Rustig maar

Mensen die zenuwachtig worden als ze in het openbaar moeten spreken kunnen baat hebben bij een polsband die klopt in een ritme dat iets lager ligt dan het normale hartritme van de spreker. Kleine studie, maar intrigerend: 50 mensen kregen zo’n polsband, met de mededeling dat die hun bloeddruk zou meten. Bij de ene helft was het apparaat uitgeschakeld. De andere helft, bij wie de polsband dus zachtjes klopte, vertoonde aanzienlijk minder stress-symptomen tijdens de spreekbeurt.

Slechte wetenschap, was een goed essay geweest

Psychologische studie constateert dat ons vertrouwen in medeburgers en publieke instellingen nu veel lager is dan in de jaren ’70. Tegelijkertijd is de kloof tussen rijk en arm groter geworden. Allebei waar. Maar deze professoren springen meteen naar oorzakelijk verband, zonder bewijs. Broddelwerk dus. Maar wel een mooi begin van een discussiestuk. Dat vervolgens de vraag zou kunnen stellen: hoe belangrijk is sociale cohesie, en moet vrijheid (om rijk als Croesus te worden) daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Of: vrijheid wordt om allerlei redenen ingeperkt, met als argument dat degene die vrijheid verliest daar ook zelf beter van wordt. Dus …

‘Vrouwen kun je afbluffen’

Vrouwen kunnen niet onderhandelen, lijkt het vooroordeel dat blijkt uit deze test. Proefpersonen wilden liever onderhandelen met iemand met vrouwelijke gelaatstrekken – man of vrouw – en hadden liever een man als iemand ze moest vertegenwoordigen in een onderhandeling. Vrouwen kregen ook minder gunstige openingsvoorstellen.

‘Meningsbeïnvloeding duurt maar 3 dagen’

Mensen passen hun mening aan aan die van de meerderheid – dat was bekend. Maar volgens deze studie duurt dat effect maar drie dagen. Als dat klopt is het interessant voor bijvoorbeeld politieke campagnes: reclamespots vlak voor de verkiezingsdatum zouden dan effectiever zijn dan eerdere.

Aantekeningen in computer onthoud je slechter

Beter om aantekeningen te maken op papier. In dit experiment werd studenten 30 minuten na een college vragen gesteld. De ene helft noteerde in laptop, de andere met pen en papier. Dertig minuten later moesten ze vragen beantwoorden, zonder hun aantekeningen te raadplegen. Voor het onthouden van feiten maakte het geen verschil, maar studenten met pen en papier onthielden conceptuele dingen veel beter.

Ritalin verbetert ook zelfbeheersing

De mens heeft een beperkt reservoir zelfbeheersing. Als je je de hele dag hebt moeten beheersen, is de kans groot dat je aan het einde van de dag bezwijkt – voor chocola, voor TV, voor een pils, of een andere verleiding. De ADHD-medicijn Ritalin lijkt nu het reservoir te vergroten.