VS en Corona (2)

Eerder meldden wij dat de VS veel minder sterfte heeft per hoofd van de bevolking dan de meeste Europese landen. Maar volgens de meest recente cijfers heeft de VS 57.000 bevestigde besmettingen, en dat is bijna vijf keer zo veel als alle Europese landen samen. Ruwweg dezelfde bevolkingsomvang.

The Atlantic breekt zich het hoofd: hoe kan dat nou? Mogelijke verklaringen: het dodental loopt altijd – per definitie – achter op het aantal besmettingen.

Andere mogelijkheid: de mensen die besmet raken zijn gemiddeld veel jonger, en jongere mensen hebben een veel grotere kans de ziekte te overleven. Derde factor: net als in Europa worden artsen beter in het behandelen van de ziekte, en is de afgelopen maanden de overlevingskans ernstig toegenomen.

Zoals eerder gemeld:

Dezelfde Chris Anderson wijst er op dat dit wel het meest dodelijke virus is dat de VS (dus de wereld) de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt, erger dan de Aziatische griep van 1957 etc.:

VS en corona

Doen de VS het nou echt zo veel slechter dan de Europese landen? Als je de New York Times moet geloven is het een drama, maar die krant blaast alles op wat Trump zou kunnen hinderen in zijn herverkiezing. Enkele bronnen die het dodental in verhouding tot totale bevolking plaatsen:

Deze van Statista:

Probleem van deze bronnen is dat ze niet duidelijk zeggen wat ze verstaan onder ‘Corona-doden.’ In Nederland zijn veel mensen niet gediagnostiseerd, en zijn de gerapporteerde corona-doden waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijkheid. Kortom: de zuiverheid van de rapportage beïnvloedt de rangschikking.

De Financial Times kijkt naar ‘buitengewone sterfte’ (excess mortality) zonder zich te bekommeren over doodsoorzaken. Als je naar die cijfers kijkt, doen de VS het beter dan Nederland, Spanje, België, VK, Zweden en natuurlijk Italië. (Grofweg hetzelfde beeld als in die twee andere grafieken,  overigens.) Maar – grote maar – het virus is daar nog niet uitgeraasd. En in Europa kan nog een tweede golf komen. Kortom: te vroeg om te oordelen.

Vega’s

Vegetariërs zijn slanker, en ook minder extravert, dan het landelijk gemiddelde. Concludeert Max Planck Instituut na bestudering van 9.000 vegetariërs. Voor dat tweede is niet vastgesteld of er een causale relatie is.

Kwetsbaren

Mensen met bestaande aandoeningen – hart- en vaatziekten, diabetes, chronische longproblemen – lopen zes keer zo veel kans om opgenomen te worden voor corona, en 12 keer zo veel kans te overlijden aan het virus. Nieuwe conclusie van Amerikaanse CDC na analyse van 287.000 besmette mensen. Dat wisten we grotendeels wel, maar dit is de meest uitgebreide analyse met de meest specifieke conclusies.

Seksisme

Is uw plantsoenendienst seksistisch? U denkt misschien van niet, maar vraag het eens aan de bomen. Amerikaanse tuinarchitect ontdekte dat adviseurs van Amerikaanse gemeentes de voorkeur geven aan mannelijke bomen want die maken geen zaadjes en andere rommel. Maar ze produceren wel stuifmeel. Dus veel Amerikaanse steden gaan iedere voorjaar gebukt onder wolken gele stof … (tip N. Kruijs Voorberge)

Slaapgebrek

Slaapgebrek is dodelijk. Slaaponderzoek richt zich op de hersenen: waarom slapen wij? Waarom slapen we niet? Maar experimenten op fruitvliegjes en muizen toonden dat slaapgebrek een opbouw van giftige moleculen in de darmen veroorzaakte. Die uiteindelijk dodelijk was. Toediening van antioxidanten herstelde de darmen. Ligt ook hier het antwoord in de darmen? (tip J. Saris)

Superspreaders

Veel besmettingen van Covid-19 zijn te herleiden tot weinig lokaties – zogenaamde ‘superspreader events’ (SSE’s). Dit onderzoek, nog niet goedgekeurd door ‘peers,’ stond gisteren in de NY Times.1) Bijgaand artikel graaft iets dieper: alle SSE’s in het onderzoek waren binnenshuis. En ook een intrigerende keerzijde: 70% van besmette mensen draagt de ziekte niet over aan anderen. Het stuk citeert twee andere studies die ook suggereren dat SSE’s belangrijk zijn voor de verspreiding van het virus. En een studie gepubliceerd in 2011 concludeerde dat SARS, en ook andere infectieziekten als typhus, mazelen en tuberculose in het verleden, dergelijke verspreidingspatronen vertoonden: individuen, of bijeenkomsten, die disproportioneel veel mensen besmetten.

1) analyse van 1.000 besmettingen in Hongkong, in de drie maanden tussen eind januari en eind april.

 

Wat weten we nu

Het korte antwoord: niets. We kunnen niet met zekerheid zeggen waar u het grootste risico op besmetting met het nieuwe Sars-virus loopt; of hoe dat gebeurt; ook niet waarom sommige mensen kwetsbaarder zijn dan anderen.

We kunnen wel iets distilleren uit studies die tot nu toe zijn gedaan; maar dat leidt alleen maar tot suggesties, niet voorschriften. Anders gezegd: gedrag waarmee we voorzichtig, misschien overdreven voorzichtig, de wereld in gaan. ‘To err on the side of caution,’ zoals dat in het Engels heet. Aan de andere kant: er zijn ook onderzoeken die er op wijzen dat we ons over bepaalde dingen te veel zorgen maken. Dus wat hieronder volgt is geen dwingend advies, slechts stof ter overdenking. Meer…

Geduld

De hoogste baas van farmaceutisch bedrijf Merck twijfelt of er een vaccin tegen Corona kan zijn binnen 12-18 maanden, zoals de Amerikaanse regering wil. Hij zegt dat Merck, dat vele vaccins heeft ontwikkeld en op de markt gebracht, niet zijn handtekening onder zo’n deadline zou willen zetten. Dergelijke vaccins moeten op grote schaal klinisch getest worden, en dat is tijdrovend.

De belangrijkste adviseur van het Witte Huis zegt 18 maanden, op zijn vroegst.

Dat betekent dat de wereld nog minimaal anderhalf jaar in een kramp ligt. Dat is tot Kerstmis 2021.