Simpel

Voor alle mensen die zeggen ‘Nou een milde dictatuur is zo gek nog niet, kijk eens hoe snel China rijk is geworden,’ is dit het kortste, krachtigste antwoord: ‘Je kunt geen groei hebben zonder vrijheid van meningsuiting. Om de simpele reden dat je zonder kritiek nooit iets kunt verbeteren. Je moet naar iets kunnen kijken en zeggen: Dit gaat niet werken.’ Aldus Tomas Pueyo. ‘Als je geen kritiek op iets mag hebben, kun je geen problemen identificeren. Dus kun je die niet oplossen.’

Stelling twee: als je vrijheid van meningsuiting hebt, volgt onherroepelijk democratie.

De rest van Pueyo’s verhaal is uitweiding en onderbouwing, maar net zo lezenswaardig. De reden dat sommige autoritaire regimes zo snel groeien? Omdat ze een straatarme bevolking hebben geholpen een ‘gewoon’ arme bevolking te worden. Dat is makkelijk, want je kunt afkijken van rijke landen. De meeste autoritaire regimes groeien niet.

En deze is ook niet slecht: ‘Hoe democratischer een land, hoe rijker. Dat is geen correlatie. Geld geeft je geen vrijheid. Als dat zo was, kon je naakt over de stranden van Saoedie-Arabië lopen. Het is vrijheid die welvaart produceert.’

De nieuwe democratie

De Encyclopedia Brittanica werd van zijn troon gestoten door Wikipedia. Decentralisatie, mogelijk gemaakt door technologie. Zou hetzelfde niet kunnen met democratie? Nu kiezen we eens in de vier jaar een groep mensen, die vervolgens in achterkamertjes regels verzinnen voor ons leven. Als je dat nu eens ‘crowdsourcet?’ De hele bevolking mag de hele dag door meestemmen over beleid? Tomas Pueyo is op dreef. Dit is een voortzetting van zijn mijmeringen over de gevolgen van internet. De natiestaat zal verdwijnen, denkt hij, en wat komt daarvoor in de plaats? Dit dus. Hij trekt allerlei parallellen, waaronder het gedecentraliseerd gezag in het leger (geformuleerd door generaal Von Moltke in de 19de eeuw en nu weer succesvol in Oekraïne), en Twitter – in de ogen van Pueyo en misschien ook Elon Musk een prototype van een ‘internetparlement’. Dat noemt hij de vervanger van politiek en media, als een ‘gedecentraliseerd informatie communicatiemiddel.’

‘Burgers hebben veel meer tijd en kennis dan alle wetgevers van de wereld bij elkaar. Wat nog ontbreekt is een ‘mechanisme dat de tijd en de kennis van de samenleving als geheel kan activeren, om wetten te formuleren.’

Is het realistisch? Het is in ieder geval goed om tot nadenken te zetten. Het roept vragen op. Wie gaat de macht uit handen geven? Wie benoemt de poppetjes in de uitvoerende macht? En hoe moet het met de rechtspraak?

Vrije wil!

Terug bij de oervraag: bestaat vrije wil? Er zijn voldoende denkers, de onuitstaanbare Sam Harris onder andere, die zeggen: nee. Tomas Pueyo hier behandelt in een relatief kort stuk de hoofdpunten, geeft Harris gelijk – helaas – maar gaat dan door en belandt bij de conclusie: ‘Je ontwikkelt vrije wil als je gelooft in vrije wil.’ Hoe komt hij daar aan? Lees.

Eind van de staat (2)

Tomas Pueyo vervolgt zijn betoog. Internet en blockchain vormen de nieuwe informatierevolutie, die de natiestaat zal ontmantelen net zoals de drukpers dat deed met de Katholieke kerk. Zijn eerdere artikelen werden door tientallen miljoenen mensen gelezen. ‘Een gewone vent omringd door kinderen zijn appartement in San Francisco, die in zijn joggingbroek wetenschappelijke artikelen zit te lezen, schrijft een stuk over het belangrijkste publieke vraagstuk van de dag en weet daarmee overheden over de hele wereld te overrompelen. Dat zou 20 jaar geleden onmogelijk zijn geweest. Toen kwam informatie van de wachtposten die in nauw contact met de staat stonden: kranten en TV en radiostations. Dat ‘establishment’ bepaalde wat mensen die dag zouden denken, en ze waren onaantastbaar.’ Zo begint hij.

