ChatGPT

Dit is de beste introductie van ‘ChatGPT’, waarover deze week zo veel te doen is. Het is zeg maar het broertje van Dall-E, de AI die op verzoek kleurtekeningen maakt van ieder gewenst onderwerp. Deze AI –  weer een product van OpenAI – voert gesprekken. Het is de nieuwste versie van GPT (‘Generative Pre-trained Transformers’). GPT3 kon al een heel eind komen in het maken van opstellen (essays) op verzoek. ‘ChatGPT’ doet precies wat hij zegt – hij babbelt, net zoals de ‘elektronische assistent’ chatbox van uw bank of andere dienstverlener – maar dan beter. U kunt het zelf proberen hier: 

Waarom zo veel drukte? Omdat hiermee Kunstmatige Intelligentie weer een stapje dichter bij menselijke intelligentie komt. Dat heet Artifical General Intelligence (AGI), en die zou volgens de kenners (deze bijvoorbeeld) binnen 15 jaar al werkelijkheid kunnen zijn. Dan zijn computers net zo intelligent als mensen. En dan is de volgende stap: Artificial Superintelligence (ASI), waar computers onmetelijk veel slimmer zijn dan mensen. Wij zullen ze niet meer kunnen begrijpen, ‘net zo min als een bromvlieg iets van Keynesiaanse economie kan snappen,’ in de woorden van Tim Urban.

Stappen als ChatGPT schudden ons weer wakker – dit gaat echt gebeuren. En nu? Zie het volgende stuk.

Nou, vooruit

Na enig aarzelen kan ik toch niet de verleiding weerstaan om dit bericht door te geven: ‘Aangekondigde pro-Trump demonstraties complete flop.’ Bij verschillende hoofdsteden bestond de meute uit één persoon.

Wat helpt?

Ontwikkelingshulp, of gewoon geld uitdelen? De vraag knaagt allang in de wereld van internationale hulporganisaties. Als je er van uitgaat dat mensen zelf het beste weten hoe ze geld kunnen besteden, moet je ze dan niet zelf die beslissing laten nemen? Nu heeft USAid meegewerkt aan een experiment in Rwanda, waar tweederde van de bevolking tussen 14 en 30 werkloos is. De conclusie na anderhalf jaar: door training slagen betrokkenen er beter in om een baan te vinden; cash leidt tot ondernemerschap, of zzp’er schap. Over nog eens anderhalf jaar wordt een tweede peiling gedaan. Dit was de methodologie: 1.848 jongeren werden verdeeld vijf groepen; een trainingsprogramma om mensen te helpen een baan te vinden; een groep die puur cash kreeg; een combinatie van beide om te zien of de twee methodes elkaar misschien versterken; een groter bedrag aan geld; en een control group die noch training, noch geld kreeg. Lijkt me erg moeilijk om effectiviteit te meten. Maar cash benchmarking, om de effectiviteit van programma’s te meten, afgezet tegen rechtstreeks geld uitdelen, is niet langer taboe. Het wordt al langer bepleit door de stichting Give Directly. 

Bill Gates

Inzichten van Bill Gates, in een lang interview met Vox het afgelopen weekeinde.

Over de griep:

‘Wat we allemaal niet weten van influenza is ongelooflijk. Waarom het seizoensgebonden is. Dit is zo iets essentieels, dat het drie maanden actief is en dan bijna negen maanden waar je het nauwelijks ergens kunt vinden.’

Besmettelijkheid (van Covid-19)

‘De seizoensgebondenheid, en de invloed van het weer. Het ziet er meer en meer uit dat een zeer groot deel van de besmettingen binnenshuis plaatsvindt, en dat de manier waarop onze (bloeds?zuurstof?) omloop werkt in gesloten ruimtes zoals subways, ernstig tegen ons werkt.’ (Zou dat niet ook bij influenza het geval zijn, Bill?)

‘Zijn asymptome mensen ook besmettelijk? Daar zijn nog geen betrouwbare cijfers over.’

