Antispionage

De VS denkt dat Huawei, bouwer van mobiele netwerken, spionage mogelijk maakt door de Chinese overheid. Jurist overweegt klinisch de drie opties: netwerken bouwen met Huawei, Huawei verbannen, of geen 5G bouwen.

Huawei aannemen bespaart miljarden, en distilleert het dilemma tot een politieke vraag: hoeveel riskeren we als de Chinese overheid ons kan ‘afluisteren?’ Kunnen we daar niet rekening mee houden? Andere optie: bestaand 4G moderniseren. Als je betere antennes installeert en het aantal ‘cellen’ (antennemasten) vergroot, is 4G net zo snel als 5G.

Eigen web eerst

De Doema, het ‘parlement’ van Rusland, heeft een voorstel aangenomen om een nationaal internet in het leven te roepen, naast het wereldwijde web. Doel is om cyberaanvallen te voorkomen; skeptici vrezen een staatsplatform dat censuur vergemakkelijkt.

Alles is politiek

De regering-Trump onderhandelt met China over het ‘verschuiven’ van handelssancties en -barrieres. Tegen elkaar wegschrappen kan niet want dan zou Trump worden gezien als een softie. Maar de boeren in de VS lijden onder het verlies van hun grootste exportmarkt. En die gaan volgend jaar stemmen. Dus heeft de VS aan China gevraagd of ze die $50 milard aan sancties niet op andere producten kunnen heffen. Auto’s, of vliegtuigonderdelen of zo.

Het Quantum Tijdperk

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, vergelijkbaar met het Kerntijdperk: het Quantum-tijdperk, waarin computers werken op quantum mechanica.

Nu worden bijvoorbeeld credit cards versleuteld met een ‘publieke’ en een ‘private’ sleutel. Om de combinatie te ontcijferen duurt voor huidige computers eindeloos. Voor een quantum computer zou dat een klus van een paar seconden zijn. Zelfs blockchain zou te kraken zijn, als die blijft leunen op ‘twee-sleutel encryptie.’ Dus alles wordt kwetsbaar: banken, het hele financiële systeem, energienetwerken, waterleidingen, voedselketens, de overheid.

Quantum computing heeft ook militaire toepassingen. ‘Quantum sensoren’ zijn in staat om minuscule variaties in zwaartekrachtvelden te registreren, zelfs op grote afstand. Ze kunnen dus dingen zien die nu ‘onzichtbaar’ zijn: duikboten, ondergrondse kanonnen, nachtelijke expedities. Alle investeringen in Stealth technologie, o.a. in de F-35 JSF, worden waardeloos.

Dus wie het eerst quantum computers kan inzetten verkrijgt wereldheerschappij. China investeert de komende 2,5 jaar bijna 12 miljard euro in een onderzoeksinstituut voor quantum computing. Deze schrijver, historicus Arthur Herman, pleit voor een ‘Manhattan Project’ voor het Quantum-tijdperk: een overheidsgestuurde, nationale bundeling van krachten om de eerste quantum computer in de VS te ontwikkelen. In de 17de en 18de eeuw won het land met de meeste schepen en kolonies; in de 19de en 20ste eeuw het land met het modernste leger en de grootste industrie. In de 21ste eeuw dus: quantum. (tip N. Bovendeur)

Europe Talks

Experiment van Die Zeit in 2016 was succes: laat Duitsers met Duitsers praten, zodat we allemaal een beetje uit onze bubbel komen. Hoe? Deelnemers beantwoorden per e-mail zeven politiek gevoelige vragen, en worden gekoppeld aan een andere deelnemer die er hele andere meningen op nahoudt. Het duo ontmoet elkaar hetzij in den lijve of via video chat. Naar keuze. Nu organiseert Die Zeit samen met de FT en nog 14 andere kranten hetzelfde voor heel Europa. (Geen Nederlandse krant, wel De Standaard in België. Maar u kunt gewoon inschrijven, ik heb het geprobeerd.) Ontmoetingsdatum: 11 mei. Al meer dan 21.000 deelnemers. (tip Th. Dubois)

