Dommekracht

Mannen met spierballen geloven minder in gelijke kansen. En vinden het prima dat de ene groep mensen een andere groep domineert. Maar wat was er eerst? De mentaliteit, of de spierballen …?

Blinden ‘lezen’ geluiden

Neurologische metingen van hersenen van blinde mensen tonen dat ze informatie die via hun oren binnenkomt, kunnen omzetten in beelden. Daarvoor gebruiken ze het deel van de hersenen dat is ‘gereserveerd’ voor verwerking van visuele informatie. Maar .. de informatie is niet visueel. Braille lezen werkt hetzelfde. Kortom, hersengebieden zijn niet zo ‘exclusief’ en makkelijk in te delen als we dachten. Dit verklaart misschien hoe we zo snel hebben kunnen leren lezen (een activiteit die pas een paar duizend jaar bestaat). Connecties tussen hersengebieden worden voortdurend gevormd. Dat zou ons ook in de toekomst kunnen helpen aanpassen, aan een wereld vol intelligente robots bijvoorbeeld.