Vraag en aanbod

Waar wordt energie verspild? Olieboortorens, die overtollig methaan ‘affikken.’ Wat vreet energie? Bitcoins ontginnen. Amerikaanse ondernemer brengt nu megacomputers die bitcoins ontginnen naar fracking olievelden; de oliemaatschappij koopt de container met computers; leverancier krijgt een paar ton voor installatie en onderhoud, oliemaatschappij kan bitcoins oogsten met ‘gratis’ energie.

Drie miljard telefoons

Dit is van vrijdagavond, maar historisch genoeg om rustig door te nemen. Apple en Google gaan samen werken aan de ontwikkeling van een app die via bluetooth uw contacten met andere mensen bijhoudt. Als u in de buurt komt van iemand die met Corona is besmet, krijgt u een signaal. Als deze persoon pas later blijkt besmet te zijn, krijgt u alsnog een signaal. Als u zelf Corona hebt, krijgen uw medemensen een signaal. Het spectaculaire is dat de concerns samenwerken om hun concurrerende systemen – iOS en Android – met elkaar te laten praten. Uw Apple praat dan met de Samsung van uw buurman. Zo krijg je een netwerk van potentieel 3 miljard telefoons. Nog een voordeel: gezondheidszorg krijgt inzicht in verspreidingspatronen. Allerlei privacyzorgen, natuurlijk. Maar niemand zou worden verplicht mee te doen; het delen van data gebeurt pas als de eigenaar van de telefoon daartoe het commando geeft. Bluetooth is anoniemer dan GPS. Details in Recode en Quartz, in het Nederlands hier. 

Flessenbrief

Hoe leg je uit aan Marsmannetjes dat er ‘mensen’ bestaan op een planeet die zij ‘Aarde’ noemen? Gebruik je audio, video, of tekst? Hoe schrijf je de handleiding voor iemand die nog nooit een cassetterecorder heeft gezien? Hoe maak je hiëroglyfen die met logica te ontcijferen zijn? Wat is logica? Wat vertel je dan precies? Laat je muziek horen? Talloze beslissingen moest Carl Sagan nemen toen hij in 1977 voor de NASA de ‘Gouden Opname’ samenstelde die aan boord van de Voyager mee ging, tot de rand van ons zonnestelsel en de ruimte in. Pas in 2017 werd de inhoud door NASA vrijgegeven.

We weten niet wat we niet weten

Dunning-Kruger Effect: wij overschatten onze kennis. Test na test toont aan dat dit niet allen het geval is bij arrogante kwasten, maar bij iedereen. * Onthoud dit, voordat u medisch nieuws doorgeeft. Of statistische wijsheden. Of prognoses. Wees voorzichtig op ieder gebied waar u niet deskundig bent.

Ook De Bicker stapt wel eens mis. Onlangs nog. Hoe probeer ik dat te voorkomen? Basisregels voor het lezen: welk medium publiceert het. Wie is de schrijver, wat zegt internet over hem.  Geeft hij zijn bronnen, laat hij tegenargumenten toe, en beantwoordt hij die. Staan er veel spelfouten in het artikel?

Is het video? Wees dan extra voorzichtig. Lopen geluid en beeld synchroon? Zo niet, dan is er misschien geknutseld. Als een video (reportage of blog of wat dan ook) u een onbehaaglijk gevoel geeft, speel dan de video nog een keer af met ogen dicht. Beeld is dominant, en door de combinatie van beeld en geluid is het heel makkelijk om iemand naar een gewenste conclusie te leiden.

  • briljant voorbeeld: Deelnemers aan experiment kregen negen totaal verzonnen termen of concepten voorgelegd. Negentig procent (90%) zei ‘Jaja, ben ik mee bekend, ik weet wat het betekent’ bij minstens één van die negen.

Pesten is echt erg

Schoolkinderen en studenten die meer dan zes maanden constant worden gepest – ‘bullying’ – hebben lagere cijfers, minder kans op een baan, vaker depressie, vaker alcohol- en drugsgebruik, etc. Nu komt daar nog iets bij. Chronisch gepest worden brengt fysieke verandering aan in de hersenen. Dat blijkt uit een studie die 692 kinderen in Europa volgde en interviewde op leeftijden 14, 16 en 19. Ze kregen ook MRI-scans van de hersenen op 14 en 19. De kinderen die chronisch werden gepest hadden meetbaar kleinere hersenen in twee regio’s: de linker putamen en de linker caudate, waarvan bekend is dat ze beweging en leervermogen aansturen. Misschien is deze fysieke aantasting mede verantwoordelijk voor gedrag dat bovenstaande sociale achterstand veroorzaakt?