Amerikaanse eeuw

Historicus Adam Tooze zegt dat Trump niet het einde van de Amerikaanse hegemonie inluidt met zijn ruziezoekerij en isolationisme. De twee pijlers van Amerikaanse wereldmacht zijn nog even sterk als voorheen: de dollar is de wereldmunt zodat de VS ongestraft kan blijven lenen; en het leger is nog steeds enkele keren groter dan alle concurrenten. ‘Wat weg is, is de Amerikaanse democratie als rolmodel voor politiek. Dit is wel een historisch keerpunt. Trump sluit het hoofdstuk dat begon met Woodrow Wilson (…) Honderd jaar later is Trump de verpersoonlijking van de corruptie, het cynisme en de ordinaire domheid die nu de Amerikaanse politiek overheersen. Dit is een radicale breuk tussen de structuren van de macht en hun politieke aansturing.’ Talloze voorbeelden van de manieren waarop de VS onder Trump hun macht nu gebruiken.

Historisch?

Is het Rusland-schandaal dat Mueller onderzocht nog veel groter dan ‘Watergate,’ zoals tegenstanders van Trump zeggen? De redactie van Fivethirtyeight deed de sommetjes en goot ze in een grafiek (uitgebreide versie achter de klik). Conclusie: nog niet.

Venezuela

Dat bericht gisteren maakte nogal wat los.

Lezer R.L. schrijft:

‘Zeg, onzin met die olie. Veel belangrijker is hoeveel het kost om het uit de grond te halen: http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
En de VS heeft voorlopig meer dan genoeg goedkope olie – staat nu op het punt wereld’s grootste olie-exporteur te worden: https://www.businessinsider.com/oil-us-shale-revolution-to-make-it-worlds-biggest-oil-exporter-2019-3

Olie is een heel ander schaakstuk geworden voor de geopolitiek. Het is allemaal een beetje omgekeerd nu: de VS kunnen nu Rusland en het Midden Oosten koppijn bezorgen door al die veel te goedkope olie uit Texas te exporteren, waardoor prijzen laag blijven, waardoor belastinginkomst in olie-afhankelijke landen omlaag gaat, waardoor de bevolking boos wordt en instabiliteit omhoog gaat, etc etc. Wij zijn gewend dat het andersom gaat en dat zij kunnen dreigen de kraan dicht te draaien (Europa overigens nog steeds van Rusland afhankelijk).’

Lezer R.T. schreef: ‘De getoonde oliereserves voor Venezuela zijn nogal misleidend: Het overgrote deel, +/- 250 Gbbl, is economisch en milieutechnisch erg onaantrekkelijke zeer zware olie (de Orinoco Belt). Het is de vraag in hoeverre die ooit geproduceerd gaan worden.’

Venezuela (3)

Toelichting van de Venezuela-kenner op zijn mail die gisteren op de redactie van De Bicker belandde:

  1. ‘Het bewijs dat ELN en FARC narcos zijn is in diverse instanties geleverd, o.a. door het Amerikaanse gerechtshof district New York-Zuid, door de US-DEA en  het Colombiaanse justitiële apparaat en is ruim publiekelijk bekend.  Twee neven van de vrouw van Maduro zijn wegens drugshandel via de as Columbia-Venezuela -VS veroordeeld in de VS. Het is een onomstreden feit dat de drugstransporten van het productiegebied in Colombia via Venezuela naar de afzetgebieden worden vervoerd, waarbij betrokkenheid van Venezolaanse militaire kant meerdere malen in de media is aangetoond.
  2. De drugstransporten staan onder bescherming van het kartel – volgens de pers o.l.v. Diosdado Cabello – dat de bijnaam heeft van de “Soles” , naar de zonne-emblemen als distinctieven op de uniformen van de Venezolaanse militaire bovenlaag die de leiding heeft. In de gevoerde processen en onderzoek van de DEA is de protectie en betrokkenheid van militaire kringen in de drugshandel onomstotelijk aangetoond.
  3. Dat FARC en ELN  van origine Marxistische vrijheidsstrijders waren is een feit. Maar ze lieten zich gaandeweg meer in met de drugshandel als inkomstenbron waarbij de oorspronkelijke doelstelling op de achtergrond raakte. Dat is een  geschiedenis van zo´n halve eeuw.  Na het vredesakkoord van Havana tussen Colombia en de FARC hebben oudstrijders die het akkoord verwierpen hun toevlucht in Venezuela gezocht. Uit eerste hand weet ik dat de leiding van FARC kind aan huis was op het ministerie van buitenlandse zaken in Caracas.
  4. In Spaanse kringen is een vaststaand feit dat ETA-leden instructie gaven aan de FARC in het plegen van bomaanslagen.
  5. In redevoeringen hebben Chavez en Maduro regelmatig gesproken van de eenheid tussen Venezuela en de FARC en ELN in de antikapitalistische en anti-imperialistische strijd. Over en weer vonden contacten en transporten plaats zoals mij door waarnemers/beambten is medegedeeld en op Venezolaans grondgebied is er minstens een recuperatie kamp van de FARC. In de jaren ’90 was er al sprake van infiltratie door terroristische elementen in circa 30% van het Venezolaanse grondgebied. De recente aanslag op de militaire academie in Bogota werd vanuit Venezuela voorbereid volgens de Colombiaanse inlichtingen.
  6. Venezuela heeft in het zuiden een kleine indiaanse populatie die territoriaal traditioneel werd beschermd maar sedertdien onder druk is gekomen van irreguliere activiteiten, zoals de milieu aantastende winning van goud. Bovendien wordt er Koltan en diamanten gedolven. Er vinden vrijwel wekelijkse vluchten met goudstaven naar het buitenland plaats, ook via Curaçao volgens lokale waarnemers. Bij de goudwinning is volgens berichten in de internationale media sprake van Venezolanen, Colombianen en illegale Brazilianen. Om het plaatselijke  wanbestuur tegen te gaan, heeft het leger opdracht gekregen orde te scheppen en te handhaven. Er vonden conflicten plaats met Colombiaanse ELN elementen die deze inkomstenbron in concurrentie met lokalen exploiteerde. Het leger werd onder commando van een opperofficier gesteld, die de verantwoordelijkheid voor de winning, productie en afzet kreeg. Dat is een normaal gebruik geworden in Venezuela. Er zijn verschillende sectoren van de economie, productie en distributie in handen van de militairen geplaatst. Van olieproductie, PDVSA, tot voedselvoorziening. Het feit dat er 2000 generaals zijn van wie er 800 door Maduro zijn benoemd, wordt verklaart doordat deze methode een manier is om officieren  aan het regime te binden in een samenleving waar de maandsalarissen nog lager zijn dan in Cuba en de inflatie de hoogste ter wereld. De officieren kunnen zich  verrijken in hun niet militaire functies. Het verklaart m.a.w. dat veel hogere militairen een gevestigd belang hebben bij het voortbestaan van het systeem en waarom het niet gelukt is het hogere echelon te laten deserteren. Die verrijking, corruptie, is ongewoon sterk verbreid in Venezuela. Het is moeilijk zich er een voorstelling van te maken omdat het ons voorstellingsvermogen tart. Maar zelfs op de voedselpakketten voor de armen met een partijkaart, wordt door de aandeelhouders van wat bij ons een liefdadigheidsorganisatie zou zijn, winst gemaakt. Prijzen van paspoorten stegen tot astronomische bedragen. Een persoon die de opdracht kreeg van een overheidsinstantie zwart geld het land uit te vliegen naar een oord waar de sancties geen uitvoering krijgen, moest natuurlijk ook extra worden betaald. Voortdurend worden nieuwe feiten bekend over de enorme diefstal van overheidsgeld door hoge functionarissen, het land wordt leeggeroofd.
  7. De infiltratie van Cuba is die van een bezettingsmacht. Schattingen van militaire aanwezigheid lopen uiteen, 20 tot 40 duizend.  Leiding heeft Generaal Valdez, bekend van de Cubaanse oorlogsvoering in Angola. De militaire inlichtingendienst G2 is aanwezig in alle militaire etablissementen en wie  protesteert hangt de dreiging boven het hoofd van onbegrensd verblijf in een gevangenis waar de martelingen door Cubanen worden gedaan.
  8. Contacten met Hezbollah en Iran.  De genoemde broer en zus staan onder verdenking van betrokkenheid  bij drugshandel. De zus, oud ambassadeur in Nederland, zou de distributie organisatie in Europa hebben verzorgd, tot ze in mei j.l. werd teruggeroepen. Vermoedelijk na een tip. De broer was o.m. vicepresident.  De Iraanse interesse in Venezuela is gebaseerd op de noodzaak het Amerikaanse nucleaire embargo te omzeilen. Uit rapporten over aankomst en vertrek van Iraanse passagiers of speciale vluchten, gecombineerd met publicatie in media, blijkt een toegenomen Iraanse activiteit de laatste jaren.
  9. Bij teruglopende olieproductie wegens incompetentie en corruptie, krijgen de berichten over het belang van de winning van goud, erts, diamanten en Koltan, evenals over drugstransporten, meer gewicht. Immers, het kost meer investering en inspanning om bij een olieprijs per vat van 65 dollar, de bedragen op te brengen die nodig zijn om de schuldenlast te betalen en om Cuba economisch overeind te houden.
  10. Sao Paolo. Hugo Chavez en Fidel Castro initieerden het idee om Lula da Silva een bijeenkomst van anti-Amerikaanse en Marxistische leiders van Zuid- en Midden-Amerika bijeen te laten roepen. Het anti-Amerikanisme was de verbindende factor tussen Chavez en Castro. Chavez was eerst een Peronist of een fascistische caudillo, maar werd door Fidel geradicaliseerd tot een leider met een wereldrevolutie als doel, waarvandaan zijn reizen naar vatbare derde wereldlanden begonnen.’

