UFO

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft dit jaar een aparte afdeling opgericht, in onnavolgbaar Amerikaans overheidsjargon genaamd ‘All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO).’  Omdat er te veel waarnemingen binnenkwamen van serieuze, hoogopgeleide piloten. Dit eerste jaar zijn er ‘enkele honderden’ meldingen binnengekomen van defensiepersoneel over UAP’s. Wat vroeger ‘Unidentified Flying Objects’ waren heet nu ‘Unidentified Anomalous Phenomena.’ Tussen 2004 en 2021, toen je als piloot nog wel een risico nam door iets te melden dat je niet begreep, waren er 140 meldingen.

Waar begon Covid-19?

Dit gaat over SARS-CoV-2 maar het mooiste van dit ellenlange verhaal betreft één van de hoofdrolspelers: Toy Reid (44). Hij leerde makkelijk Spaans op de middelbare school. Als eerste in zijn familie ging hij naar de universiteit. Tijdens zijn bachelor’s studeerde hij Japans. Daarna Oost-Aziatische filosofie en religie op Harvard, waarbij hij Khmer leerde (de taal van Cambodja) en vloeiend Chinees. Werkend in Azië voor de Rand Corporation en later het Amerikaanse BZ leerde hij de allermoeilijkste taal: de ‘party speak’ van Chinese overheidsdienaren, apparatchiks van de Communistische partij. ‘Zelfs een Chinees die Mandarijn spreekt kan het niet volgen,’ zegt hij zelf. ‘Dat is ook de bedoeling. (…) Als ze het over iets hebben dat mogelijk gênant zou kunnen zijn dan praten ze eromheen, en er zijn allerlei bepaalde woorden en zinnen waarmee je toespelingen kunt maken.’

Reid stelde zijn talent 15 maanden ten dienste van een commissie van de Amerikaanse Senaat die probeert te achterhalen: kwam het virus nu van een vleermuis op de markt in Wuhan? Of is het ontsnapt uit een virologisch laboratorium 8 kilometer verderop? (Doet het er toe? Mij lijkt van wel. De eerste theorie is een geval van ‘shit happens’; de tweede, een geval van het toedekken van slecht nieuws door een land dat zich beschouwt als nieuwe wereldleider. De laboratorium-theorie werd in 2020 omarmd door president Donald Trump. Daarmee is het onderwerp in de VS meteen gepolitiseerd, en dat is het gebleven.)

Toy Reid bestudeerde rapporten en verslagen van partijleden bij het Wuhan Instituut voor Virologie, die nog steeds op de website staan, en probeerde door de eufemismen en vaagheden van de ‘party speak’ heen te prikken. Hij schreef een analyse van 236 pagina’s die zou moeten dienen als ondersteuning van het rapport. Afgelopen donderdag kwam de commissie met een ‘interim-conclusie’ waarbij het werk van Reid niet werd gepubliceerd.

ProPublica heeft samen met Vanity Fair maandenlang het onderzoek van de commissie mogen volgen. Ze publiceren nu de onderbouwing die de Senaatscommissie nog niet openbaar wilde maken. Essentie: er was veel zorg in het najaar van 2019 over de veiligheid; er waren ongebruikelijke toespelingen over de veiligheid van het laboratorium op 12 november;  op 19 november 2019 kwam een hoge pief uit Beijing op bezoek met, in de interpretatie van Reid, instructies die rechtstreeks afkomstig waren van partijvoorzitter Xi Jinping.

Meer niet. Geen ‘smoking gun.’ Geen bekentenissen. Maar waarom kwam de directeur voor ‘technologische veiligheid en bescherming’ van alle wetenschappelijke instellingen in China persoonlijk naar de provincie?

‘Groen kost niks’ – reacties

In reactie op het verhaal van gisteren, hier reacties van lezers. In willekeurige volgorde, soms licht geredigeerd. Ik hoor graag van u!

I. de Kogel: ‘Ik denk een veelgemaakte fout is de lijn van technologische ontwikkeling en kostenreductie (lineair) doortrekken. Technologie op het gebied van zon/wind is redelijk uitontwikkeld, prijzen dalen ook niet meer zo hard (laatste 2 jaar zelfs gestegen). Zie Bloomberg.  Op batterij gebied is nog wel heel veel te winnen.’

‘Bijkomend probleem met zon/wind is de onvoorspelbaarheid van de productie, er zijn immers dagen zonder wind, zonder zon. Dit maakt dat hoe meer zon/wind je toevoegt aan het energienet, hoe moeilijker (en duurder!) het wordt. Dit is bij bijvoorbeeld kernenergie niet het geval. (Dit beantwoordt het artikel van Noah Smith: koppel een elektrolysator aan een windmolen; hij draait op windenergie, en slaat waterstof op voor als de wind wegvalt – De B.) Mooi stuk hierover op de site van Judith Curry.’

