Katten en honden?

Studie van 15 honden in Hong Kong, huisdieren van mensen met corona, toonde dat 2 ervan het virus kregen. Het is niet te zeggen of ze dat virus vervolgens kunnen overdragen op mensen of andere honden.

In een ander experiment ontdekten artsen dat katten elkaar kunnen besmetten met corona. Eerder was al bekend dat ze door mensen besmet kunnen worden. Cruciaal en nog onbeantwoord is ook hier de vraag: kunnen katten het virus overdagen aan mensen?

Nota bene: er staat een vraagteken boven dit artikel. Dit zijn heel beperkte studies die nog veel vragen open laten, zeggen ook de schrijvers zelf.

Besmettelijkheid

Covid-19 (Corona) verspreidt zich door de lucht en via oppervlakten. Het virus blijft gemiddeld 2,7 uur in de lucht hangen na een hoest. Op oppervlakten behoudt het ook zijn besmettelijkheid. Op karton tot 24 uur, op plastic en roestvrij staal maximaal 2-3 dagen. Gemiddeld: op plastic 16 uur, op staal 13 uur. Conclusies op basis van labtests in artikel in de New England Journal of Medicine, niet ‘peer-reviewed,’ wel van serieuze academici.