Ethiek

Als je ethisch wilt investeren, is het dan ethisch om een ‘zondig’ aandeel (sigaretten, wapens) te shorten? Oftewel: gokken op een koersdaling? De Church of England (een grote belegger) heeft zich uitgesproken tegen ‘long’ of ‘short’ beleggen in bedrijven die op haar zwarte lijst staan omdat het in beide gevallen verkeerd is om winst te maken op de activiteiten van die bedrijven. “Church of England profits from short bet on pornography company” doesn’t sound good, exactly, does it?”

Als je een ‘short’ neemt op een aandeel verhoog je de prijs van kapitaal voor dat bedrijf. Dat lijkt dus goed. Maar – een short seller concurreert tegen het zondige bedrijf op de kapitaalmarkt. Wil je concurreren met verwerpelijke lieden?

En nog een overweging: als je de prijs van kapitaal voor het zondige bedrijf opdrijft door short te gaan, ontmoedig je investeringen door datzelfde bedrijf. Inderdaad. Aan de andere kant: de banken en andere geldschieters die nog wel geld lenen, of aandelen kopen, zien hun rendement op kapitaal stijgen. Zij worden dus beloond. Dus wat bereik je met shorten …?


Alles is politiek

De regering-Trump onderhandelt met China over het ‘verschuiven’ van handelssancties en -barrieres. Tegen elkaar wegschrappen kan niet want dan zou Trump worden gezien als een softie. Maar de boeren in de VS lijden onder het verlies van hun grootste exportmarkt. En die gaan volgend jaar stemmen. Dus heeft de VS aan China gevraagd of ze die $50 milard aan sancties niet op andere producten kunnen heffen. Auto’s, of vliegtuigonderdelen of zo.

Bange plutocraat

Ray Dalio, oprichter van hedge fund Bridgewater, nu 125 miljard dollar onder beheer, maakt zich zorgen over inkomensongelijkheid. Hij heeft helaas geen harde oplossingen maar heeft wel een indrukwekkende lijst documentatie opgebouwd. Onder andere:

 1. Het percentage jonge mensen dat meer verdient dat hun ouders was 90% in 1970, nu 50%
 2. Mensen met een inkomen in de top 40% hebben sinds 1970 hun inkomen met gemiddeld 50% zien toenemen – na inflatie. Mensen in de onderste 60% hadden nul inkomensstijging. Inkomens in de top 10% verdubbelden, in de top 1% verdrievoudigden
 3. De sociale mobiliteit in de VS is minder dan in bijna alle andere rijke landen. Zie grafiek:

Handelsroutes

Van Kairo naar Timboektoe moet je via Aguila en Ghat. Fragment van een grote kaart van 11de en 12de-eeuwse handelsroutes. Europa, Afrika, Azië. Geen ‘Zijderoutes’ te vinden, wel: de Wakhan Corridor, de Khorasan Weg, en de Uttara patha.

Lezer J.W. Siebers reageert: ‘Zag net in je bericht over Handelsroutes dat je zei dat we geen zijderoutes te vinden zouden zijn. Aangezien wij zakelijk aardige betrokkenheid hebben bij de (impact van) de moderne zijderoute initiatieven kon ik me dat eigenlijk niet voorstellen. Daarom nog even goed gekeken en ze worden wel degelijk genoemd (zie bijlage). En in een redelijk centrale rol ook, zo lijkt het. 

Uber

Tendentieus maar goed gedocumenteerd stuk met veel bronverwijzingen zegt dat Uber meer geld verbrandt dan welke startup ook, waar dan ook, meer dan Amazon in zijn moeilijkste jaren, en dus ten dode is opgeschreven of … uiteindelijk slaagt en taxi’s en openbaar vervoer vermorzelt. Uber werkt stelselmatig onder de kostprijs en heeft ook na tientallen miljarden investeringen door financiers is er geen zicht op structureel gezonde kostenstructuur. ‘Dank u wel Saudi Public Investment Fund voor jarenlang goedkoop gesubsidieerd rijden,’ is een citaat.

