Romeinen

Het wegennetwerk van de Romeinen, met alle landsgrenzen, kustlijnen en topografie uitgegumd. Zo goed was de infrastructuur. (zie hoe Baskenland ontbreekt. Die waren te lastig.)

De Koude Oorlog

Voor de abonnees die na 1980 geboren zijn: zo zag de ‘Koude Oorlog’ er uit. Een landkaart uit 1988, gepubliceerd in Oost-Duitsland, doet alsof West-Berlijn niet bestaat. Dat is het deel van de stad dat behoorde tot West-Duitsland. West-Duitsland behoorde tot de NAVO (1949-heden), Oost-Duitsland tot het Warschaupact (1955-1991). Die hadden ruzie.

Wat heb je aan de EU?

Afgaande op deze grafiek, weinig. De cijfers vergelijken BNP per capita in 1995 met 2016. Doel was om te kijken of de val van de Muur en de ontmanteling van de Sovjet-Unie sinds 1989 welvaart hebben gebracht voor de landen die zich formeel of informeel hebben aangesloten bij de EU. (Cijfers uit 1995 en niet 1990 omdat pas in 1995 vergelijkbare cijfers voor alle landen voorhanden waren.) Sommige landen – de drie Balten, Polen, Slowakije – zagen hun welvaart sneller groeien dan Nederland, anderen – Albanië, Bosnië, Servië, Bulgarije, Roemenië – niet. Ook binnen de EU gaat het alle kanten op.  (Grafiek is een fragment, klik om de volledige te zien)

Lekker druk hier

De bevolking van Texas is even groot als die van de Benelux, plus een stukje Duitsland. Texas is negen keer zo groot als de Benelux. Denemarken heeft 5,5 miljoen inwoners, dat is evenveel als Nebraska, Arkansas, South Dakota en Maine samen …

 

Niet naar verhuizen

least-friendly-expats

Landen in het rood zijn het minst vriendelijk voor ‘expats.’ Nederland staat er gelukkig niet bij (België en Duitsland wel) maar we staan ook niet in de top-15 van vriendelijkste landen. Daarin drie Europese landen: Spanje, Portugal en Roemenië.

Stekkers en stopcontacten

Polen 1635-heden

Screen Shot 2016-03-09 at 7.35.28 AM

Polen was ooit het grootste land in West-Europa, maar er zijn ook periodes dat het land was opgeheven – zoals 1795-1807. Bewegende infographic.

Wetenschap vs godsdienst

De stelling was: “Als wetenschap en godsdienst elkaar tegenspreken, heeft godsdienst altijd gelijk.” Blauw is oneens, rood is eens. Lees het artikel om te begrijpen waarom Spanje en Marokko zo buiten de verwachting vallen. 7NcyUcN

 

Vreemdelingen

RxPYbPXAlles draait zoals altijd om definities. ‘Burgers’ zijn mensen die een legale band hebben met het land waar ze wonen, door geboorte of naturalisatie; ‘vreemdelingen’ (foreigners)  zijn alle anderen. NB cijfers 2012.

Genetische kaart van Europa

GLL0M9y

Rustig blijven, niet meteen conclusies trekken. Even lezen in het artikel, en vooral ook de commentaren eronder. Misschien valt er iets uit te leren, misschien ook niet.