Voetnoot van De Bicker: veel over dat linkse bondgenootschap staat beschreven in dit artikel uit Foreign Policy.

Venezuela(2)

Maar de intrigerendste mail kwam van een lezer die zich duidelijk had verdiept in het land.

‘FARC en ELN (Colombiaanse communistische narcos ) zijn actief in de goudwinning etc. en hebben duizenden guerrillas in Venezuela. Verdwijning van Maduro bedreigt hun narco smokkelroute die meer oplevert dan de oliewinning (1 kilo cocaine is veel meer waard dan 1 vat olie). Die guerrillas worden geholpen in de transporten door Venezolaanse militairen.  Zelfde gebeurt bij de mijnactiviteiten. Officieel moet het leger illegale goudwinning bestrijden maar in de praktijk  zijn ze medeplichtig en strijken hun deel van de winst op.
DIE militairen deserteren niet.
‘Maduro, die een Colombiaan is, en een Cubaanse opleiding heeft,  heeft Venezuela omgevormd tot een provincie van Cuba. Cubaanse militairen en geheime dienst,  de G2, maken de dienst uit. Alle overheidsdiensten zijn geïnfiltreerd: bevolkingsregister, notariaat. Cubaanse artsen chanteren de bevolking: alleen hulp als ze voor Maduro verklaren te stemmen.  Zelfde  soort chantage met voedselpakketten. 
Ook Hezbollah is aanwezig.  De zoon van de Libanese Hezbollah leider Al Assaimi is vice-president geweesten zijn zus was ambassadeur (voor Venezuela) in Nederland. Beiden zijn actief in de narco sfeer.


Ook Iran is betrokken. Ze delven uranium.
‘Voeg daarbij de Russen die als tegenzet tegen de NAVO belang hebben hun ideologische vrienden te steunen en bases te hebben aan de zuidflank van de VS. Als de VS intervenieert hebben ze dus duizenden strijders tegenover zich en  bedreigen ze Cuba, Nicaragua,  Bolivia en de communist Lopez Obrador in Mexico…
M.a.w. als ik optel: 20.000 tot 40.000 Cubanen en een onbekend aantal guerrillas, plus aanvoer door de lucht en over zee van van soldaten en materiaal uit Rusland, dan is in Venezuela al lang geïntervenieerd  maar niet door de VS.
In Venezuela is het plan van Fidel Castro om de USA te breken,  een plan internationaal uitgewerkt op een bijeenkomst van de club van Sao Paolo waar de term communisme van de 21e eeuw werd bedacht, al geruime tijd in uitvoering. Obama heeft tegenover die realiteit niets gedaan.’

Schrijver wil niet met naam genoemd worden omdat hij vreest voor intimidatie of bedreiging van vrienden in Venezuela. Dit is dus één opinie, die ik niet kan verifiëren, van een anonieme bron. Dat is normaal niet voldoende voor publicatie. Trek uw eigen conclusies. Ik vroeg hem om onderbouwing voor een aantal nogal boude beweringen. Die vindt u in het volgende artikel, Venezuela (3). Op de website, niet in de nieuwsbrief want die zou dan te lang worden.