Nieuwe energiebron: rubber matten op de zeebodem

Nu nog in onderzoeksfase, prototype pas over een paar jaar. Principe: branding slaat op mat, die kinetische energie opvangt en naar generatoren leidt. Een mat van tien vierkante meter zou even veel energie kunnen opwekken als een voetbalveld vol zonnepanelen, zeggen de onderzoekers van UC Berkeley.