Corruptie

Nigeriaanse schrijver legt uit in 1.000 woorden wat dat betekent. “Ik ben corrupt omdat het alternatief gevaarlijk is. Uiteindelijk is de prijs voor eerlijkheid hoger dan de gevolgen van corruptie. Omdat er voor een eerlijk mens geen veiligheidsnet is. Omdat een biljetje van 100 gedoneerd aan de politieman minder gevaarlijk is dan een eerlijke tocht naar het politiebureau. Ik ben corrupt omdat corruptie een logisch proces is; omdat integriteit onredelijk is. Ik ben corrupt omdat corruptie de norm is: het dagelijkse leven. Ik ben corrupt omdat corruptie werkt.”

Uber in Londen

Uber’s vergunning in Londen wordt ingetrokken. Maar welke Uber? En waarom? Uber BV is een Nederlands bedrijf dat de app bedient en rekeningen incasseert. Uber London Ltd is de eigenaar van de taxidienst, de auto’s etc. Die neemt alleen de telefoon op als Uber BV belt. Een belastingtruc, waardoor Uber Ltd vorig jaar slechts 441.000 pond belasting betaalde. Alleen Uber Ltd raakt zijn vergunning kwijt – als ze hun beroep verliezen – en dat is voornamelijk omdat ze misdrijven door hun chauffeurs niet rapporteren aan politie en overtredende chauffeurs niet ontslaan. Andere reden: mogelijk gebruik van ‘Greyball.’ Dat is software die klanten herkent – lastpakken, wanbetalers maar ook inspecteurs van de gemeente – en Uber chauffeurs waarschuwt om ze niet op te pikken. Tot slot: Transport for London, de toezichthouder, is een soort dictatuur die aan niemand verantwoording aflegt behalve de burgemeester en waar petities van Uber, ondertekend door hun klanten, dus geen effect op hebben.

Een ander ‘Srebrenica’

Het Zweedse leger heeft sinds de Tweede Wereldoorlog een cultuur waarin bevelhebbers ter plaatse relatief veel vrijheid hebben. Toen een Scandinavische VN-macht onder Zweeds bevel vrede moest bewaren in Bosnië in 1992 – in een gebied naast Srebrenica, waar de Nederlandse VN-macht waakte – werd snel duidelijk wat dat betekende. De Zweedse commandant zei publiekelijk dat hij lijkzakken zou meenemen. Hij droeg zijn mannen op om allemaal hun testament te schrijven, vóór vertrek. Hij bestelde zwaar bewapende en gepantserde voertuigen, tanks, en zelfs anti-tank raketten, tot consternatie van de Zweedse politiek. In de eerste weken werd ‘Nordbat 2’ omsingeld door een overmacht aan Kroaten, die uitlevering van drie Moslimvrouwen eiste. Commandant weigerde, zijn eenheid ontving een bombardement en hield staande tot de Kroaten afdropen. Toen een Deense tank-eenheid door Serviërs in een hinderlaag werd gelokt en beschoten, schoten de Leopard tanks twee keer zo hard terug net zo lang tot de Serviërs compleet waren uitgeschakeld. Commandant Ulf Henricsson gaf opdracht om vuur met vuur te beantwoorden, ook als dat uitdrukkelijk was verboden door de Zweedse opdrachtgevers, en dat leverde zijn eenheid de bijnaam ‘Shootbat’ op.

‘Dutchbat’ in Srebrenica en Nordbat 2 hadden dezelfde bazen. Onwetende, weifelachtige, dubbelzinnige politici als broodheren. Dutchbat liet zich ‘micromanagen’ en ging confrontatie uit de weg; Nordbat 2 gedroeg zich als een stelletje vrijbuiters en verkreeg respect van de Serviërs, Kroaten en Bosniërs, zegt de – Zweedse – auteur van deze analyse. De Nordbat soldaten kregen bij thuiskomst een heldenontvangst; van Dutchbat weten we hoe het is afgelopen.

China verandert niet

De Chinese economie groeit gewoon door in 2017, gevoerd door investeringen in bouw en soepel krediet, met name aan banken en particulieren; en export, geholpen door een beleid dat de wisselkoers van de yuan laag houdt. Beloftes om krediet te beteugelen zijn niet nagekomen. Zegt Christopher Balding, economieprofessor in Shenzhen, in zijn blog.

In de kunstwereld

101 tips uit de wekelijkse online brief van veilinghuis Christie’s. ‘Schilderijen moeten op 1.55 meter hangen, vanaf de grond tot het midden van het doek.’ ‘Schubert schreef zo duidelijk en zo netjes dat musici rechtstreeks vanaf zijn aantekeningen zouden kunnen spelen.’ ‘Zilver moet bewaard worden in droog, zuurvrij papier en in een katoenen of ‘Tarnprufe’ zak. Niet in de buurt van rook, muurverf, rubber, kranten, wol of fluweel.’ ‘Laat nooit kruit achter in een geweer. Het absorbeert vocht en daardoor roest het staal razendsnel.’

 

Communisme en kapitalisme

Rusland was 74 jaar Communistisch, althans met een centraal geleide economie. Van 1917 tot 1991. China had slechts 29 jaar een planeconomie, van 1949 tot 1978. Dat verklaart misschien waarom China het zo veel beter doet dan Rusland in een kapitalistisch systeem: bij omschakeling waren er nog mensen in leven die zich konden herinneren hoe dat ook alweer moest, in een markteconomie.

Oorlog tussen China en VS?

