UFO’s (weer)

De Amerikaanse overheid komt volgende maand met een rapport over onverklaarbare vliegende dingen, op verzoek van de Senaat. Dit als gevolg van een campagne gestart in 2017 door een oud-onderminister van Defensie, Chris Mellon, die films van marinepiloten aan de New York Times lekte. CBS ’60 minutes’ had afgelopen zondag een reportage waarin weer nieuwe, verbluffende getuigenissen. Vier piloten (in twee vliegtuigen) die tegelijkertijd een UFO zagen, vijf minuten lang, die bewegingen maakte die geen enkel door mensen gemaakt apparaat aankan. G-krachten van 200 tot 300. (Straaljagerpiloten moeten 9G aan kunnen. Max Verstappen ondergaat 6G in een scherpe bocht.) Een marine F-18 piloot die zegt dat er boven de Atlantische Oceaan ‘dagelijks’ UFo’s worden gezien, al ‘jaren lang.’ Mellon zegt stellig: wat we zien is niet ‘van ons.’  ‘Ik kan dat zeggen met een zeer hoge graad van vertrouwen deels vanwege de posities die ik heb bekleed binnen het ministerie, en omdat ik het proces ken.’ Dus zijn het de Chinezen? Of de Russen? Of …? (tip R. Leslie)

PS als u een beetje serieus genomen wilt worden kunt u niet langer praten over ‘vliegende schotels,’ of UFO’s (‘Unidentified Flying Objects’). De vakterm nu is: Unidentified Aerial Phenomena (UAP’s).

Strijdbaar

Kan de uitvoerende macht door de rechtsprekende macht gedwongen worden tot ander beleid? In de VS loopt sinds 2015 een zaak, aangespannen door 21 jongeren onder leiding van een zekere Kelsey Juliana uit Oregon. Zij en haar generatiegenoten vragen de Amerikaanse overheid het gebruik van fossiele brandstoffen te verbieden; omdat het klimaatverandering veroorzaakt en daarmee hun toekomst, en dus hun grondrecht op ‘life, liberty and property’ bedreigt.

Volgens docu-programma ’60 Minutes’ maakt ‘Juliana vs. the United States’ best een kans. In november 2016 zei een lagere Federale rechter: ‘Bij mij bestaat geen twijfel dat het recht op een klimaatsysteem dat menselijk leven mogelijk maakt, fundamenteel onderdeel is van een vrije en ordelijke samenleving.’ Dat was de eerste keer dat een rechter een stabiel klimaat tot een grondrecht bestempelde. De Federale overheid zegt natuurlijk dat de VS niet de enige vervuiler is, en dat een rechter geen beleid kan afdwingen. Maar drie beroepen bij het regionale Hof en twee bij het Hooggerechtshof werden allemaal verworpen. Proces kan nog wel even duren.