Immuniteit

‘We weten nog niet genoeg van het menselijk immuunsysteem. Dat is heel belangrijk, want als de respons heel zwak is, dan ben je niet beschermd tegen een tweede besmetting. (…) Serologie – de bloedtest – heb je weinig aan.’

Therapie/genezing

‘Er is een onderzoek naar het bloed van herstelde patiënten, om de beste antistoffen te vinden. (…) Dat is veelbelovend. Dus dat zijn we aan ‘t organiseren: wie heeft de beste antistoffen, waar staat de meeste productiecapaciteit? We proberen dat soort medicijnen voor het eind van het jaar te gaan produceren.’

Vaccines/inenting

‘Het is lastig om de productie van vaccins op te voeren, deels omdat ze nieuw zijn, deels omdat het scheikundig complex is. En we hebben het over miljarden inentingen. Er is geen enkel vaccin waar we miljarden van maken. Honderden miljoenen, voor sommige – maar we hebben er tientallen jaren over gedaan om dat efficiënt te laten gebeuren.’

‘En dan moet het allemaal nog in glas verpakt – dat is speciaal, pharma-klasse glas. Daar is niet genoeg van in de wereld.’

Dus… onmogelijk? We zijn er nooit in geslaagd een HIV-vaccin te ontwikkelen. Hoe groot is dan de kans dat over 24 maanden drie miljard mensen zijn ingeënt tegen Covid-19? 

‘Heel groot. Dit virus is niet zo ingewikkeld als HIV. (…) Voor SARS hebben we uiteindelijk wel een vaccin ontwikkeld. (..) We hebben zelfs een antivirus voor Ebola. Dus ik denk niet dat het coronavirus een onmogelijk doelwit is. (…) eind van de zomer zullen we meer duidelijkheid hebben. En ik denk dat enkele van de top-10 experimentele vaccins heel veelbelovend zullen zijn.’

De WHO

‘Er is een grote brand. De brandweer is 20 minuten te laat. Het is alsof we zeggen: ‘Laten we alle brandweerlieden ontslaan.’ Ja, we moeten evalueren. Maar dit is niet het moment om mensen te ontslaan.

De WHO is er om alle landen te helpen begrijpen wat er aan de hand is met epidemieën. Meer niet. Hij heeft een piepkleine begroting, (…) minder dan een duizendste van wat de VS uitgeeft aan gezondheidszorg.’

Tekst plus beeld, graag

Het viel te verwachten dat de boekenrubriek vroeg of laat zou worden binnengedrongen door mensen die liever geïnformeerd worden door een beeldverhaal, dan uitsluitend maar lettertjes. Kijk maar naar deze pagina, vol cijfers over de onstuimige groei van video als informatiebron; waar ook te vinden is: ‘59% van leidinggevenden geeft de voorkeur aan video boven tekst.’ Een ‘boeken’rubriek is wel heel ouderwets. Dus ik geef graag het woord aan lezer E. Quist:

‘Vox maakt informatieve minidocumentaires met zeer interessante content; erg helder en visueel mooi uitgelegd. De focus ligt vaak op de VS en soms moet je in je achterhoofd houden dat het materiaal of de presentatie van feiten gekleurd kan zijn omdat het redelijk progressief is (anti-trump vaak). Toch vind ik dat ze vrij onbevooroordeeld te werk gaan. De video die ik nu graag zou delen is de volgende:
‘Iedereen dit meer begrip wil van Trump’s buitenlandbeleid en de invloed van de evangelische christenen in de VS (grotendeels electoraat van Trump) daarop, zou dit moeten kijken. Met name mbt de Israel/Palestina-kwestie en de geopolitieke verhoudingen in het Midden-Oosten. Deze video gaat daarover. (Overigens bizar om te zien dat in de VS zo’n grote groep christenen zulke waarde hecht aan de voorspellende kracht van de Bijbel). Ik kan iedereen aanbevelen zich te abonneren op dit kanaal en er zo nu en dan eens op te kijken voor interessant materiaal.’
Mijn enige tegenwerping: het is heel makkelijk om beeld en geluid zodanig te combineren dat de ontvanger naar een bepaalde conclusie wordt geduwd. Ook doordat video passief wordt geconsumeerd, in tegenstelling tot tekst. Dus: kies uw video-afzender zorgvuldig,  en kijk af en toe met de ogen dicht.