M. Petit: ‘Kern van hun verhaal blijft ijzersterk: 1) kosten bij fossiele brandstoffen wordt vooral bepaald door schaarste, niet kosten van opwekking; bij renewables omgekeerd, dus dit kan zo doorgaan, 2) bij olie en gas werd ook al vaak gezegd dat de reserves “binnen 20 jaar” op zijn, en toch blijven we nieuw vinden, door kostendalingen van hernieuwbare technologieën worden opeens meer gebieden interessant die op dit moment te duur zijn, ruimtegebrek is dus niet het probleem. Maar er zijn twee grote problemen die dit stuk niet adresseert: niet genoeg netcapaciteit, niet genoeg geschoolde mensen om het uit te voeren. Dit heeft weinig met kosten maar veel met planning te maken, en dat is iets waar we achter de feiten aanlopen.’

Meer reacties ->

Meer…

‘Groen kost niets – het bespaart’

De overgang naar een CO2-loos energiestelsel, tussen nu en 2050, gaat niet geld kosten. Het gaat ons vele biljoenen (‘trillions’) euro’s besparen vergeleken met de kosten van ons huidige gebruik van fossiele brandstoffen. Dat zegt een nieuwe studie. Dit is natuurlijk wat we allemaal willen horen: we kunnen gewoon doorgaan met ons leven zonder ons zorgen te maken over de planeet want de technologie bestaat om energie schoon op te wekken; en het allermooiste: de investeringen betalen zichzelf terug!

Maar als iets te mooi klinkt om waar te zijn ….?

Deze boude stelling is de conclusie van een rapport, gepubliceerd (13 sept. 2022) in wetenschappelijk tijdschrift Joule. Afkomstig van het ‘Institute for New Economic Thinking,’ dat is verbonden aan de Oxford Martin School van Oxford University. De studie is ook geciteerd door de BBC.

De kern van het betoog is als volgt: technologie die zichzelf bewijst wordt gekocht; omzet leidt tot investeringen; investeringen leiden tot verbetering; verbetering leidt tot meer verkoop; hogere omzet leidt tot goedkopere productie; etc. De leercurve, of ‘Wright’s Law.’ 1/

Dit ‘Institute for New Economic Thinking,’ onder leiding van Amerikaan Doyne Farmer, publiceerde vorig jaar een studie die poneerde: als een technologie eenmaal zo’n groeipad is ingeslagen zal hij dat vasthouden. Dat illustreerden ze met het prijsverloop en de omzet van zonnepanelen, accu’s en windmolens. Ze zeiden erbij dat een vierde, opkomende technologie – energie-opslag door ‘groene’ elektrolyse – hetzelfde patroon volgt. (Bicker-lezers gaat een lampje branden: inderdaad, dit citeerde ik vorige week al.) Olie, gas, steenkool maar ook stuwmeren en kernenergie worden niet goedkoper naarmate ze meer worden verkocht.

De studie van vorige maand zou je kunnen zien als een vervolg op die van vorig jaar: als het klopt dat deze ‘groene’ energiebronnen en energie-opslagmiddelen exponentieel goedkoper worden, dan zou je het proces kunnen versnellen door extra veel van die producten te kopen – en dat zou weer leiden tot nog meer omzet. Net zo lang tot een groen energienetwerk goedkoper is dan een netwerk dat draait op gas, olie of steenkool. Hoe meer je koopt (lees: subsidieert), hoe voordeliger het wordt. Biljoenen? Uitgaande van een 1,4% discontovoet (geadviseerd door het Britse Stern-rapport), zou bij een snelle transitie de ‘Net Present Cost’ 12 biljoen lager uitkomen dan de kosten in een puur fossiel scenario.

Ik kan de kwaliteit van de argumentatie niet beoordelen. Het verslag zegt dat het nieuw inzicht verschaft door probabilistische, niet deterministische modellen te gebruiken. 2/ Je kunt wel bezwaren bedenken: opslagtechnologie is nog niet bruikbaar op industriële schaal; grondstoffen voor accu’s zijn niet onbeperkt beschikbaar; ruimte voor windmolens is niet oneindig. In de commentaren onder dit artikel staan kritische noten van mensen die er duidelijk meer verstand van hebben. De Oxford Martin School is onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen, en zoals wij allen weten, dat is geen wetenschap. Doyle Farmer is een man met een indrukwekkende baard en een CV op Wikipedia met zinsneden waar geen normaal mens een touw aan kan vastknopen.

Maar – het klinkt intuïtief logisch. Spul wordt goedkoper bij massaproductie. Iedere investeringsbeslissing is een keuze. Geld dat wordt geïnvesteerd in een windmolenpark gaat niet naar een booreiland. Hoe meer je in ‘groen’ investeert, hoe minder overblijft voor fossiel. Deze denkrichting is in ieder geval constructief en lijkt mij nuttig voor beleidsmakers. Als dit onderzoek bestand blijkt tegen ‘peer review,’ wordt hij extra relevant.

