De vooruitgang

Bespreking van boek getiteld “Where is my Flying Car?”, door een nanotech ingenieur, J. Storrs Hall, te koop op Kindle voor $3,54. Met 600 pagina’s erg lang en soms veel te gedetailleerd, maar zoals deze recensent zegt, wat ik er aan heb overgehouden is hoeveel potentie sommige technologieën hebben.

In de jaren ’50 en ’60 rekenden we er allemaal op dat er ooit wel vliegende auto’s zouden zijn. De Jetsons, nietwaar? Dus waarom zijn ze er dan nog steeds niet, vraagt Hall zich af.

Is het zo’n idee dat goed klinkt, maar in de praktijk niet kan? Omdat ze te moeilijk te besturen zijn? Of te gevaarlijk? Of misschien niet zo nuttig?

Belangrijk is te beseffen dat een vliegende auto – een piepklein privé vliegtuig, dus – niet bestaande ritten sneller aflegt maar ons in staat stelt om de reizen te maken die we nu overslaan omdat ze te veel gedoe zijn. Een weekend weg, een vergadering in Londen, een familiebezoek – middellange afstanden worden makkelijk. Mensen overal ter wereld verplaatsen zich een uur per dag, ongeacht waar ze wonen of hoe rijk ze zijn. De één per auto, de ander blootvoets, een ander te fiets. De vliegende auto zou ons misschien iets vaker doen reizen, maar vooral onze actieradius vergroten.

Na een uitgebreide bespreking van alle mogelijke technologieën en modellen en kosten en baten concludeert Hall: een vliegende auto kan best.

Natuurlijk vreet zo’n ding energie. Daarmee komt Hall op de wetenschap waar hij een groot deel van zijn leven aan heeft gewerkt. Nanotechnologie.

Meer…

Het Vaccin

Uit de Nederlandse editie van de New Scientist: ‘De FDA heeft al gemeld dat er niet overhaast te werk zal worden gegaan, maar dat de standaardprocedure zal worden gevolgd. Dat betekent: eerst de data heronderzoeken, dan advies inwinnen bij het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, en vervolgens een bepaalde periode openstellen voor publiek commentaar. Ook zullen de bedrijven mogelijk om verdere gegevens worden gevraagd.

‘Volgens het World Economic Forum duurt de goedkeuringsprocedure voor een vaccin doorgaans één tot twee jaar. Maar de FDA heeft ook gezegd het proces te zullen bespoedigen, zonder bochten af te snijden.’

Vervolgens is de productiecapaciteit een obstakel: ‘We verwachten wereldwijd hooguit 50 miljoen vaccindoses te produceren in 2020 en hooguit 1,3 miljard doses in 2021’, zeiden Pfizer en BioNTech in het persbericht waarin de resultaten werden aangekondigd. Om iedereen op de wereld te vaccineren, zijn ongeveer 14 miljard doses nodig, rekening houdend met onvermijdelijke verspilling en het feit dat iedereen twee doses nodig heeft.’

(tip J. Jansen)

 

Bomen planten?

Bossen groeien zelf terug, en de jonge groei absorbeert net zo veel CO2 als aangeplante bossen. Dat zegt een nieuwe studie in Nature. Het gaat sneller dan gedacht, zegt een andere studie over het Amazon regenwoud: de jungle groeit binnen zes jaar dicht in een gebied dat was gekapt voor landbouw. Driekwart van de jungle die daar gekapt wordt blijkt niet eeuwenoud, maar kakelvers – net teruggegroeid na een eerdere kap. Als Bolsonaro zich aan het Parijse klimaatakkoord wil houden hoeft hij niets te doen, zegt deze studie van de U. van Leeds; alleen maar nieuwe kap verbieden. Dan groeit het bos razendsnel terug. (tip P. Vloemans)

Romeins Rijk

Bespreking van drie boeken over het Romeinse Rijk, China en Karel de Grote. Het Romeinse Rijk ging niet ten onder door vandalen en barbaren uit het noorden, maar door burgeroorlogen geleid door generaals en concurrerende keizers. De val van Rome was geen drama, integendeel, ‘het beste wat Rome voor ons kon doen.’ In de eeuwen na 500 was de lappendeken van graafschappen, hertogdommen, stad-steden etcetera het toneel van voortdurende en bloedige oorlogen inderdaad; maar die permanente staat van competitie voedde ook innovatie, democratie en financiële netwerken. En maakte westelijk Europa onmogelijk om veroverd te worden door buitenstaanders, zoals de Mongolen. De macht was te verbrokkeld. De interessante vraag is: waarom kwam er na Rome geen nieuw keizerrijk? China had opeenvolgende dynastieën en bleef grotendeels hetzelfde gebied onder centraal bestuur. De gehoorzaamheid, de onderdanigheid van Chinese burgers maakte centraal gezag mogelijk maar was ook ‘touw voor de inbreker:’ in China konden de Mongolen met één veldslag de heerschappij van noordelijk China overnemen.

Die biografie van Karel de Grote hangt er een beetje bij, maar hij was wel de eerste die een poging deed een opvolger van het Romeinse Rijk te creëren. Met beperkt en tijdelijk succes.

