Taal leren

Vijf tips gedistilleerd uit allerlei psychologisch onderzoek. 1. Luister naar de taal die u wilt leren, ook al begrijpt u er niets van. Op de radio, op bandjes, maakt niet uit. Onderzoekers vroegen Finnen om twee uur per dag naar Mandarijn Chinees te luisteren terwijl ze andere dingen deden, vier dagen lang. EEG-metingen van hersenactiviteit leken te indiceren dat de respons verbeterde. 2. Laat grammatica maar even zitten. Kinderen boeit het ook niet, en die leren een taal razendsnel. 3. Werk in de ochtend. Het geheugen werkt beter ‘s ochtends, vooral bij ouderen. Wat ook werkt: stampen ‘s avonds, goed slapen, en ‘s ochtends repeteren. 4. Laat het bezinken. Na drie of zes maanden blijkt het geheugen de talenkennis nog steeds (of weer) zo goed te beheersen als wanneer die net werd ‘gedownload.’ 5. Het vijfde advies is nogal onzinnig: drink een glas alcohol. Daarmee verliest u een beetje gene en bent u minder bang om fouten te maken ….

Beter leren

Het brein leert door oefening, maar vooral door de pauzes tussen de oefeningen. Dat concludeert een onderzoek dat zich richtte op motorische vaardigheden. (Sporters opgelet.) Deelnemers moesten telkens 4-1-3-2-4 typen, zo snel mogelijk, met hun linkerhand, gedurende 10 seconden. Dat 36 keer, met telkens 10 seconden rust. Ze werden steeds beter, maar niet tijdens de exercitie; verbetering was telkens vlak na de rustpauze.

Wij zijn ons brein

Mensen die denken dat ze regelmatig bewegen en dus aan hun gezondheid werken, worden ook gezonder. Kamerpersoneel in een hotel werd uitgelegd dat hun baan een soort fitness is, omdat het fysiek werk is. Hun overgewicht verminderde, hun bloeddruk ging omlaag.

Nog gekker: mensen die denken dat minder fit zijn dan hun kennissenkring, gaan ook eerder dood. Ongeacht of ze meer of minder bewegen dan hun omgeving.

Hoeveel?

Hoeveel sporten is genoeg om u beter te doen voelen? Metastudie van 38 studies komt niet veel verder dan ‘hangt er van af.’ Tien minuten is meestal voldoende, 30 minuten beter, maar meer dan 30 minuten heeft weinig zin. Intensiteit? Anaerobisch – gewichtheffen en zo – lijkt beter te werken dan aerobisch – rennen, roeien, fietsen. Maar overdrijf niet – ‘middelmatige’ inspanning lijkt het beste te werken.

Schaken is ook sport

Nee, echt. Het was al bekend dat topsporters – dus mensen die een echte sport beoefenen – 4 tot 8 jaar langer leven dan gewone stervelingen. Dit geldt ook voor serieuze schakers, concludeert een studie onder 1.200 grootmeesters uit 28 landen.

U bent veranderd

Ja, echt! Sinds we elkaar voor het laatst spraken. Dat is alweer een tijdje geleden. Volgens een metastudie die in totaal 50.000 ondervraagden bijeen veegt, is persoonlijkheid niet in beton gegoten. We veranderen allemaal in de loop van ons leven. Kleine verschuivingen in de ‘Grote Vijf’ componenten van persoonlijkheid (extraversie, dienstbaarheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, en openheid) vinden gedurende het hele leven plaats. Gemiddeld gesproken (en dat is gevaarlijk, zoals u weet) worden we allemaal emotioneel stabieler, minder sociaal, slordiger, nonchalanter en minder open-minded naarmate we ouder worden.

Hersencellen

U verliest vrijwel geen hersencellen als u ouder wordt. Het brein krimpt wel iets, maar wordt gewoon compacter. De afname in de hoeveelheid neuronen is 2-4% over een geheel leven. U verliest ook geen hersencellen door regelmatig alcohol te drinken. Echt overmatig drankgebruik leidt wel tot verlies van neuronen in beperkte gebieden, vooral de belangrijke frontale cortex. In de rest van de hersenen tast alcoholmisbruik de vettige substantie aan die de neuronen beschermt (‘white matter’). Daardoor functioneren de hersenen slechter. Maar die schade kan in theorie hersteld worden; de neuronen worden niet gedood.

 

Slimmerd slechte leider

Mensen met een IQ boven 120 zijn niet zo goed in management. Boven 128 wordt de correlatie helemaal duidelijk.

Anders dan wij?

Waarom wordt iemand een terrorist? Hoe kan iemand onschuldige vrouwen en kinderen vermoorden voor een abstract ideaal? Zitten terroristen anders in elkaar dan wij? Probleem is dat extremisten zich niet zo makkelijk laten interviewen. Studie hield enquete onder 66 gevangen genomen terroristen in Colombia, die bij elkaar 2.100 mensen hadden vermoord, en en vergeleek de antwoorden met die van 66 ‘normale’ moordenaars. De terroristen waren even intelligent, maar vaker agressief en hadden moeite om verdriet, boosheid en weerzin toe te laten. Meest opvallende verschil was dit: de terroristen kijken anders naar immoreel gedrag. Iemand per ongeluk vergiftigen is erger dan iemand proberen te vergiftigen zonder succes. De terroristen zijn ernstig gefocust op het resultaat, en niet erg geïnteresseerd in intenties. Dit lijkt op het perspectief van heel jonge kinderen – maar niet van psychopaten die juist wel intenties meewegen bij hun waarde-oordeel. NB deze mannen werden terrorist om economische redenen, niet religieuze.

Bestrijd hoogmoed

Mensen denken allemaal dat ze meer weten dan eigenlijk het geval is. Ja, ook u. Daar is een simpele remedie voor. Wanneer hoogmoed op de loer ligt, “denk dan zorgvuldig na over de vraag of u in staat zou zijn het ding uit te leggen aan een expert, in stappen die een logisch causaal verloop hebben zonder gaten of onderbrekingen.” Een kort moment van bezinning had een louterend effect op een groep proefpersonen in deze psychologische test. De onderzoekers merkten op – ver weg, en lang voordat wij ons referendum hielden – dat dit soort reflectie ook kiezers kan helpen om betere beslissingen te nemen over ingewikkelde politieke vraagstukken.