Moore’s Law

Gordon Moore voorspelde in 1965 dat het aantal transistoren per CPU (processor) ieder jaar zou verdubbelen. In 1975 amendeerde hij dat tot ‘iedere twee jaar.’ Maar hij kreeg gelijk. Al bijna  50 jaar. Niemand weet hoe lang dit nog kan doorgaan. Proces tot nu toe, 1971-2019, hier gevisualiseerd:

Dubbelcheck

‘De mensheid maakt ieder jaar 1.000x meer transistors dan korrels graan en rijst geoogst bij elkaar.’ Daar geloof ik helemaal niets van,’ schrijft lezer R. Egging verontwaardigd. ‘Een beetje gevoel voor getallen, eventueel gesteund door het lezen van “freakonomics.” Sommetje: Stel dat we, een hele lage schatting, voor ieder aardbewoner 10 korrels graan en rijst per dag produceren. 3650 per jaar. Geloof je dat we 3,5 miljoen transistors per jaar produceren, per aardbewoner?’

Het lijkt inderdaad ongelooflijk. Eens even rekenen. De wereld rijstoogst is 700 miljoen ton per jaar:  dat is 700.000.000.000 kilo. Er gaan 33 rijstkorrels in een gram; dus 33.000 per kilo;  dus 700x 33.000x 1.000.000.000 (één miljard): Dat is 23 biljoen rijstkorrels.  (duizend miljard).

Nu het artikel.

‘Het eerste geïntegreerde circuit voor massaproductie was de Intel 4004 met 2.300 transistors uit 1971. Nu heeft een CPU miljarden transistors, die elk 10.000 x sneller zijn.’

Dus iedere CPU heeft minimaal 2 miljard (‘billions’) transistors.  Volgens Wikipedia werden er 635 miljard halfgeleiders geproduceerd in 2018. Dus 1,3 miljard biljoen transistors …

(Rekent u dit vooral na

De Bicker is een hopeloze alfa.

Sint) 

Check

Wacht eventjes, schrijft P. Vloemans: dat artikel dat voorspelt dat lithium-ion accu’s niet zo snel goedkoop zullen worden – dat is een studie gefinancierd door de halve oliewereld. ‘The MIT Energy Initiative gratefully acknowledges the 10 consortium members whose generous sponsorship made this research possible: Alfa, Aramco, BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil, Ferrovial, General Motors, Shell, and the Toyota Mobility Foundation. We also thank Bosch for its contribution to the project,’ staat er in de inleiding.

Vloemans zegt ‘kijk hier eens naar: Bloomberg’s NEF voorspelt dat de prijs van accu’s al in 2023 zal zijn gezakt tot $100 per kWu.’ (en dat na een daling van $1,100 per kWu in 2010 naar 156 kWu in 2019.)

Dus wie heeft er nu gelijk? Is een MIT studie per definitie onbetrouwbaar omdat hij wordt gefinancierd door belanghebbenden? Bloomberg’s NEF eet ook uit de hand van de bedrijfstak: ‘The group also undertakes custom research on behalf of clients and runs senior-level networking events.’

Misschien heeft MIT een factor onderzocht die door anderen over het hoofd is gezien. Het is in ieder geval een rustige, degelijk beargumenteerde samenvatting. Misschien heeft NEF beter zijn huiswerk gedaan. NEF zegt dat grondstoffen slechts een klein deel van de totale kosten zijn, en dat autofabrikanten goedkoper zullen kunnen produceren door schaalvergroting, standaardisering en verbeterde ontwerpen.

 

Snelwegen

Glasvezel maakt snelle overdracht van grote hoeveelheden data mogelijk. Maar is nog betrekkelijk nieuw: de eerste intercontinentale kabel was die onder de Atlantische Oceaan, in 1988 gelegd in opdracht van British Telecom, AT&T en France Télécom. De capaciteit was 10x die van de oude kabel. In de 30 jaar sindsdien is in rap tempo over de hele wereld een netwerk aangelegd, zoals deze video laat zien.