Ieder nadeel …

Klimaatverandering heeft zijn voordelen. Temperaturen in het Poolgebied stijgen twee keer zo snel als in de rest van de wereld. Daardoor is de Batagay scheur in Oost-Siberië de afgelopen 50 jaar steeds breder geworden, nu bijna 900 meter. In de winter kunnen archeologen naar beneden klauteren – niet in de zomer, want dan vallen regelmatig smeltende blokken bevroren aarde, soms ter grootte van een auto. Ze verzamelen daar stukken aarde die tot 650.000 jaar oud zijn. Dat zou inzicht kunnen geven in hoe de permafrost en de fauna hebben gereageerd op periodes van hogere temperaturen in het verleden. ‘De poort naar de onderwereld,’ noemen de lokale bewoners de Batagay.

Wetenschap

Matt Ridley vat nog eens samen hoe wetenschap werkt, en wat wetenschap wel en niet kan. Op zijn gebruikelijke glasheldere manier. ‘Wetenschap is beter in het verleden uitleggen dan de toekomst voorspellen.’ ‘Mathematische modellen zijn een ingewikkelde, formele manier van raden. Er is een zorgelijke tendens de laatste jaren om hun uitkomsten te beschrijven met woorden als data, resultaten of uitkomst. Dat zijn ze niet.’

De wetenschap bestaat niet. Er zijn verschillende wetenschappelijke opvattingen.’ En nog veel meer.

Eindconclusie? ‘Er is geen simpele manier om erachter te komen welke conclusie betrouwbaar is en welke niet. De enige manier is zelf het bewijs te bestuderen. De meesten van ons gaan af op de reputatie van de wetenschapper, of de verslaggever. Dat is beter dan niets, maar niet waterdicht. Bij twijfel, doe uw huiswerk.’

 

(Tip I. de Kogel. Achter betaalmuur. Omzeiltruc: via de twitterfeed van Ridley.)

Onnodig

Waarom zijn er zo veel bosbranden in Californië? ‘Voordat er mensen woonden, verbrandde tussen de 2 en 6 miljoen hectare ieder jaar. Tussen 1982 en 1998 verbrandden de bosbeheerders van de staat ieder jaar 15.000 hectare. Van 1999 tot 2017 verminderde dat tot 6.500 hectare.’ (…)

Bosbeheerders weten wat er mis is, en moeten machteloos toezien ieder jaar. Waarom? Aansprakelijkheidswetten, ijverige toezichthouders. Brand wordt ijverig onderdrukt in gebieden waar geen mensen of gebouwen zijn.

‘Wij wonen in een Mediterraans klimaat dat onvermijdelijk brandt, en we hebben die branden al 100 jaar tegengehouden. Zo komt er steeds meer ‘wilde brandstof.’ Nu is het door klimaatverandering warmer en droger dan ooit, en de brand die we hebben geprobeerd te voorkomen, die komt. (…) Een elektriciteitslijn waait om, of de bliksem slaat neer in droog gras, en we hebben een inferno.’

‘California was made to burn, and if you don’t burn controlled, it will burn uncontrolled.’

Stotteren

Niemand weet nog wat het veroorzaakt. In het verleden werd gezocht naar problemen met de tong, de stembanden, stress, trauma, of ouderdwang. Die oorzaken zijn niet afgeschreven, maar er zijn nieuwe kandidaten bijgekomen. Neurologie: in 1991 al ontdekten neurologen dat de bloedstroom in de hersenen anders is bij stotteraars. Sindsdien zijn er andere afwijkingen in de hersenen gevonden, maar het is nog niet duidelijk of die oorzaak zijn van stotteren, of gevolg. Genetisch onderzoek heeft nog geen duidelijk onderzoekspad opgeleverd. Ander onderzoek in de jaren ’90 vond te veel dopamine – een chemische boodschapper die emotie en bewegingen reguleert – in de hersenen van stotteraars. Zou het helpen als je dopamine blokkeert? Antipsychotische medicijnen doen dat, zoals risperidone, olanzapine en lurasidone. Het werkt, maar het blijft een paardenmiddel. Je wordt er wel dik van.

In 2100

Ontwikkeling van de wereldbevolking tussen nu en 2100,  gevisualiseerd. Projecties van Brits instituut IHME, eerder al gemeld in De Bicker, gaan tegen de consensus in.

Vliegende schotels

Dit is het beste verhaal dat ik ooit gelezen heb over UFO’s. Intelligente bespreking van het bewijs, en onze blokkade om dingen te geloven die door ons verstand worden aangereikt. De Amerikaanse overheid erkent dat er dingen rondvliegen die niet te verklaren zijn. Een voormalige MID officier zegt dat er een UFO is neergestort op aarde, en dat de overblijfselen zijn verzameld om te bestuderen. Een astrofysicus die adviseur was voor het Pentagon, zei dat mensen die niet hadden kunnen maken, wat ze daar gevonden hadden – wat het ook was. Onvertaalbaar: “off-world vehicles not made on this earth.” 

Er zijn talloze waarnemingen van piloten, er is tastbaar materiaal. Waarom wil de Amerikaanse overheid dit niet delen met de burgers. Iedere verklaring voor dit bewijsmateriaal – buitenaardse wezens, Russen, geheime overheidsprogramma’s – zou onze kijk op de wereld en het leven ingrijpend veranderen. Dit is belangrijk, voor alle burgers. En deze: “There are no credentials in UFO truthing, there are no cozy professorships.” Iedereen en niemand is een expert, omdat dit zo ver buiten ons normale referentiekader ligt.