‘Oorlog tussen China en de VS is onvermijdelijk omdat in de geschiedenis een heersende macht oorlog begint met een bedreigende, opkomende macht.’ Dat wordt nogal eens geponeerd door historici die zich beroepen op Thucydides. Die zou gezegd hebben dat de Peloponnesische Oorlog is begonnen omdat Sparta zich bedreigd voelde door de opkomst van Athene. ‘De Fuik van Thucydides’ noemt Harvard-prof Graham Allison dat in zijn nieuwe boek.

Sinoloog Arthur Waldron maakt gehakt van die theorie en de rest van het boek. ‘Laten we beginnen met te constateren dat twee van grootste classici van de afgelopen eeuw (…) lang geleden hebben bewezen dat er helemaal niet zoiets bestaat als ‘de Fuik van Thucydides.” Zo luidt de openingszin. Er waren vele aanleidingen en oorzaken voor de Peloponnesische Oorlog, zoals meestal bij oorlogen. Maar Athene begon uiteindelijk, niet Sparta. (En Athene verloor.) Dus de hele theorie van Thucydides klopt niet, als hij hem zelf ooit al zo bedoeld heeft. De twintigste eeuw bevat voldoende voorbeelden van opkomende en wegkwijnende machten waarbij de theorie van Thucydides niet opging.

Overigens, zegt Waldron: West-Europa beslaat een iets groter grondgebied dan de VS; heeft een BBP van $20 biljoen tegenover $19 biljoen voor de VS; 1,8 miljoen soldaten tegenover 1 miljoen voor de VS; en een hoger gemiddeld opleidingsniveau. Dus de EU, niet China, zou een bedreiging moeten zijn voor de VS.

Maar dan gaat Waldron verder. Prof. Allison noemt de enorme defensie-uitgaven van China, de staalproductie, de steenkoolproductie, de maakindustrie die de hele wereld lijkt te overweldigen, en het landjepik in de South China Sea, de Filippijnen en eldersals aanwijzingen dat China expansief is en dus de VS zorgen zou moeten baren.

Maar hij ziet over het hoofd welke enorme problemen China heeft. China heeft te weinig energiebronnen, dus wil tientallen kernreactoren gaan bouwen. Er is te weinig water voor de bevolking en de primitieve infrastructuur verkwist het. Het land is buitengewoon inefficiënt. Een standaard energie-eenheid produceert in China 33 cent aan ‘product,’ vergeleken met 77 cent in India, $3 in Europa, en $5,55 in Japan. Dit moet beter, terwijl de milieuvervuiling ook moet worden aangepakt. Tegelijk heeft het land een ‘brain drain’ juist nu het talent nodig heeft om deze technische en praktische problemen op te lossen. Chinezen die de kans krijgen, emigreren. (Xi Jinping’s dochter studeert aan Harvard, zijn ex woont in Engeland.) De komende decennia moet China immense problemen oplossen, op een schaal waar geen handleiding voor bestaat. Misschien heeft de VS, de andere partij, er wel zin in – maar China heeft echt geen tijd om ruzie te zoeken. Onvermijdelijk is oorlog in ieder geval niet, zegt Waldron.

 

Dylan’s Nobel toespraak

Hij heeft toch iets geproduceerd. Beetje laat, maar ach. Achter de link de toespraak, in audio en uitgeschreven. Drie belangrijke en onverwachte inspiratiebronnen: Moby Dick, Im Westen Nichts Neues en de Odyssee.

In de bak

Hoe kan het toch dat er zo veel mannen in de VS niet meer werken? De ontwrichting van de banenmarkt door de snel toenemende wereldhandel wordt vaak geciteerd als verklaring voor de zorgen van de Amerikaanse middenklasse – en daarmee voor de populariteit van Trump.  De trend is onmiskenbaar, zie boven. In 2015 was 22% van de mannen 20-64 zonder betaalde baan, tegen 10% in 1948. Het is een specifiek Amerikaans probleem: van de 23 hoogontwikkelde economieën in de wereld – zeg maar de OESO – staat de VS op de 22ste plaats in arbeidsparticipatie. (nr 23 is Italië.) Analyse toont dat bepaalde groepen mannen vaker buiten de arbeidsmarkt vallen: mannen die niet getrouwd zijn, en autochtonen – immigranten hebben een hogere arbeidsparticipatie. Twee verklaringen: in 1948 werkten veel vrouwen thuis, nu heeft de overgrote meerderheid een betaalde baan. En: er is tegenwoordig een derde categorie, namelijk mannen die niet een baan hebben en er ook geen zoeken. Dat is sociaal acceptabel geworden.  Maar dat verklaart nog steeds niet alles. Een nieuwe theorie: de steeds meedogenlozere rechtspraak. Het aantal mannen dat of in de gevangenis zit, of een veroordeling wegens misdrijf achter de rug heeft, is gegroeid van 5 miljoen in 1980 naar 20 miljoen in 2010. Op dit moment zitten er 2,5 miljoen mannen achter de tralies. Er zijn geen cijfers over de banenkansen van mensen met een strafblad. Maar correlatie …

Place

Reddit organiseerde voor afgelopen 1 april een bescheiden happening. Het maakte een blanco pagina vrij, noemde die ‘Place.’ Iedere Reddit-lezer mocht op die site een pixel plaatsten. Er waren 16 kleuren. Iedereen mocht zo veel pixels plaatsen als hij wilde, maar je moest wel een paar minuten wachten tot je de volgende neerzette. In 72 uur deden miljoenen mensen over de hele wereld mee. Het resultaat was dit:

Een pixel is helemaal niks, een stipje. Dit verhaal beschrijft hoe dit enorme canvas tot stand kwam. Over ‘Placetions’ (de mensen die meededen), over ‘Creators,’ en ‘Protectors.’ Groepen die elkaars tekeningen overkalkten, en toch maar vrede sloten. Of niet. Verhitte debatten. Vreemdelingen die coalities smeedden.