Oude kabels worden niet meer gebruikt voor telefoonverkeer maar blijken nuttig als seismografen: ze helpen onderzeese aardbevingen registreren.

Censuur

Singapore heeft Facebook bevolen om een pagina te verwijderen die is ge’post’ door iemand in Australië. Een nieuwe dimensie aan censuur: een land mag bepalen wat er binnen de grenzen gebeurt, maar is een webpagina in het buitenland die zichtbaar is in Singapore ook ‘in’ Singapore? Hetzelfde dilemma met het ‘recht om vergeten te worden’ dat de EU oplegt aan Google – strekt zich dat uit over de wereld, of houdt het op bij de grenzen van de EU? Ben Evans: ‘Het is makkelijk om te zeggen dat platforms gereguleerd moeten worden – maar wiens regels, en waar‘ ….?

5G voor de digiB

5G uitgelegd voor de leek (en zijn we dat niet bijna allemaal?) door de onvolprezen Benedict Evans, voormalig telecom analist en nu schrijver en analist bij Andreessen Horowitz.

Wat is het? Een dikkere pijplijn voor mobiel internet. Dus meer en snellere data? Dat hangt af van de omgeving, in de meeste gebieden zal internet niet sneller zijn dan nu met 4G, en sowieso niet sneller dan vast internet. Wat gaan mensen ermee doen? Dat is nu het mooie – dat weet niemand. Dat hangt af van de creativiteit van aanbieders en de nukken en grillen van de consument. Gaat het zelfrijdende auto’s helpen? Niet noodzakelijk. De data die deze auto’s verzenden en ontvangen hoeven niet per se live of mobiel te zijn; je kunt ook ‘s avonds in de garage de autopiloot voorzien van nieuwe wegenkaarten.

Dus wat heb je er aan? Wat is de killer app? Zegt Benedict: ‘In 2000, toen ik nog een baby telecom analist was, vroeg iedereen ‘Wat is de killer app voor 4G?’ en het antwoord was: ‘Videogesprekken.’ Dat kwam er dus niet van (althans niet in de ouderwetse zin van betalen per telefoontik) dus de killer app van het internet in je broekzak was, nou ja, internet in je broekzak.’

Eén bijzonderheid van 5G is misschien handig voor grootverbruikers: je kunt het netwerk ‘in plakjes snijden,’ zodat segmenten van de capaciteit los kunnen worden verhuurd aan grootverbruikers. Voor een bepaald geografisch gebied, of een bepaald tijdvak. Of extra snel, of extra langzaam (de ijskast heeft geen breedband nodig.)

Keuzes, keuzes

Twee stukken over de haalbaarheid van ’emissieneutraal’ in 2050. Eén van een Yale professor economie, gepubliceerd door het IMF;  één van een schrijver en onderzoeker van Y Combinator, het Silicon Valley broeinest voor nieuwe bedrijven.

De eerste komt tot de conclusie: het kan, we hebben de technologie en de kennis om onze gewoontes te veranderen zowel in energie-opwekking als in het afvangen van broeikasgassen. Maar het is duur, waarschijnlijk te duur: een wereldwijde belasting van 70 euro per ton CO2 zou voldoende zijn maar ondraaglijk voor armere landen.

Michael Nielsen zegt: we kijken te veel naar energie-opwekking, te weinig naar CO2 opslag. Die kost nu 100 dollar per ton CO2, om de hele jaarlijkse uitstoot van de VS op te slaan zou 600 miljard dollar kosten. De begroting van het Pentagon is 700 miljard. Maar als de technologie goedkoper wordt en zakt tot 10 dollar per ton, is het 60 miljard; en dat is niet zo extreem. De EPA schatte in 2011 dat de Amerikaanse samenleving 65 miljard dollar per jaar betaalt om te voldoen aan bestaande milieuwetgeving – voor bijvoorbeeld katalysatoren in uitlaatpijpen, filters op schoorstenen etc.

