beter te managen zijn.

===

Bedankt voor de nieuwsbrief én voor het blijven doorbijten over dit onderwerp.

Helemaal eens met nemen van eigen verantwoordelijkhed. Dat doe ik (71) ook achter mijn geraniums. Alsof mijn leven ervan afhangt en nu maar hopen dat ik binnenkort weer mag golfen en tennissen.

Ik word echter somber van de gelatenheid waarmee we een forse portie Nederland naar de slachtbank laten leiden, alsof er geen alternatief is.

Ik lees en zie namelijk tegelijk het verhaal van de wiskundige Bert Slagter, die nog eens uitlegt dat wanneer je (bijv.) 0,8, de inmiddels vermaarde besmettingsfactor R, een fors aantal keren met elkaar vermenigvuldigt, dat je dan een dalende lijn krijgt, die naar nul toe beweegt.

En, zegt hij, dan kom je – binnen een ruime maand – in de buurt van de aantallen waarmee je het virus kan indammen (containen), zoals nu in Nieuw Zeeland. Dat lijkt mij de moeite waard: gewoon weer naar de bioscoop kunnen of een biertje in het café. En daarnaast een paar duizend contact-checkers die iedere besmetting onderzoeken op hun contacten en daar een ‘quarantaine ring’ omheen leggen.

Maurice de Hond wordt wat specifieker en geeft aan, dat het vooral hotspots (o.a. verpleeghuizen) zijn, waar de besmetting plaatsvindt. Dus als je je daar op richt ben je met de 80/20 regel op een nog snellere weg dan Slagter. Daarnaast pakt de laatste ook nog de verspreiding via de droge lucht aan. Hoe droger hoe makkelijker de mini-mini druppeltjes (aerosols), met daaraan de virusjes gekleefd, blijven zweven. Dat komt extra veel voor in ventilatiesystemen die de droge lucht van kamer naar kamer pompen. Dus meer naar buiten zegt hij. Makes sense.

De derde verstandige bron lijkt mij de gezondheidseconoom Koolman, die in Nieuwsuur pleitte voor “de ‘methode Zuid-Korea’; het op grote schaal testen en volgen van coronagevallen en al hun contacten van de afgelopen periode. “Die mensen zouden allemaal moeten worden geïsoleerd. Dit is het virus echt proberen te doven, en wachten tot er een vaccin is.”

Kortom: uitbannen kan en dan houd je tienduizenden oma’s, opa’s, vaders en moeders weg van een verstikkingsdood. Lijkt me de moeite waard.

===

Michiel, wat een knap stuk open / community journalistiek. Ik heb veel bewondering voor hoe je een stok in het zand durft te steken en vervolgens ook weer andere meningen een platform geeft.

===

Je conclusie zegt ‘t al; laat een ieder zichzelf kunnen beschermen door ( net als de verstandige Belgen en anderen al deden ) mondkapjes in ‘t openbaar verplicht te stellen. Simpel en redelijk afdoende want de 1.5 m regel kan gewoon niet worden gehandhaafd en indien men mondkapjes verplicht stelt is iedereen gelijk en is er een vorm van bescherming onafhankelijke jk of dat actief of passief is.

Het argument van het algemene nut van mondkapjes is fictief: alle medische gebruik wijst naar ‘t voordeel terwijl Aziaten er al jaren aan gewend zijn.

Als risico groep zou ik me veel zekerder buiten voelen als anderen ook een kapje op hadden – zelfgemaakt of niet.

===

Good riddance volgens mij als die persoon zich unsubscribed. ‘Die domme youtube video van die gast die zei dat we mid april op nul doden zullen zitten’ is wiskundig gezien helemaal juist en die nuance wordt ook op gewezen door de maker van het filmpje. Een nuance die niet besteed is aan deze lezer. Hoe dan ook, ik sluit me van harte aan bij jouw betoog. Flink klaar met het overheidsoptreden net als eigenlijk al mijn vrienden, familie, collega’s enz.

