Lab of natuur?

Is het SARS-CoV-2 virus nu ontstaan in de natuur en op een markt in Wuhan overgesprongen op mensen? Of is het geconstrueerd door mensen en ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan? Dit is het meest grondige artikel dat ik tot nu toe heb gezien. Hier de globale conclusie, maar wat dit verhaal zo boeiend maakt is de gedetailleerde bespreking van bewijs voor het een en het ander.

De conclusie: onderzoekers aan het Wuhan Virologie Instituut waren bezig – met subsidie van het Amerikaanse NIAID overheidsinstituut – met experimenten om coronavirussen besmettelijker te maken. (Die subsidie was aangevraagd en verkregen door een organisatie geleid door Peter Baszak, die later een open brief organiseerde in The Lancet waarin vijf virologen met grote stelligheid schreven dat het virus niet was ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan.) De onderzoekers waren niet gevaccineerd (want er bestond toen nog geen vaccin) en hielden zich niet aan de maximale veiligheidseisen (beaamd door het hoofd van het onderzoek in een interview) die waren voorgeschreven voor riskant onderzoek (want te veel gedoe met maanpakken en controles.) Het virus was al helemaal aangepast aan mensen, terwijl virussen in de natuur allerlei mutaties ondergaan voordat ze effectief worden. Het SARS2 virus heeft een ongewone structuur, een ‘furin cleavage site,’ die geen enkel ander beta-coronavirus heeft. Bij SARS1 en MERS-virussen waren uitgebreide sporen teruggevonden in de natuur en werd de eerste ‘doorgever/ontvanger’ gevonden. Bij SARS2 niet. (tip J. Meischke)

Hier enkele opmerkelijke alinea’s uit het stuk: Meer…

Ieder nadeel ….

… hep se foordeel. Kaapstedelingen hebben onder druk van de dreigende watersnood in zes maanden hun verbruik teruggebracht tot de helft van wat het was. Ze consumeren nu een zesde van wat de gemiddelde Amerikaan iedere dag verbruikt. Lessen voor de rest van de wereld.