Drone als een bij

Screen Shot 2016-05-20 at 07.49.48

Deze piepkleine drone gebruikt statische elektriciteit om zich ‘vast te plakken’ onder voorwerpen. Zo kan hij uitrusten en accu sparen; of doen alsof hij een bij is, zodat hij niet wordt opgemerkt. Ontwikkeld door MIT en Harvard.

Afdeling ‘Duh.’

Diabetes-2 patiënten die eerst groenten en vlees eten, en pas daarna de aardappelen, vertonen minder stijging van de glucosespiegel. Artsen zouden kunnen adviseren om niet anders, maar in een andere volgorde te eten.