===

Zeer geschrokken van de (eerste) bijzonder negatieve reactie. Ik ben 70+, chemicus met veel biochemie ervaring. De laatste 20 jaar zeer frequent in China.

Ik weet heel goed hoe mezelf te beschermen tegen de risico’s die gelukkig in dit geval beperkt zijn. Helaas zie ik dit soort overtrokken negatieve reacties vaker voorbij komen. De doemdenkers lijken de sfeer meer en meer te bepalen. Zeer spijtig.

Houdt goede moed.

===

Volgens mij heeft jouw redenering een paar blinde vlekken. Jij gaat uit van eigen verantwoordelijkheid, maar dat is volgens mij een grote denkfout. Als we alleen voor onszelf verantwoordelijk waren, was het simpel. Wie risico neemt loopt grotere kans om ziek te worden of dood te gaan. Eigen probleem dus. En doodgaan is niets nieuws, dus ook daar moeten we tegen kunnen. Maar de impact van één ziektegeval in tijden van corona is, door de enorme besmettelijkheid en afwezigheid van een vaccin of medicijn zo ontzettend vele malen groter dan alleen op jezelf. Jij hebt misschien geen vriend die nu al maanden op een wachtlijst voor een open-hart operatie wacht,  een vriendin die moet wachten tot ze met een levensreddende immunotherapie mag beginnen, of getraumatiseerde vrienden in de zorg die zeggen dit echt nooit meer van hun leven mee te willen maken. Het ziekteproces en eventuele dood bij een griep verloopt echt veel minder gruwelijk dan bij dit virus. Vandaag nog kreeg ik een appje van een overbuurvrouw, die na 8 weken ziek zijn eindelijk kleine stukjes zonder rollator kan lopen, nog steeds in een revalidatiecentrum zit en nu overspannen is verklaard door alles wat er haar is overkomen. Je doet vind ik ook wel erg luchtig over de afkondiging van tijdelijke lockdowns. Alsof je dat allemaal zomaar aan en uit kunt zetten. En wat betekent dat voor de ontwikkeling van kinderen? Steeds weer weken achter elkaar thuis te worden gehouden? Voor docenten? Ouders? Heb je niet gelezen, dat kinderen in ongunstige thuissituaties  al na drie weken zonder school een achterstand oplopen, die niet meer in te halen valt en hoeveel kinderen er op het moment in onveilige situaties thuis zitten of zelfs geheel van de radar zijn? Wat ik heel lastig vind aan je verhaal, is dat er volgens mij nu van ons gevraagd om onze dagelijkse beslissingen op drie niveau’s te nemen: 1) durf je het aan voor jezelf 2) durf je het aan voor degene met wie je afspreekt en 3) wat zijn de mogelijke gevolgen van je handelen voor het geheel. Het gaat namelijk niet alleen om de keuze die je maakt voor jezelf. Als jij ziek wordt neem je mogelijk een ziekenhuis- of IC bed in beslag, werk je mee aan de verspreiding van een heel besmettelijk virus en dus het risico dat het hele land weer plat moet. Dat denken op drie niveau’s moet je je realiseren, willen en ook kunnen. Dat is denk ik lang niet iedereen gegeven en als dat wel zo is, weet je nog lang niet altijd wat wijsheid is. Daarom kan het echt geen kwaad als de overheid ons allemaal daar richting in geeft, beperkingen oplegt en er alles aan doet om te voorkomen dat we alsnog terugvallen naar de exponentiele en ongebreidelde groei van het virus voordat er een vaccin is uitgevonden. Want je gaat me toch niet vertellen, dat je was ontgaan dat dat echt een fundamenteel verschil is met een ‘gewone’ griep?

===

Om wat meningen op te halen, heb ik je artikel op mijn timeline op FB geplaatst. Dat leidde tot een aantal reacties. (…) Dank voor het (opnieuw) aanzwengelen van een dialoog die mijns inziens gevoerd moet worden. En dan liefst op de zorgvuldige manier die ik van je gewend ben. Je uitglijder is je vergeven, mooi dat je daar ook zelf je excuses voor hebt aangeboden.