Commercie buigt

Apple Maps en Weather laten de Krim zien als Russisch grondgebied – als je die apps gebruikt in Rusland. In de rest van de wereld ziet het schiereiland er uit als onderdeel van Oekraïne.

Boos

Brits acteur Sacha Baron Cohen (o.a. Borat) heft zich gemengd in het koor dat roept om regulering van sociale media, Facebook als eerste. Hij heeft recht van spreken: hij heeft met zijn films laten zien dat homofobie, Islamofobie, antisemitisme en xenofobie springlevend zijn en met een klein beetje aanmoediging aan het oppervlak komen drijven. Facebook is het ideale propagandaplatform, en is extra gevaarlijk omdat het weigert boodschappen te filteren uit naam van vrijheid van meningsuiting. Als je betaalt mag je alles posten, ook leugens. ‘Volgens deze zieke logica zou Facebook, als het had bestaan in de jaren ’30, ook spotjes van Hitler hebben toegestaan waarin hij zijn ‘oplossing’ voor ‘het Joodse probleem’ uit de doeken had kunnen doen,’ aldus Baron Cohen.

Dat zei hij in een toespraak vorige week voor de Anti Defamation League, inmiddels ook gepubliceerd in de Guardian en de Washington Post.

‘Overal ter wereld appelleren demagogen aan onze slechtste kanten. Komplottheorieën die ooit marginaal waren zijn nu mainstream. Het is alsof het Tijdperk van de Rede – van argumenten op basis van feiten – aan zijn einde is, en kennis wordt gediskwalificeerd en wetenschappelijke consensus verworpen. (…) Haat en geweld tegen religieuze en etnische minderheden neemt toe. (…) Eén ding is voor mij duidelijk – dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door een handvol internetbedrijven die samen de grootste propagandamachine uit de geschiedenis vormen.’ 

Oplossingen?

Laat Facebook politieke reclame controleren op feitelijke juistheid (dit hoeven TV-stations in de VS niet te doen, MBC). Twitter overigens weigert nu alle politieke advertenties.

Neem eens wat gas terug. Niet alles hoeft meteen gepubliceerd te worden. Als massamoordenaars hun slachting live streamen, dan is dat misbruik van het kanaal.

In de meeste bedrijfstakken zijn bedrijven verantwoordelijk voor gebreken aan de producten die ze verkopen.

‘Het lijkt me niet meer dan redelijk dat we zeggen tegen Facebook, YouTube en Twitter: jullie product deugt niet, ga het repareren en maakt niet uit wat het kost of hoeveel redacteuren je daarvoor aan het werk moet houden.

‘In iedere andere bedrijfstak kan je worden veroordeeld tot schadevergoeding. Uitgevers kunnen worden veroordeeld voor smaad, mensen kunnen worden bestraft voor laster. 

‘Misschien wordt het tijd om tegen Mark Zuckerberg en de andere CEO’s te zeggen: je hebt al een vreemde mogendheid in staat gesteld om verkiezingen te beïnvloeden (VS en Brexit, MBC); jullie hebben al een genocide in Myanmar gefaciliteerd. Als je nog een keer zoiets doet ga je de gevangenis in.’

Complete toespraak achter de klik.

Redelijk

Tim Berners-Lee, de ‘uitvinder van het internet,’ heeft zijn Contract voor het Web gepubliceerd. Negen principes, voor overheden, bedrijven en burgers, die samen moeten waarborgen dat het internet veilig blijft en een positieve invloed voor iedereen. Voor de sociale mediabedrijven is dit artikel het belangrijkst:

‘Risico’s van hun technologie signaleren en aanpakken, waaronder risico’s als gevolg van online publicaties (zoals misinformatie en disinformatie).’  Zijn contract is inmiddels al ondertekend door 150 bedrijven waaronder Facebook, Microsoft, Google, DuckDuckGo en Twitter.