 

Vliegschaamte

Uw retourtje New York blaast evenveel CO2 in de atmosfeer als een auto die een jaar lang 25 kilometer per werkdag rijdt.

Om precies te zijn: 1 kg CO2 per passagier per 10 kilometer. Dit uit een overzicht van Quartz. Veel maatschappijen en onafhankelijke stichtingen bieden de mogelijkheid uw schaamte af te kopen, als de aflaat bij de pastoor. Interessant is Atmosfair, een Duitse instelling die juist niet in bossenaanplant investeert want: een bos moet 50-100 jaar hebben bestaan om een merkbare bijdrage te leveren aan CO2-absorptie; er is geen garantie dat houthakkers niet verderop met hun werk doorgaan; de markt voor CO2 is onzeker dus je weet niet of je bijdrage op termijn iets oplevert; bosaanplant gaat soms gepaard met gedwongen verhuizingen en dus aantasting van mensenrechten.

Wat dan wel? Atmosfair zegt te investeren in ‘duurzame (vernieuwbare) energie in landen waar die nauwelijks bestaat, vooral ontwikkelingslanden.’ Zo voorkomt Atmosfair dat nieuwe CO2 wordt opgewekt. Bijkomend voordeel: de bevolking krijgt toegang tot schone technologie.

Andere aflaten, behalve die van de luchtvaartmaatschappijen zelf:  Gold Standard, groot, ambitieus, wordt o.a. gebruikt door KLM. Moeilijk te begrijpen website. En CarbonFund.org,  dat gebruiksvriendelijk per activiteit (autorijden, vliegreizen, thuis zitten) kant-en-klare bedragen presenteert die u kunt doneren; maar ze adverteren met schattige ijsberen dus dat is niks voor De Bicker.

Correctie van lezer K. Boucher: ‘100 gram CO2 per km is ietsje minder dan in je eentje in een gemiddelde nieuwe personenauto https://www.clo.nl/indicatoren/nl0134-koolstofdioxide-emissie-per-voertuigkilometer-voor-nieuwe-personenautos

AMS-NY-AMS: 11700 km

Werkdagen per jaar 228 * 25 = 5700 km

Ik snap de som alleen als die 25 km ook een retourtje is, dus 50 km/dag.

Maar ja …

De G-20, de twintig rijkste landen ter wereld, blijven energiecentrales op steenkool subsidiëren. De jaarlijkse subsidies nemen zelfs rap toe, van €15 miljard in 2013 naar €42 miljard in 2017. Vooral China en India, met respectievelijk €17 miljard en €16 miljard in 2017. Waarom? Hulp voor de mijnbouw, meer baantjes. (Nederland is via de EU lid van de G20, aparte cijfers waren niet te vinden.)

We zijn niet alleen

Nederland is niet het enige land met ambitieuze – volgens sommigen naïeve en veel te kostbare – plannen om uitstoot van broeikasgassen in enkele decennia terug te brengen tot zero. Alle Scandinavische landen, maar ook Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland en anderen mikken op 2030-50. Dit is een screenshot van een deel van de lijst:

 

Drones te hulp

De Parijse brandweer gebruikte drones met hittesensoren om de plekken te vinden waar het vuur in de Notre Dame het felste brandde, om te weten waar te blussen. De apparaten moesten worden geleend van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Cultuur, omdat de drones van de brandweer niet hoog genoeg konden vliegen. Een helikopter zou minder flexibel en duurder zijn geweest.

College accu’s

Nieuwe aflevering in de lovenswaardige serie van Quartz over de energietoekomst. Waarom hebben accu’s (oplaadbare batterijen) nog steeds niet benzine, olie, gas, wind, waterstof, etc. vervangen als energiebron? Omdat wetenschappers er nog steeds niet in geslaagd zijn de juiste balans te vinden tussen energie, kracht, levensduur, veiligheid en temperatuurbestendigheid. Mede daarom zijn ze nog steeds te duur in vergelijking met andere energiebronnen.