===

Goeie actie, reacties oproepen, tegenspraak brengt ons verder.

Wat te doen? (3)

Hoe redden we onze liberale democratie? Bespreking van twee boeken is mini-essay van Andrew Sullivan, een juweeltje dat ons ook te denken geeft over Nederland. ‘Linkse’ en ‘rechtse’ auteur zijn het eens: polarisatie versnelde in de VS na de invoering van de Civil Rights Act en de Immigration Act van 1964/65. Wat kon daar nou mis aan zijn? Het rechtzetten van de gevolgen van slavernij, en het openen van grenzen van een immigrantenland? Maar onbedoeld neveneffect was dat blanken de Democratische Partij verlieten. De Republikeinse Partij werd steeds blanker; Democraten waren de overigen. Mensen zijn ‘tribal,’ wij  beslissen instinctief of iemand tot de stam behoort of niet, voordat de ratio zijn stem verheft. Racisme werd de splijtzwam.

Maar: ‘Als mensen simpelweg geen weerstand kunnen bieden aan hun stammeninstincten, dan is dat een heel groot probleem voor een echte multiculturele democratie.’ Want in tijden van onzekerheid – denk aan immigratiegolven,  overgang van van een industriële naar een IT-economie – zoeken wij de stam op. Iedere stam eist erkenning – en geleidelijk wordt vrijheid van het individu, ooit het hoogste goed in de VS, vervangen door gelijke behandeling voor bevolkingsgroepen. Dus een permanente staat van ruzie.

Meest deprimerend is dat noch Ezra Klein, noch Chris Caldwell, noch recensent Sullivan een oplossing weet. Sullivan concludeert zwakjes dat godsdienst misschien kan helpen, of althans Christendom, dat geen onderscheid wil maken tussen ‘Jood of niet-Jood, vrije of slaaf, man of vrouw, rijk of arm.’

Ezra Klein, Why We’re Polarized

Christopher Caldwell, The Age of Entitlement 

30 jaar later

In 1999, tien jaar na de val van de Berlijnse muur, ‘konden we de overwinning van de fluwelen revoluties vieren, en de grote vooruitgang sindsdien. Op de twintigste verjaardag, in 2009, waren de landen van centraal Europa lid geworden van de EU en de NAVO. Op de dertigste verjaardag dringt zich echter de vraag op: “Wat is er mis gegaan?“’

Historicus Timothy Garton Ash was bij veel van die fluwelen revoluties aanwezig en zoekt oude bekenden op. Enkele overdenkingen: Meer…

Stad heeft toekomst

Steden zijn welvarender dan het platteland. Deels omdat er meer menselijke interacties plaatsvinden, maar naar nu blijkt, ook omdat steden slimmere, beter opgeleide mensen aantrekken. Selectieve migratie heet dat. Gedetailleerde burgerlijke stand van Zweden en de ‘Zweedse CBS’ stelt onderzoekers in staat om deze conclusie te trekken.

 

Opvallend weinig opvallends

Mary Meeker, invloedrijk analist van de hele technologiesector, komt jaarlijks met haar overzicht. Meestal in de vorm van een grote stapel powerpoint sheets. Dit jaar 294 stuks. Meest opvallend: er zat weinig opvallends tussen, afgaande op de hoogtepunten die Recode selecteerde. Een paar krenten dan:

  • Vijf jaar geleden waren twee van de 20 grootste internetbedrijven Chinees, en negen Amerikaans. Nu: negen in China en 11 in de VS.
  • Immigratie is belangrijk. Meer dan de helft van de meest succesvolle tech-bedrijven in de VS is opgestart door eerste- of tweede-generatie immigranten
  • er was vorig jaar geen groei in de verkoop van smartphones. Iedereen heeft er al één.

Alle sheets, plus complete toelichting Meeker, achter de link.

