Mijlpaal

‘Hernieuwbare’ energiebronnen leverden in 2020 in de EU voor het eerst meer elektriciteit dan fossiele brandstoffen, zegt een rapport van Agora Energiewende in samenwerking met Ember. Het goede nieuws: de grote toename was vooral te danken aan echt schone bronnen zoals zon en wind; de bijdrage van vuile vernieuwbare bronnen (biomassa, dus voornamelijk hout) bleef stabiel; en de bijdrage van steenkool nam met 20% af. Het slechte nieuws: de groei van zon en wind moet drie keer sneller als we de ‘Groene’ doelstellingen van de EU in 2030 willen halen. (Engelstalige versie in PDF op de Duitse website.)