Amazon

De groei van Amazon blijft verbluffend. Hier nog eens uitputtend in kaart gebracht. Bovenstaande is slechts één van vele grafieken. Munitie voor de ‘trustbusters’ die kolossen als Amazon willen opbreken. Maar er zitten ook tegenargumenten in: Amazon heeft nog steeds maar 7,7% marktaandeel van alle winkelverkoop in de VS. En 487 winkels, tegen 4.750 van Walmart.

De beurs

Fragment uit lijstje ’20 krankzinnige feiten over aandelen.’ Tijdloze wijsheden, zoals: ‘Je kunt ieder standpunt verdedigen door de begin- en einddata te veranderen.’

Venezuela

Dat bericht gisteren maakte nogal wat los.

Lezer R.L. schrijft:

‘Zeg, onzin met die olie. Veel belangrijker is hoeveel het kost om het uit de grond te halen: http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
En de VS heeft voorlopig meer dan genoeg goedkope olie – staat nu op het punt wereld’s grootste olie-exporteur te worden: https://www.businessinsider.com/oil-us-shale-revolution-to-make-it-worlds-biggest-oil-exporter-2019-3

Olie is een heel ander schaakstuk geworden voor de geopolitiek. Het is allemaal een beetje omgekeerd nu: de VS kunnen nu Rusland en het Midden Oosten koppijn bezorgen door al die veel te goedkope olie uit Texas te exporteren, waardoor prijzen laag blijven, waardoor belastinginkomst in olie-afhankelijke landen omlaag gaat, waardoor de bevolking boos wordt en instabiliteit omhoog gaat, etc etc. Wij zijn gewend dat het andersom gaat en dat zij kunnen dreigen de kraan dicht te draaien (Europa overigens nog steeds van Rusland afhankelijk).’

Lezer R.T. schreef: ‘De getoonde oliereserves voor Venezuela zijn nogal misleidend: Het overgrote deel, +/- 250 Gbbl, is economisch en milieutechnisch erg onaantrekkelijke zeer zware olie (de Orinoco Belt). Het is de vraag in hoeverre die ooit geproduceerd gaan worden.’

Venezuela (3)

Toelichting van de Venezuela-kenner op zijn mail die gisteren op de redactie van De Bicker belandde:

 1. ‘Het bewijs dat ELN en FARC narcos zijn is in diverse instanties geleverd, o.a. door het Amerikaanse gerechtshof district New York-Zuid, door de US-DEA en  het Colombiaanse justitiële apparaat en is ruim publiekelijk bekend.  Twee neven van de vrouw van Maduro zijn wegens drugshandel via de as Columbia-Venezuela -VS veroordeeld in de VS. Het is een onomstreden feit dat de drugstransporten van het productiegebied in Colombia via Venezuela naar de afzetgebieden worden vervoerd, waarbij betrokkenheid van Venezolaanse militaire kant meerdere malen in de media is aangetoond.
 2. De drugstransporten staan onder bescherming van het kartel – volgens de pers o.l.v. Diosdado Cabello – dat de bijnaam heeft van de “Soles” , naar de zonne-emblemen als distinctieven op de uniformen van de Venezolaanse militaire bovenlaag die de leiding heeft. In de gevoerde processen en onderzoek van de DEA is de protectie en betrokkenheid van militaire kringen in de drugshandel onomstotelijk aangetoond.
 3. Dat FARC en ELN  van origine Marxistische vrijheidsstrijders waren is een feit. Maar ze lieten zich gaandeweg meer in met de drugshandel als inkomstenbron waarbij de oorspronkelijke doelstelling op de achtergrond raakte. Dat is een  geschiedenis van zo´n halve eeuw.  Na het vredesakkoord van Havana tussen Colombia en de FARC hebben oudstrijders die het akkoord verwierpen hun toevlucht in Venezuela gezocht. Uit eerste hand weet ik dat de leiding van FARC kind aan huis was op het ministerie van buitenlandse zaken in Caracas.
 4. In Spaanse kringen is een vaststaand feit dat ETA-leden instructie gaven aan de FARC in het plegen van bomaanslagen.
 5. In redevoeringen hebben Chavez en Maduro regelmatig gesproken van de eenheid tussen Venezuela en de FARC en ELN in de antikapitalistische en anti-imperialistische strijd. Over en weer vonden contacten en transporten plaats zoals mij door waarnemers/beambten is medegedeeld en op Venezolaans grondgebied is er minstens een recuperatie kamp van de FARC. In de jaren ’90 was er al sprake van infiltratie door terroristische elementen in circa 30% van het Venezolaanse grondgebied. De recente aanslag op de militaire academie in Bogota werd vanuit Venezuela voorbereid volgens de Colombiaanse inlichtingen.
 6. Venezuela heeft in het zuiden een kleine indiaanse populatie die territoriaal traditioneel werd beschermd maar sedertdien onder druk is gekomen van irreguliere activiteiten, zoals de milieu aantastende winning van goud. Bovendien wordt er Koltan en diamanten gedolven. Er vinden vrijwel wekelijkse vluchten met goudstaven naar het buitenland plaats, ook via Curaçao volgens lokale waarnemers. Bij de goudwinning is volgens berichten in de internationale media sprake van Venezolanen, Colombianen en illegale Brazilianen. Om het plaatselijke  wanbestuur tegen te gaan, heeft het leger opdracht gekregen orde te scheppen en te handhaven. Er vonden conflicten plaats met Colombiaanse ELN elementen die deze inkomstenbron in concurrentie met lokalen exploiteerde. Het leger werd onder commando van een opperofficier gesteld, die de verantwoordelijkheid voor de winning, productie en afzet kreeg. Dat is een normaal gebruik geworden in Venezuela. Er zijn verschillende sectoren van de economie, productie en distributie in handen van de militairen geplaatst. Van olieproductie, PDVSA, tot voedselvoorziening. Het feit dat er 2000 generaals zijn van wie er 800 door Maduro zijn benoemd, wordt verklaart doordat deze methode een manier is om officieren  aan het regime te binden in een samenleving waar de maandsalarissen nog lager zijn dan in Cuba en de inflatie de hoogste ter wereld. De officieren kunnen zich  verrijken in hun niet militaire functies. Het verklaart m.a.w. dat veel hogere militairen een gevestigd belang hebben bij het voortbestaan van het systeem en waarom het niet gelukt is het hogere echelon te laten deserteren. Die verrijking, corruptie, is ongewoon sterk verbreid in Venezuela. Het is moeilijk zich er een voorstelling van te maken omdat het ons voorstellingsvermogen tart. Maar zelfs op de voedselpakketten voor de armen met een partijkaart, wordt door de aandeelhouders van wat bij ons een liefdadigheidsorganisatie zou zijn, winst gemaakt. Prijzen van paspoorten stegen tot astronomische bedragen. Een persoon die de opdracht kreeg van een overheidsinstantie zwart geld het land uit te vliegen naar een oord waar de sancties geen uitvoering krijgen, moest natuurlijk ook extra worden betaald. Voortdurend worden nieuwe feiten bekend over de enorme diefstal van overheidsgeld door hoge functionarissen, het land wordt leeggeroofd.
 7. De infiltratie van Cuba is die van een bezettingsmacht. Schattingen van militaire aanwezigheid lopen uiteen, 20 tot 40 duizend.  Leiding heeft Generaal Valdez, bekend van de Cubaanse oorlogsvoering in Angola. De militaire inlichtingendienst G2 is aanwezig in alle militaire etablissementen en wie  protesteert hangt de dreiging boven het hoofd van onbegrensd verblijf in een gevangenis waar de martelingen door Cubanen worden gedaan.
 8. Contacten met Hezbollah en Iran.  De genoemde broer en zus staan onder verdenking van betrokkenheid  bij drugshandel. De zus, oud ambassadeur in Nederland, zou de distributie organisatie in Europa hebben verzorgd, tot ze in mei j.l. werd teruggeroepen. Vermoedelijk na een tip. De broer was o.m. vicepresident.  De Iraanse interesse in Venezuela is gebaseerd op de noodzaak het Amerikaanse nucleaire embargo te omzeilen. Uit rapporten over aankomst en vertrek van Iraanse passagiers of speciale vluchten, gecombineerd met publicatie in media, blijkt een toegenomen Iraanse activiteit de laatste jaren.
 9. Bij teruglopende olieproductie wegens incompetentie en corruptie, krijgen de berichten over het belang van de winning van goud, erts, diamanten en Koltan, evenals over drugstransporten, meer gewicht. Immers, het kost meer investering en inspanning om bij een olieprijs per vat van 65 dollar, de bedragen op te brengen die nodig zijn om de schuldenlast te betalen en om Cuba economisch overeind te houden.
 10. Sao Paolo. Hugo Chavez en Fidel Castro initieerden het idee om Lula da Silva een bijeenkomst van anti-Amerikaanse en Marxistische leiders van Zuid- en Midden-Amerika bijeen te laten roepen. Het anti-Amerikanisme was de verbindende factor tussen Chavez en Castro. Chavez was eerst een Peronist of een fascistische caudillo, maar werd door Fidel geradicaliseerd tot een leider met een wereldrevolutie als doel, waarvandaan zijn reizen naar vatbare derde wereldlanden begonnen.’