287x modaal

Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven moesten dit jaar voor het eerst rapporteren niet alleen hoeveel de baas verdient, maar ook hoeveel in verhouding tot het modale salaris bij zijn bedrijf. De cijfers zijn binnen. Gemiddeld 287x het modale salaris. $14,5 miljoen versus $40.000. Uitschieters o.a.: The Gap (3.566x modaal), Estée Lauder (1.690x) en Foot Locker (1.627x). Deze cijfers zitten dicht in de buurt van wat buitenstaanders op basis van publieke gegevens hadden geschat:

Bloomberg meldde eind 2017 dat in Nederland de verhouding tussen bestuursvoorzitter en werknemer gemiddeld 1:171 is. Alleen in de VS, India, Engeland en Zuid-Afrika was de kloof groter.

Gidsland

Als de Verenigde Staten tussen 1975 en 2016 net zo energiek als Californië milieuwetgeving had aangepakt, zou de VS als geheel nu bijna 25% minder broeikasgassen uitstoten. Richtlijnen voor isolatie in de bouw, voor ijskasten, voor auto-uitlaatgassen hebben effect gehad. De federale Clean Air Act bevat een clausule die Californië toestaat afwijkende regels op te stellen; en andere staten mogen die overnemen, als ze dat willen. 12 van de 49 hebben dat inderdaad gedaan. Nu wil president Trump de clausule geschrapt zien omdat die zijn landelijke ‘milieu-beleid’ ondermijnt.

‘Drink niks’

‘De veiligste alcoholconsumptie is nul,’ concludeerde een studie in het gezaghebbende blad The Lancet vorige week.  Wetenschapsverslaggeving is erg moeilijk; en studies over voeding correct beschrijven is helemaal vol met valkuilen, zegt prof. John Ioannidis van Stanford. Om te beginnen zijn de meeste studies ‘waarnemingsstudies,’ dus ze registreren correlatie tussen bepaalde voedingsmiddelen en gezondheid en/of levensduur. Maar deelnemers worden niet onderworpen aan tests – dus het is onmogelijk om oorzakelijk verband vast te stellen, alleen correlatie, samenloop. En er zijn zo veel factoren die invloed hebben op onze gezondheid dat het bijna onmogelijk is om een relatie aan te tonen tussen iets wat je in je mond stopt, en de staat van je lichaam. (wel als de inname groot is, zoals zes glazen of een pakje sigaretten per dag.)

Ander probleem: statistieken lezen. De studie in The Lancet concludeerde dat volwassenen die één glas alcohol per dag drinken, 0,5% meer kans hebben op één van de 23 alcohol-gerelateerde gezondheidsproblemen. Maar als je dat gaat invullen kom je tot de volgende cijfers: voor iedere 100.000 mensen die een glas per dag drinken krijgen 918 een alcohol-complicatie. Voor 100.000 mensen die nul glazen drinken zijn dat er 914. Bij twee glazen per dag stijgt dat naar 977 per 100.000.

Ja, te veel alcohol is gevaarlijk zegt Ioannidis. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de aanbeveling van ‘nul glazen’ ondersteunt.

 

Zuckerberg interview

Baas van Facebook wordt geïnterviewd door Ezra Klein van Vox. Op podcast en transcript hier. ‘Het is heel moeilijk,’ is de kop. Oh, ok. Ik heb het niet gelezen, maar handig om achter de hand te hebben.

Wilskracht is ‘t niet

Mensen die bewonderenswaardig slagen in het weerstaan van verleidingen zijn niet flinker – ze zijn gewoon niet geïnteresseerd. En ze zijn beter in het negeren van verleidingen. Het daadkrachtig weerstaan van verleidingen kost heel veel energie en leidt niet tot meer succes in het leven.