Harder aanpakken

Lezer Pepijn Vloemans heeft een eigen nieuwsbrief. Daarin citeerde hij dit weekeinde een vriend die zeven praktische manieren had bedacht waarmee we de Oekraïners beter zouden kunnen helpen; en die ‘gezien zijn baan in Brussel’ liever anoniem blijft.

  1. Totaal energie- en olieboycot op Rusland van het Westen. Ja, dat doet pijn, maar we moeten niet zeuren, recessie overleven we makkelijk, is van alle tijden, frieren für Freiheit zoals ex-Bundespräsident Gauck al zei.
  2. Véél meer wapens aan de Oekraïners leveren. In plaats van alle media-tamtam, gewoon in het geheim extra drones, tanks, helikopters en vliegtuigen leveren (dat kan best, Russen halen een MiG29 neer, dan lever je hun een ander Oost-Europese MiG29 onder het mom van ‘reparatie’.)
  3. Havens sluiten voor Russische schepen (gevlagd, eigendom, bevracht, van Russische havens afkomstig of Russisch bemand).
  4. Opzeggen Energiehandvestverdrag en alle Handelsscheepvaartverdragen (Nederland heeft er één die echt veel nut heeft voor Rusland – heb er zelf vaak met plezier gebruik van gemaakt).
  5. Europese rechtsvordering- en deurwaarderswetten zó openstellen (in Nederland, België en Frankrijk afgelopen jaren helaas flink aangescherpt) dat de immuniteit van executie flink wordt versoepeld wat ‘commerciële bezittingen’ van buitenlandse staten aangaat, zodat Westerse crediteuren met gemak al hun miljardenvorderingen op al die bevroren tegoeden kunnen verhalen en uitwinnen. Bevroren tegoeden kunnen staten weliswaar niet confisqueren maar zo kunnen we onze eigen industrie wel een handje helpen hun verliezen te beperken of te recouperen (per slot van rekening onteigent Rusland 800 vliegtuigen en miljarden aan aandelen en filialen van Westerlingen) én onthoudt je de Russische staat daarmee nog meer van deviezen. Het draaiboek van Iran (sinds 1981) en Libië (sinds Lockerbie) kunnen we gewoon voor de Russen inzetten.
  6. Daarmee samenhangend moeten we veel meer gewicht in de schaal leggen bij alle lopende procedures van Nederland en Oekraïne bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alsmede het Permanent Hof voor Arbitrage die ook flinke schadevergoedingen op kunnen leggen. Al die claims en vonnissen zullen zo mogelijk een nog veel groter beslag leggen op de Russische kapitaalpositie dan de sancties die tot op heden zijn vastgelegd. Nederland kan bijvoorbeeld tussenkomen in de procedure van Yukos tegen Rusland (thans bij Hof Amsterdam na verwijzing door de Hoge Raad), waar het gaat om 50 miljard dollar met 5% rente per jaar sinds 2010 (dat tikt aan kan ik je vertellen).
  7. Criminelen, motorbendes, enz. toestaan straf om te zetten in dienst bij Oekraïens vreemdelingenlegioen, zodat Oekraïners die Russen maar vooral hun halzensnijder-huurlingen (duizenden Syriërs, Libiërs, Toeareg, Centraal-Afrikanen, Malinezen, Oezbeken, Tsjetsjenen en Serviërs) niet alleen het hoofd kan bieden maar gewoon de Donbas – en wie weet de Krim en de Zee van Azov kan heroveren. Deze oorlog gaat nog járen duren. Ja, Poetin heeft een ‘overwinning’ (Marioepol en staakt-het-vuren met vooral buffer rond Volksrepublieken en Krim) nodig voor z’n parade op 9 mei, maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Dit is pas voorbij als de territoriale integriteit van Oekraïne is hersteld of dat Rusland Oekraïne verovert tot aan de Dnjepr of de NAVO-grens.

Einde citaat.