Illegalen ≠ criminelen

Illegale immigranten plegen minder geweldsmisdrijven en minder ‘gewone’ misdrijven dan autochtonen. Vier Amerikaanse studies, waaronder eentje in Texas en eentje die landelijke trends in geweld naast immigratiecijfers legde. Verzet tegen illegale immigratie vanuit Mexico in VS is vergelijkbaar met Europese weerzin tegen immigranten uit Afrika en Midden-Oosten.

Langs elkaar heen

De politiek wordt steeds meer gepolariseerd omdat mensen niet tegen elkaar, maar langs elkaar heen praten. Het wordt duidelijk als je mensen in drie hoofdgroepen indeelt: progressieven zien de wereld als een strijd tussen slachtoffers en onderdrukkers. Conservatieven zien de wereld als een strijd tussen beschaving en barbarij. Libertariërs (radicale liberalen) zien hem als strijd tussen vrijheid en dwang. Ze zien dezelfde gebeurtenissen op verschillende manieren. Neem immigratie. Linkse mensen sympathiseren met mensen uit arme landen, die komen om een beter bestaan op te bouwen. Conservatieven vrezen dat hun manier van leven ondermijnd wordt door immigranten uit minder democratische of beschaafde landen. Illegale immigratie baart hen in het bijzonder zorgen, omdat lakse wetshandhaving tot barbarij leidt. Libertariërs hebben überhaupt weinig op met landsgrenzen. Wie zijn overheden wel niet om mensen te vertellen waar ze mogen wonen of wie ze in mogen huren?
Econoom Russ Roberts (Stanford U.) neemt het boek The Three Languages of Politics als startpunt en betoogt dat iedere ‘stam’ zijn blinde vlekken heeft. Linkse mensen sympathiseren zo graag met slachtoffers, dat ze die meer als objecten dan als zelfstandig handelende individuen zien. Conservatieven maken een karikatuur van immigranten. Terwijl dat ook maar hardwerkende mensen zijn die een beter leven voor hun kinderen willen. Libertariërs denken te simpel over armoede en economische groei.

Alledrie hebben voor een deel gelijk, en voor een deel ongelijk. Maar ze horen niet wat de anderen zeggen. Ze zijn als blinden die een olifant betasten en allemaal een andere conclusie trekken over wat dat ding is. 

Roberts zegt: een beetje nederigheid en bescheidenheid is nodig. Als we allemaal zouden kunnen beseffen dat de werkelijkheid ingewikkeld is, dat we niet allemaal 100% gelijk hebben, en dat andere mensen vanuit een ander wereldbeeld redeneren – dan zouden we constructief met elkaar kunnen praten. (tip M. Hubeler)

Het Griekenland van de VS

… is de staat Nevada. BBP nog steeds 8% lager dan de piek, en zelfs 21% als je migratie meerekent – de staat heeft een hoog geboortetal en veel ‘immigranten’ mede dankzij Las Vegas. Werkloosheid relatief hoog, bevolking nog steeds schulden aan het afbetalen.

Wat is fascisme?

Vraag een fascist. Econoom Tyler Cowen leest het boek ‘Fascisme: 100 vragen en antwoorden’ van Oswald Mosley, de Engelsman die in de jaren ’30 probeerde zijn landgenoten warm te krijgen voor Hitler’s nationaal-socialisme. Een paar voorbeelden: stemmen geschiedt op basis van beroep, niet woonplaats; Tweede-Kamerleden worden ‘omgevormd van zwetsers tot mannen van actie’; buitenlandse investeringen worden geschrapt evenals de goudstandaard en immigratie. Enfin, beter om de hele lijst te lezen. Dat geeft een completer beeld van de vele tegenstrijdigheden.

Staat vs Trump

De staat Washington is een proces begonnen tegen president Donald Trump en enkele van zijn ministers, in een federale rechtbank die moet beoordelen of de immigratiestop van de nieuwe president in strijd is met de grondwet. Twee lokale bedrijven – Expedia en Amazon – hebben zich gemeld als getuigen en zeggen dat de maatregel schadelijk is voor hun bedrijfsvoering.

