Wij hebben allemaal een max aantal vrienden

Volgens deze studie – klein, maar vertrouwenwekkende bron – hebben we allemaal een soort bovengrens aan het aantal vrienden waarmee we relaties kunnen onderhouden. De een meer, de ander minder, maar ieder heeft een plafond. Sociale media maakt daar geen verschil in. Eén erin? Dan gaat er een ander uit, is de conclusie. (7 jan)

Wat is dat toch met die lijstjes?

Steeds meer artikelen over ‘de tien beste’, ‘de zes ergste’ etc. Waarom toch? Veel redenen, maar een belangrijke: uit de oceaan aan informatie pikken wij graag stukjes die aan het oppervlak drijven, en waarvan we weten wat we ervan kunnen verwachten.