Vloeken in de kerk

Bari Weiss, drie jaar geleden door de NY Times weggekocht bij de Wall Street Journal om eens wat nieuwe geluiden op de opiniepagina te laten horen, neemt met slaande deuren ontslag. De krant is hopeloos gesloten en bevooroordeeld, zegt ze in een lange afscheidsbrief. ‘Er is een nieuwe consensus in de pers, maar misschien speciaal bij deze krant: de waarheid is niet een proces van collectieve zoektocht en ontdekking maar een orthodoxie die al is geopenbaard aan enkele uitverkorenen, die tot taak hebben de massa te informeren.’

En: ‘Verhalen worden uitgekozen en verteld om een piepklein publiek te behagen, in plaats van om een nieuwsgierig publiek te informeren over de wereld en hun eigen conclusies te laten trekken.’ (tip D. Rosenberg)

Dapper

Patrick Collison, CEO van Stripe (betalingssysteem), twitterde maandag: ‘Ik denk dat wij als Amerikaanse zaken- en techgemeenschap aanzienlijk duidelijker moeten zijn over onze afkeer van – en veroordeling van – de barbaarse praktijken van de Chinese overheid jegens zijn eigen burgers.’ Hoe veel bazen van grote bedrijven durven zoiets?

Verslaggever van de Washington Post belde hem, en hij weidde uit: ‘We moeten toch openlijk erkennen wat de basisfeiten zijn? Bijvoorbeeld, dat concentratiekampen en gedwongen sterilisatie weerzinwekkend zijn. Als het onaanvaardbaar wordt om dat te zeggen, als het een zelfopgelegde stilte wordt, dan lijkt me dat een vicieuze cirkel die we zo snel mogelijk moeten doorbreken.’

Crisismanagement

Anoniem artikel door Britse ambtenaar over crisiscommunicatie. ‘Ik wilde wachten op een rustig moment, maar dat moment kwam niet. De regering negeert zo’n beetje alle adviezen. Dus ik publiceer nu maar wat alle ambtenaren weten en ook aan hun politieke bazen vertellen.’ Onder andere: ‘Beloof niets, tenzij je vrijwel zeker weet dat je kunt leveren. Probeer geen doelen te definiëren. Doelen worden – per definitie – vaak gemist. Doelen inspireren ook maar zelden de effectieve inzet van beschikbare middelen. Leg uit wat je doet, in hoeverre je afhankelijk bent van anderen, en van technologie die nog aangezwengeld moet worden.’

Bron van welvaart

Nog een juweeltje met dank aan The Browser, een Engelse ‘Bicker’ (vooral proberen!). ‘Groei in Europa begon in de 17de eeuw, net toen China begon aan zijn neergang van wereldleider tot failliete staat, een traject dat 300 jaar duurde. Economen zijn het er wel over eens dat het succes van Europa voor een groot deel te danken was aan het ontkiemen van volksvertegenwoordigingen. Maar waarom en hoe kwamen die dan opeens tot leven?’

Dit was een tweet van Donald Trump, president van de Verenigde Staten, afgelopen vrijdag: “Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!”

Skin in the Game

In plaats van naar opiniepeilingen kijk ik liever naar waar mensen op gokken, schrijft lezer WP Boerma. ‘Immers, het is gebaseerd op mensen die ook daadwerkelijk geld inzetten op hun mening. Daarmee zit het door het complex heen van kiesmannen etc.’ Goed punt. Sinds juni een omslag. Die is sinds afgelopen weekeinde nog geprononceerder.

Vol vertrouwen

Nu eens een ander geluid: Trump wordt herkozen. Is de rotsvaste overtuiging van 50 lokale leiders van de Republikeinse Partij. ‘Hoe meer ellende in het land, hoe vaster de steun voor Trump,’ zegt een partijbobo in een district in de ‘swing state’ North Carolina. ‘Wij noemen hem Teflon Trump. Niks blijft aan hem kleven.’ Coronavirus is op de terugtocht en de economie gaat weer aantrekken. Joe Biden is te oud en te zwak, en de media snappen er nog steeds niks van. Dat is ongeveer de consensus. Partijvoorzitters van de staten Wisconsin, Pennsylvania, Ohio en Minnesota zeggen dat de steun voor de president niet verslapt. Is ongetwijfeld voor een deel spin control.  Maar als je Amerikanen vraagt ‘wie denk je dat er gaat winnen?’ (Dus niet: ‘op wie ga je stemmen?’) dan zegt 55%: Trump. 

De ijzeren vuist

Zoom heeft op verzoek van de Chinese overheid een module ingebouwd waarmee het gebruikers per geografische lokatie – bijvoorbeeld China – kan uitsluiten van online vergaderingen. Dat zal het doen op verzoek van overheden – bijvoorbeeld China – die dergelijke activiteiten beschouwen als onwettig binnen hun landsgrenzen.

Apple heeft twee podcast apps uit zijn Chinese app store gehaald, waarvan de Chinese overheid vond dat ze onaanvaardbare content verspreidden.

Leermoment

De hoogste baas van de ‘RIVM’ van Noorwegen zegt dat een gedwongen lockdown misschien niet nodig is geweest. Na bestudering van de cijfers van de eerste maanden van de pandemie blijkt dat het virus zich minder snel verspreidde dan werd gevreesd, en dat de besmettingsfactor al op zijn retour was vóórdat de noodverordeningen werden afgekondigd. ‘Het ziet er naar uit dat de effectieve reproductie ratio al was gedaald tot 1,1 op het moment dat de strengste maatregelen werden afgekondigd, op 12 maart, en dat er niet veel nodig was om het onder de 1 te duwen. Achteraf gezien was het virus al op zijn retour,’ zegt Camilla Stoltenberg in een kranteninterview en een rapport. 

NB ze zegt dat verplichte quarantaine misschien niet nodig was geweest; vrijwillige terughoudendheid, zoals in Zweden, vindt ze wel verstandig. Het instituut zegt dat kinderen die geen klassikaal onderwijs krijgen, daar de rest van hun leven nadeel van ondervinden.

De stem van het volk

… is vaak die van een robot. Nieuwe studie ontdekt dat 45-60% van de Twitter accounts die ‘Covid-19’ of ‘Coronavirus’ bespraken niet van een mens zijn maar van een ‘bot,’ robots die zijn geprogrammeerd om bepaalde berichten te verspreiden en te versterken. In normale tijden, ook verkiezingstijden, is dat iets van 20%. Studie bekeek 200 miljoen tweets – in de VS – sinds januari 2020, met het virus als onderwerp. Berichten van bots besteedden aandacht aan komplottheorieën en dubieus medisch advies, en voerden campagne voor het einde van de sociale beperkingen. De onderzoekers zijn nu bezig berichtenverkeer op Facebook, Reddit en YouTube te analyseren.