Bloomberg meldt dat Trump een tweede maatregel in de pijplijn heeft. Nieuwe richtlijnen voor het verstrekken van werkvisa’s voor alle buitenlanders. Uitgangspunt: “Voorrang geven aan de bescherming van Amerikaanse werkenden – de vergeten werkende mensen – en hun banen.”

100 dagen

Donald Trump heeft in het contract met de kiezer voor zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis concrete maatregelen beloofd op het gebied van immigratie, handel, energie en klimaat, de federale overheid, economisch beleid, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Track Trump heeft alle 44 beloftes op een rijtje gezet en vergelijkt Trumps handelen met zijn woorden.

Uit Afrika

We weten dat mensen eerst alleen in Afrika woonden, en langzaam migreerden naar andere continenten. Maar wetenschappers concluderen nu dat die diaspora niet een serie bewegingen was, maar dat alle mensen ter wereld hun afkomst danken aan één beweging ergens tussen 80.000 en 50.000 jaar geleden. Er waren wel andere migratiegolven maar de nakomelingen daarvan stierven uit.

Brexit

Nee, niet wegkijken. Dit is een verhaal dat echt de moeite waard is. Een weloverwogen en goed onderbouwd betoog van Anatole Kaletsky, die zegt: de EU moet Engeland een zwart-wit keuze geven. Of d’rin, of d’ruit – geen tussenweg a la Noorwegen of de EEA. Wereldhandelsverdrag betekent dat Engeland dan net zo zal worden behandeld als China of Peru. En Londen verliest zijn status als financieel centrum. ‘Het is net zo ondenkbaar dat de EU zal toestaan dat Londen het Europese financieel centrum blijft, als dat de VS zou toestaan dat Panama de rol van New York overneemt.’ Maarrr … De EU moet een handreiking doen: immigratiebeleid veranderen. ‘Dat zou ook andere EU-landen helpen waar kiezers zich tegen de EU keren. (…) ‘Brexit heeft het fundament onder de naoorlogse politiek weggeslagen, namelijk dat de de EU permanent zou zijn en historisch net zo onvermijdelijk en legitiem als natiestaten. Daarom komt het hele EU-project in een existentiële crisis als Engeland inderdaad echt opstapt.’

Strengere immigratieregels zijn niet zo gek. ‘Voor veel kiezers in ontwikkelde Europese landen is het burgerschap het meest waardevolle bezit – meer geld waard dan hun huis, hun spaargeld of hun pensioen. Als de voordelen van dat burgerschap gratis worden weggegeven aan miljoenen nieuwkomers, dan wordt dit activum gedevalueerd. Het is verbijsterend dat Angela Merkel helemaal ongelukkig wordt als de Europese Centrale Bank geld bijdrukt, maar zonder blikken of blozen een miljoen paspoorten laat drukken zonder na te denken over de devaluatie die dat impliceert voor bestaande paspoorthouders.’

De EU moet hervormen om te overleven. Het grootste verzet komt van de Europese Commissie, ooit de bron van visionaire beleidsvoorstellen, die zich nu gedraagt als de Spaanse Inquisitie: als de dood voor ketters. Maar starheid heeft de Sovjet-Unie ten val gebracht, en bijna de Katholieke kerk. (volledig citaat hierna) Meer…

Niet zo geweldig

Screen Shot 2016-01-28 at 2.38.54 PMHet gaat op veel fronten goed met de mensheid, zoals Bill Gates ook weer eens memoreerde in Amsterdam deze week, maar op één front niet: democratie en vrijheid. Er zijn minder vrije landen dan tien jaar geleden. Na de val van de muur in 1989 was er een rappe toename van burgerrechten en democratie overal in de wereld. Maar na een piek in 2005 gaat het weer de verkeerde kant op, tien jaar op rij. Oorzaken: migratie die xenofobie aanwakkert. Economische vertraging in China die in arme grondstoffenlanden de dictaturen in het nauw drijft. Terrorismedreiging, waardoor privacy wordt geofferd aan veiligheid. (bron: Freedom House)