Voetnoot van De Bicker: veel over dat linkse bondgenootschap staat beschreven in dit artikel uit Foreign Policy.

Venezuela(2)

Maar de intrigerendste mail kwam van een lezer die zich duidelijk had verdiept in het land.

‘FARC en ELN (Colombiaanse communistische narcos ) zijn actief in de goudwinning etc. en hebben duizenden guerrillas in Venezuela. Verdwijning van Maduro bedreigt hun narco smokkelroute die meer oplevert dan de oliewinning (1 kilo cocaine is veel meer waard dan 1 vat olie). Die guerrillas worden geholpen in de transporten door Venezolaanse militairen.  Zelfde gebeurt bij de mijnactiviteiten. Officieel moet het leger illegale goudwinning bestrijden maar in de praktijk  zijn ze medeplichtig en strijken hun deel van de winst op.
DIE militairen deserteren niet.
‘Maduro, die een Colombiaan is, en een Cubaanse opleiding heeft,  heeft Venezuela omgevormd tot een provincie van Cuba. Cubaanse militairen en geheime dienst,  de G2, maken de dienst uit. Alle overheidsdiensten zijn geïnfiltreerd: bevolkingsregister, notariaat. Cubaanse artsen chanteren de bevolking: alleen hulp als ze voor Maduro verklaren te stemmen.  Zelfde  soort chantage met voedselpakketten. 
Ook Hezbollah is aanwezig.  De zoon van de Libanese Hezbollah leider Al Assaimi is vice-president geweesten zijn zus was ambassadeur (voor Venezuela) in Nederland. Beiden zijn actief in de narco sfeer.


Ook Iran is betrokken. Ze delven uranium.
‘Voeg daarbij de Russen die als tegenzet tegen de NAVO belang hebben hun ideologische vrienden te steunen en bases te hebben aan de zuidflank van de VS. Als de VS intervenieert hebben ze dus duizenden strijders tegenover zich en  bedreigen ze Cuba, Nicaragua,  Bolivia en de communist Lopez Obrador in Mexico…
M.a.w. als ik optel: 20.000 tot 40.000 Cubanen en een onbekend aantal guerrillas, plus aanvoer door de lucht en over zee van van soldaten en materiaal uit Rusland, dan is in Venezuela al lang geïntervenieerd  maar niet door de VS.
In Venezuela is het plan van Fidel Castro om de USA te breken,  een plan internationaal uitgewerkt op een bijeenkomst van de club van Sao Paolo waar de term communisme van de 21e eeuw werd bedacht, al geruime tijd in uitvoering. Obama heeft tegenover die realiteit niets gedaan.’

Schrijver wil niet met naam genoemd worden omdat hij vreest voor intimidatie of bedreiging van vrienden in Venezuela. Dit is dus één opinie, die ik niet kan verifiëren, van een anonieme bron. Dat is normaal niet voldoende voor publicatie. Trek uw eigen conclusies. Ik vroeg hem om onderbouwing voor een aantal nogal boude beweringen. Die vindt u in het volgende artikel, Venezuela (3). Op de website, niet in de nieuwsbrief want die zou dan te lang worden.