Griepprik beter ‘s ochtends

Wie een griepprik ontvangt kan dat beter in de ochtend laten doen. Dan produceert het lichaam meer antistoffen in reactie op de vaccinatie. De immuunrespons van het lichaam varieert in de loop van de dag.

Minder dementie

Het aantal mensen dat dementeerde is in Engeland de afgelopen 20 jaar met 20% gedaald – terwijl de bevolking als geheel groeide. De daling vond vooral plaats bij mannen.  Conclusies gedistilleerd uit vergelijking van twee Engelse onderzoeksgroepen: 7.500 man begin 90’er jaren en een nieuwe groep, even groot, twintig jaar later. Daardoor kon incidentie worden gemeten in twee tijdvakken. Dat is een betere indicator van trends dan prevalentie. Mogelijke oorzaken zijn: betere voeding, betere voorlichting, betere leefgewoontes.

Statines zwaar overschat

Miljoenen mensen in de wereld krijgen statines voorgeschreven om cholesterol te verlagen. Daardoor zouden ze minder kans krijgen op hart- en vaatziekten. Cholesterolverlaging werkt goed maar dat laatste, daar zijn statines helemaal niet zo goed in. De indruk wordt desalniettemin gewekt door manipulatie van onderzoeksuitkomsten (door elkaar halen van percentages en procentpunten). Daardoor lijkt het alsof 30-50% van gebruikers minder kans heeft op een hartaanval o.i.d; terwijl het echte cijfer 1% is. Dus slechts één op de honderd gebruikers heeft er baat bij, terwijl de nadelige bijverschijnselen nogal heftig zijn. Schrijvers van deze studie beschuldigen collega-wetenschappers van opzettelijke misleiding – ze hadden beter moeten weten.(tip van lezer Gerard Kind)

Dieet beïnvloedt Alzheimer

Eten dat lange tijd heeft gerijpt – zoals oude kaas – of bij hoge temperatuur gekookt wordt – zoals rundvlees – verhoogt de kans op Alzheimer’s op latere leeftijd. Vlees, vis, plantaardige olie en kaas bevatten de component (AGE, advanced glycation end products) die Alzheimer bevordert. Granen, melk, eieren, fruit, groenten, noten en knolgewassen leveren minder AGE hoewel niet duidleijk is of dat komt doordat ze op lagere temperaturen worden bereid – of helemaal niet bereid -, of in kleinere porties worden gegeten.

Inzicht in alvleesklierkanker

Kanker in de alvleesklier is één van de dodelijkste. Onderzoekers constateren dat de meest gebruikelijke versie van alvleesklierkanker veel minder van een bepaalde receptor heeft. Daardoor worden ongezonde cellen niet verjaagd. Decennia kankeronderzoek wijst er op dat opeenstapeling van cellen, verzet tegen celvernietiging, invasie, en chronische ontsteking allemaal helpen om cellen te muteren tot tumoren, en de uitzaaiing daarvan. Nu die receptor is geïdentificeerd, kunnen onderzoekers kijken of met behulp van ‘remmers’ het proces genormaliseerd kan worden. De eerste aanwijzingen zijn van wel.

Simpele hulp voor Parkinson’s symptomen

Symptomen die niet gevoelig zijn voor medicatie worden nu behandeld met ‘deep brain stimulation’, hoog-frequente impulsen (130Hz) afkomstig van een soort ‘hersen-pacemaker.’ Sommige bijverschijnselen, zoals moeite met slikken en verstijven tijdens het lopen, bleken niet gevoelig voor de impulsen. Maar toen de frequentie werd veranderd van hoog (130Hz) naar laag (60Hz) was het effect opeens dramatisch veel beter.

Alcohol en leverschade

Voorgaande studies bevestigden dat veel alcohol drinken cirrhose kan veroorzaken. Deze Deense studie, onder 56.000 mannen en vrouwen tussen 50 en 64, concludeert dat dagelijks alcoholgebruik meer kans op schade oplevert dan onregelmatig drinken. Zelfs één of twee ‘droge’ dagen per week helpt al. En stoppen ook: hoe recenter de alcoholconsumptie, hoe groter de kans op leverschade. Heeft de lever af en toe even pauze nodig om te herstellen?

Slechte lucht veroorzaakt autisme

Vrouwen die tijdens zwangerschap worden blootgesteld aan ‘kleinstof’-luchtverontreiniging, vooral de laatste drie maanden, hebben een bijna 2x zo groot risico dat de baby autistisch wordt. Harvard studie beslaat 50 staten, 116.000 vrouwen sinds 1989.

 

Macht verandert je stem

Mensen die in een machtspositie verkeren klinken anders, concludeert deze studie van San Diego en Columbia Business School na experiment met 161 studenten. Studenten die in een rollenspel een positie van macht toebedeeld kregen, kregen een hogere stem en spraken meer monotoon, en gebruikten ook hun eigen ‘variabele volumeknop’ meer om hun boodschap kracht bij te zetten. En het is een zichzelf versterkend proces: in een tweede experiment bleek dat deze studenten door ‘blinde’ luisteraars als baziger werden beschouwd.

Hersenactiviteit

Als je nadenkt over een fantasie stroomt elektriciteit in je hersenen de ene kant op (van de parietele kwab, waar hogere functies plaatsvinden, naar de achterhoofdskwab); als je werkelijkheid waarneemt, in de tegenovergestelde richting…