Lees vervolg, klik hier ->

Meer…

‘Our shit is better than their shit’

U bent, net als ik, voortdurend op zoek naar betrouwbare nieuwsbronnen over klimaatverandering. Hoe erg is het, en wat valt er aan te doen. Wij leken hebben nu eenmaal vertalers nodig. Wetenschappelijke stukken zijn niet makkelijk te lezen. Het IPCC is hard werken. Er zijn goed ingevoerde wetenschappers maar die zijn meestal expert op een heel klein gebied. Veel journalisten en media, met The Guardian en de Washington Post als prominente voorbeelden, hebben alle schaamte achter zich gelaten en publiceren alleen nog maar artikelen die het einde der tijden voorspellen, dan wel iemand zoeken om ‘de schuld’ te geven.

Daarom was ik blij een nieuwe bron te hebben gevonden. Dankzij Noah Smith van Noahpinion, die ik vaak citeer; vorige week voerde hij David Roberts op. Zie deze Bicker.  Roberts is de schrijver van de blog ‘Volts’ en produceert ook podcasts. Zijn stuk van vorige week maakte mij nieuwsgierig en toevallig staat er sinds een paar dagen een artikel niet van hem, maar over hem op zijn eigen ‘Volts’ site. Hij is geïnterviewd door een of andere klimaatpodcast.

Dit is dus niet een stuk over nieuwe kennis, meer een stuk over de persoon David Roberts. Daar komt iemand uit de verf waar ik graag meer van wil horen. Ook al is hij een echte linkserik. Roberts is na een studie filosofie en een hoop dwalen per ongeluk de wetenschapsjournalistiek ingerold. Het klimaat vond hij interessant: ‘je hebt dit enorme, ongelooflijk ingewikkelde systeem met een heleboel subsystemen, dat heel moeilijk te begrijpen is, waar je echt je hersens voor moet laten knarsen.’ Dat is waar filosofie je voor traint, zegt hij. Hier wat meer citaten; oordeel verder zelf. Meer…

Vol?

Ergens volgende maand bereiken we een mijlpaal: acht miljard wereldbewoners. Een verdubbeling in 48 jaar; in 1964 waren er nog maar vier miljard. Visual Capitalist laat zien waar die mensen wonen. Bijna drie miljard alleen al in China en India. Volgend jaar neemt India de koppositie over van China, als land met de meeste inwoners.

Een verdubbeling sinds 1964, wanneer houdt die groei eens op? Daarvoor heeft de VN een afdeling demografen.  De laatste inventarisatie kwam deze zomer uit. Antwoord: de wereldbevolking piekt in 2086  op 10,4 miljard mensen.

De groei vertraagt, en ook nog eens sneller dan een paar jaar geleden nog werd verwacht. De vorige inventarisatie, in 2019, voorspelde dat de bevolking zou groeien naar 10,88 miljard in het jaar 2100. Maar de ‘reproductieratio’s’ zijn gedaald. Steeds meer vrouwen krijgen minder kinderen. In 2019 ging de groeiratio onder de 1% per jaar.

Maar hoe zit het dan met de groei van de bevolking in Afrika? Daar wonen relatief weinig mensen  – nu 1,4 miljard – maar veel landen hebben hoge groei. Projectie nu is 2,5 miljard in het jaar 2050. Interessant: vooral sub-Sahara. Marokko, Algerije, Egypte en zo hebben groeicijfers die vergelijkbaar zijn met Europa.

Wilt u precies weten per land wat de groeicijfers zijn? U kunt zelf kiezen voor welke landen, of continenten, u data wilt zien:

A4

Waarom meet een vel A4 nu toch in vredesnaam 210×297 millimeter? Waarom niet gewoon 2×3? 200×300? Dat komt door de wortel van twee.

Het heelal

(Wat een prachtig oer-Nederlands woord toch). Dit is fragment van grote kaart. Zware elementen, de dingen die we kunnen zien en voelen, staan helemaal onderaan met 0,03%.

Hoofdpijn?

Hoe kunnen spechten toch zo lang en zo hard op bomen hameren zonder hoofdpijn te krijgen, of erger, hersenschade? De tik is 400-600G, soms zelfs 1200G, terwijl mensen al hersenschade oplopen bij 100G. Lange tijd was de theorie dat ze een soort schokdemper in hun hoofd hebben tussen de snavel en de schedel. Nieuw onderzoek zegt: klopt niet. Kop en snavel bewegen synchroon. Er moet dus iets anders zijn. Wat dan? Geen zekerheid. Theorie: de spechtenschedel is kleiner dan de mensenschedel, en kan dus beter tegen klappen. Zie dit. 

Vooruitgang

In India is de geboorteratio gedaald tot 2.0, onder de 2.1 die nodig is om een bevolkingsaantal stabiel te houden. Oftewel, India heeft hetzelfde pad doorlopen dat alle rijke landen in hun geschiedenis hebben afgelegd: steeds langzamere bevolkingsgroei, gevolgd door een omslag naar krimp. Dit is waarom we nooit bang hoeven te zijn voor overbevolking.