Groei

Over 12 jaar is Indonesië de op drie na grootste economie ter wereld – na China, India en de VS. Groter dus dan Japan en Duitsland. Ook Egypte zal ze voorbij streven.

Onderzoeksgeld

Nederland geeft minder uit dan Spanje, Italië en Rusland; maar meer dan Zweden, Zwitserland, Turkije en Singapore. NB absolute bedragen, niet in relatie tot inwonertal; wel PPP, dus gecorrigeerd voor koopkracht.

Inkomensongelijkheid?

Vier studies komen tot verschillende conclusies over de mate van ongelijkheid in de VS. Meest frappant is het verschil tussen de eerste studie van Thomas Piketty uit 2003 – op basis waarvan hij zijn bestseller schreef – en een tweede, in 2018. In 2003 zei Piketty dat de top 10% rijkste mensen 100% van alle inkomensgroei in de periode 1979-2002 in hun zak hadden gestoken. Maar een nieuwe studie onder zijn leiding, in 2018 over de periode 1979-2014, zei dat slechts 55% van de welvaartstoename naar de rijksten ging.

De reden is methodologie. Wat is inkomen, tel je bruto of netto, welke uitkeringen horen erbij. Details zijn te lang voor een Bicker, lees het bronartikel van Urban Institute, een linksige denktank. Andere bevindingen: ‘echte’ modale inkomens zijn 40% gestegen in 1979-2014, niet gedaald; als we de vier studies ‘middelen’ pikten de top-10% rijksten niet 100% van de toename in, maar 45%.

 

Furusato Nouzei

Japan heeft een elegante, typisch Japanse oplossing voor een universeel probleem. Werkgelegenheid is zwaar geconcentreerd in drie grote steden – Tokio, Osaka, Nagoya. Meeste jeugd zoekt dus een baan daar. (De bevolking van Tokio groeit met 100.000 per jaar terwijl die van Japan als geheel daalt.) Maar de regio, ‘het platteland,’ moet wel eerst voor de lagere en middelbare school betalen, plus alle infrastructuur die daar omheen hangt. Dus: wie eenmaal een baan heeft kan tot 40% van zijn lokale belasting – en die is ruwweg 8% van het bruto-inkomen – doneren aan een stad of prefectuur van zijn keuze. Dat systeem heet furusato nouzei. (tip H. Dreesen)

Groei is goed

Tyler Cowen, onmogelijk productieve en veelzijdige filosoof-econoom, schrijft een nieuw boek, ‘Stubborn Attachments,’ waarin hij poneert en verdedigt: economische groei is de bron van alle menselijke vooruitgang. Hij zegt: wij zijn heus wel in staat om rationele conclusies te trekken over wat het beste is voor een samenleving. Onze hoogste morele verantwoordelijkheid is het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de lange-termijn toekomst van het menselijk ras; de manier om dat te doen is de economische groei te maximaliseren. We moeten daarbij mensenrechten respecteren en algemene basisprincipes volgen. (lange, lange bespreking en interview met Cowen, met hoogtepunten uitgelicht.)

1.000.000.000.000

Een biljoen, oftewel duizend miljard, one trillion, gevisualiseerd. (Afbeelding is fragment van een reuzenkaart.)

Brexitschade

Dit is een oproep. Is Brexit nou echt zo erg voor die Britten? Of voor ons? Ik ben al een tijdje op zoek naar iemand die me kan uitleggen hoe die schade zou ontstaan. Econoom Tim Harford maakt een beginnetje. Hij noemt Brexit ‘geschifter dan een doos hallucinerende kikkers’ en geeft een nuttige metafoor. ‘Stel u voor dat u een huwelijk moet plannen voor laten we zeggen, 29 maart 2019. Uw favoriete cateraar zegt dat hij misschien niet aan eten kan komen op die datum. De kans daarop is 60%. (Handelsminister Liam Fox zei dat de kans op ‘no deal’ nu 60-40 is.) Zelfs als u dol bent op de cateraar, op zijn eten, zijn service, zijn concept – hoe lang zou het duren voordat u besluit een andere te nemen? Niet lang. En de cateraar heeft er niets aan als hij in februari kan zeggen dat het allemaal wel meeviel, en dat hij alsnog beschikbaar is.’

Hoe zou dat nou komen ….

Studie vergelijkt producten en diensten voor gewone burgers in steden in arme of lage-inkomens landen, na correctie voor inkomensniveaus. Prijzen in (‘sub-Sahara’) Afrika zijn 25-28% hoger dan elders.

Marihuana DOC

De staat Californië onderzoekt of het mogelijk is regio’s te onderscheiden naar grondsoort, die van invloed is op de kwaliteit van de geproduceerde marihuana. (tip G. Priemus)