De democratisering van informatie is onomkeerbaar; en intussen worden natiestaten vanzelf machtelozer door vergrijzing, belastingontduiking, de macht van enkele nieuwe ‘wachtposten’ zoals Google, Facebook en Apple; crypto-geld, en werken buiten kantoor. Stof tot nadenken.

Het einde van de staat

Weer een geweldig essay van Tomas Pueyo. ‘Internet en blockchain zullen landen doen verdwijnen.’ Het einde van de natie-staat, de bron van zo veel ellende. Hoezo? Dit is de redenering: er was verzet tegen de Katholieke Kerk, 700 jaar oppermachtig in Europa, vóór Martin Luther. Maar niemand kon zijn protest laten horen buiten zijn dorp. Luther had de drukpers.

In de 18de eeuw en de 19de eeuw waren er ook volksmenners, maar die konden niet miljoenen bereiken.

In de 20ste eeuw: Hitler, Mussolini, Stalin en Mao hadden de radio. Latere potentaten hadden televisie. Media zorgen voor machtsverschuivingen. Maar ‘media,’ zoals we ze noemen, zijn unilateraal, eenrichtingsverkeer.

Internet geeft iedere burger de kans om terug te praten. Internet maakt ook kennis voor iedereen beschikbaar, zodat iedereen die kennis kan ‘bevruchten:’ aanvullen en  verbeteren. Internet ‘decentraliseert’ kennis. De Kerk had een monopolie op God; Luther zei ‘iedereen heeft zijn eigen verbintenis met God.’ De Kerk hief belastingen, en de kerkdienaars van hoog tot laag werden corrupt. De natiestaat heft belastingen – en zo’n monopolie op geldinning leidt in ieder geval tot inefficiëntie, en ja, vaak corruptie.

Blockchain, een product van internet, kan helpen om de heersende macht van onze tijd omver te werpen, net zoals Luther dat deed met de Kerk. Luther presenteerde zijn 95 stellingen als uitnodiging tot debat. Vergelijk forums op internet. Pueyo vraagt: wat zijn de 95 stellingen voor onze tijd?

Delta

Weer een voortreffelijk overzicht van de stand van de wetenschap door Thomas Puyeo. Hoe besmettelijk is het (zeer), hoe snel verspreidt het (heel snel), etc. Maar voor mij is dit de belangrijkste alinea:

‘De beste data die we hebben komen uit Israel, dat Pfizer gebruikt.

‘Vóór Delta leek het dat complete vaccinaties voldoende waren om infecties, ziekenhuisopnames en overlijden terug te brengen met respectievelijk 93%, 93% en 91%. Nu met Delta ziet het er naar uit dat de cijfers zijn: 64%, 93% en 93%, zegt Israel; het VK denkt zelfs dat het cijfer 96% is voor ziekenhuisopnames.

‘Pfizer, en het vergelijkbare mRNA vaccin van Moderna, zijn waarschijnlijk beter dan Astra Zeneca (88% bescherming tegen asymptomatische besmetting, tegen 60% voor Astra Zeneca.)’

Dit is een fragment. Lees vooral het hele artikel dat een heleboel wetenschappelijk nieuws samenveegt en begrijpelijk samenvat. Maar de conclusie die ik trek is: gevaccineerden worden eerder ziek door Delta dan door eerdere varianten; maar de overgrote meerderheid van gevaccineerden behoeft geen ziekenhuisbehandeling, net als voorheen, en de overlijdenskans is net zo klein als bij eerdere varianten.

De ratio voor lockdowns, reisbeperkingen en andere maatregelen is altijd geweest: zorg dat de gezondheidszorg niet wordt overbelast. Bij een gevaccineerde bevolking is die dreiging er niet meer.

Voor niet-gevaccineerden is Delta inderdaad behoorlijk gevaarlijk. Dus hoe eerder de vaccinatiecampagne is voltooid, hoe beter.

Ja, het niet-gevaccineerde deel van de bevolking kan veel sneller besmet raken, en alsnog de ziekenhuizen overweldigen. Pueyo: ‘Stel dat een land 50% van de bevolking heeft gevaccineerd. Stel dat de vaccins besmettelijkheid slechts met 65% terugbrengt. Dan zou de vermenigvuldigingsratio R dus met ruwweg een derde verminderen. Maar Delta’s R is 2-3x hoger dan voorgaande varianten; dus R is alsnog 50-100% hoger dan vorig jaar.’