Klimaatdokteren

‘Geo-engineering’ 1) zou minder schadelijke en onbeheersbare effecten hebben dan werd verwacht, en dus een plausibele ondersteuning kunnen zijn van klimaatbeleid. Dat concludeert een nieuwe studie van Harvard. Allerlei voorbehouden en bedenkingen: de studie is theoretisch, en meet de effecten in bestaande modellen. Zegt niet hoeveel zwavelzuur er in de stratosfeer moet worden gestrooid. Zegt niet wat mogelijke neveneffecten zijn. En is afkomstig van een faculteit die zich tot doel heeft gesteld om geoengineering te onderzoeken, en dus belang heeft bij uitkomsten die de levensvatbaarheid bevestigen, niet ondermijnen. Maar goed. Serieuze afzender, die benadrukt dat dit nooit in zijn eentje klimaatverandering kan tegenhouden, alleen aanvullend kan werken.

Solar geoengineering is het bewerken van de stratosfeer op een manier dat die meer zonlicht terugkaatst. Dat gebeurt, naar voorbeeld van vulkaanuitbarstingen, met het strooien van zwavelzuur korreltjes in de stratosfeer.

Hoop voor diabetes-1

Wetenschappers aan Harvard zijn erin geslaagd om stamcellen te veranderen in beta-cellen in de alvleesklier, die insuline produceren. Dit kon al eerder, maar nu zijn ze er in geslaagd om miljoenen cellen te produceren. Dit soort hoeveelheden maakt breed gebruiik mogelijk. Tests zijn nog niet afgerond. En stamcellen komen van embryo’s, dus gebruik daarvan is nog steeds omstreden.

Eet noten voor een langer leven

Solide studie. NB: oorzaak en gevolg niet aangetoond, alleen coi_ncidentie. Maar spoort wel met eerder onderzoek.