Snapt u DNA?

Ik ook niet. We praten er zo achteloos over, maar wie weet precies wat het is en doet? DNA ‘draagt’ ‘informatie’ die is gecodeerd en wordt ‘gelezen’ door cellen. Zo’n zin lees je overheen, maar het taalgebruik is relatief nieuw. Het is nog niet zo lang dat we organismen – zachte, vochtige weefsels – zijn gaan zien in termen van informatie. ‘Informatie’ is een abstractie. Pas sinds het midden van de 20ste eeuw, toen in allerlei andere takken van wetenschap mathematische abstractie gemeengoed werd, kwam de gedachte op om biologie ook op die manier te benaderen. Lange bespreking van ‘Life’s Greatest Secret’ door Matthew Cobb, over de ontdekking van DNA en de genetische code.

‘EU op instorten’

… zegt George Soros, Amerikaanse financier maar ook Joods vluchteling uit Hongarije tijdens WO2. Polen, de buffer tussen en Duitsland en Rusland, wordt een anti-EU factor. Hongarije negeert de EU. Er zijn vijf andere crises – migratie, Oekraïne, Brexit, Rusland en Griekenland – en het uitstelbeleid van de EU werkt niet. De Eurozone was bedoeld als een vrijwillige unie van gelijkwaardigen, maar is nu een keurslijf van schuldenaars en schuldeisers. Merkel heeft Duitsland tot ‘hegemoon’ van Europa gemaakt, maar is Duitsland bereid de bijbehorende verantwoordelijkheden te nemen?

De Paus en de Planeet

140707-pope-francis-vatican-827a_0d92620f0558de5c32c0225e297942b6De Amerikaanse eco-dominee Bill McKibben heeft de moeite genomen de hele encycliek over het klimaat van Paus Franciscus (184 pagina’s, Vatican Press, download hier) te lezen. Hij vindt daarin iets te veel bevestiging van eigen gelijk, maar wat hij citeert is wel intrigerend. ‘De ecologische problemen waar we voor staan, zegt Franciscus, zijn niet van oorsprong technologisch. Nee, “een zekere beschouwing van het leven en werken van de mens is verloren gegaan, en de wereld om ons heen heeft daaronder te lijden. Hij is geen Luddiet (“Wie kan de schoonheid van een vliegtuig of een wolkenkrabber ontkennen?”) maar hij denkt dat we slaaf zijn geworden van een soort technologisch paradigma dat ons doet denken dat “iedere toename in macht een toename is van ‘de vooruitgang.’ Alsof werkelijkheid, deugd en waarheid automatisch ontspringen uit technologische en economische macht.” (misschien betaalmuur, even inschrijven, krijgt u geen spijt van)

Waarom Microsoft Word hopeloos is

Auteur legt uit. Hij gebruikt nog steeds WordPerfect (WordPerfect?!) uit 1997. Net als Plato is Word geniaal maar nutteloos. Ontworpen door techneuten die schrijven niet zien als het aaneenrijgen van woorden en zinnen, maar als het creëeren van een ‘document.’ Daar begint de ellende. Net als een Platonische theorie: ‘Magnifiek in zijn interne coherentie maar totaal irrelevant in de echte wereld.’

 

Krugman lyrisch over Piketty

Voor het weekend. Paul Krugman, Nobelprijswinnaar en columnist NY Times – en redelijk ‘links’ want bovenmatig vertrouwen in de Staat – vindt het nieuwe boek van Piketty ‘magnifiek’ en ‘truly superb.’ Opnieuw: echt rijk word je niet door hard werken, maar door kapitaal te behouden en te laten groeien. Ik ga hier niet citeren maar dit is goed om in het weekend eens rustig te lezen. Lang essay maar het is altijd sneller dan een boek van 685 pagina’s.