‘EU op instorten’

… zegt George Soros, Amerikaanse financier maar ook Joods vluchteling uit Hongarije tijdens WO2. Polen, de buffer tussen en Duitsland en Rusland, wordt een anti-EU factor. Hongarije negeert de EU. Er zijn vijf andere crises – migratie, Oekraïne, Brexit, Rusland en Griekenland – en het uitstelbeleid van de EU werkt niet. De Eurozone was bedoeld als een vrijwillige unie van gelijkwaardigen, maar is nu een keurslijf van schuldenaars en schuldeisers. Merkel heeft Duitsland tot ‘hegemoon’ van Europa gemaakt, maar is Duitsland bereid de bijbehorende verantwoordelijkheden te nemen?

American Panorama

Project om een website vol interactieve kaarten te maken van de geschiedenis van de VS. De eerste vier gaan over – natuurlijk – immigratie, verder: ontdekkingsreizen, kanalen, en gedwongen migratie.

canals

 

Context, context

Wij Europeanen waren migratie een beetje ontwend, de laatste 70 jaar. Amerikanen niet. Een immigratieland bij uitstek. Maar zelfs daar: in 1939 was 61% van de bevolking tegen opname van 10.000 gevluchte kinderen uit Europa. En op andere momenten was er ook opeens massaal verzet. En nu we het er toch over hebben: Waarom werd Rome een wereldmacht? Onder andere omdat immigranten werden opgenomen in het land en in de machtsstructuren, betoogt Mary Beard in haar nieuwe boek ‘SPQR’ (niet gelezen, wel recensies in Economist en NY Times.)

Trekvogels weten hoe de wind waait

Trekvogels vliegen niet van A naar B in een rechte lijn. Ze zorgen er voor niet te veel over open oceaan te vliegen, zodat er voldoende plekken zijn om te rusten. Volgens een nieuwe studie houden ze ook rekening met de windrichtingen. Onderzoekers kwamen hier achter door een miljoen vogel-migratieroutes te kruisen met 21 jaar registraties van windrichtingen. Slimmer vliegen zou de reistijd met gemiddeld 26% bekorten.

 

Er is helemaal geen tekort aan techneuten

… in Silicon Valley. Dat zeggen ze wel; maar het is alleen maar een truc om de immigratiewet te versoepelen zodat ze meer goedkope tijdelijke krachten uit Azië kunnen inhuren, in plaats van Amerikanen tegen normale salarissen. Zeggen verschillende academici over de arbeidsmarkt.

Al 1.000 ‘Bickertjes’!

En dan hebben we het over de artikeltjes, niet de mailings. Allemaal zijn ze terug te vinden in het archief, en te doorzoeken op steekwoord. Dat wordt zo langzamerhand een nuttige research-bron.

Wat waren de populairste Bickers van de afgelopen 10 maanden?

Als u net zo bent als ik, dan denkt u “Dat boeit me niet wat de massa leuk vind, dat bepaal ik zelf wel.” Maar hier hebben we het niet over de massa, maar over Bicker-lezers! Dus!

13/8 Robin Williams pleegde zelfmoord omdat hij links was, zegt Rush Limbaugh 

15/8 ‘Humans Need not Apply’ (uw baan verdwijnt)

20/6 Die %$%$#@%@ oortjes!

3/4 Koffie en thee dehydrateren niet

28/3 Migratie in de wereld 

31/3 Vader maakt peuter superheld

27/2 De snowboardende kraai

21/2 Een beter touchscreen voor de auto

12/1 Elastiekjesmachinegeweer

 

 

 

Google is niet onaantastbaar

Kwartaalresultaten waren minder dan verwacht. Omzet gevoelig voor migratie naar mobiel internetten, waar Google minder verdient.