De Bicker ten dode opgeschreven!

… evenals alle andere internet-uitgeverijen. Betoogt John Herrman. Het enige waarvoor mensen terugkeren naar een website is – andere mensen. Interactie. Daar is geen ‘website’ voor nodig. Buzzfeed heeft een team dat bestudeert hoe Buzzfeed er uit zou zien zonder een website tussen de uitgeverij en de gebruikers. Vice gebruikt andermans platform – YouTube – om een groot deel van zijn video’s te vertonen. Etc.