Onnodig

Waarom zijn er zo veel bosbranden in Californië? ‘Voordat er mensen woonden, verbrandde tussen de 2 en 6 miljoen hectare ieder jaar. Tussen 1982 en 1998 verbrandden de bosbeheerders van de staat ieder jaar 15.000 hectare. Van 1999 tot 2017 verminderde dat tot 6.500 hectare.’ (…)

Bosbeheerders weten wat er mis is, en moeten machteloos toezien ieder jaar. Waarom? Aansprakelijkheidswetten, ijverige toezichthouders. Brand wordt ijverig onderdrukt in gebieden waar geen mensen of gebouwen zijn.

‘Wij wonen in een Mediterraans klimaat dat onvermijdelijk brandt, en we hebben die branden al 100 jaar tegengehouden. Zo komt er steeds meer ‘wilde brandstof.’ Nu is het door klimaatverandering warmer en droger dan ooit, en de brand die we hebben geprobeerd te voorkomen, die komt. (…) Een elektriciteitslijn waait om, of de bliksem slaat neer in droog gras, en we hebben een inferno.’

‘California was made to burn, and if you don’t burn controlled, it will burn uncontrolled.’

Stotteren

Niemand weet nog wat het veroorzaakt. In het verleden werd gezocht naar problemen met de tong, de stembanden, stress, trauma, of ouderdwang. Die oorzaken zijn niet afgeschreven, maar er zijn nieuwe kandidaten bijgekomen. Neurologie: in 1991 al ontdekten neurologen dat de bloedstroom in de hersenen anders is bij stotteraars. Sindsdien zijn er andere afwijkingen in de hersenen gevonden, maar het is nog niet duidelijk of die oorzaak zijn van stotteren, of gevolg. Genetisch onderzoek heeft nog geen duidelijk onderzoekspad opgeleverd. Ander onderzoek in de jaren ’90 vond te veel dopamine – een chemische boodschapper die emotie en bewegingen reguleert – in de hersenen van stotteraars. Zou het helpen als je dopamine blokkeert? Antipsychotische medicijnen doen dat, zoals risperidone, olanzapine en lurasidone. Het werkt, maar het blijft een paardenmiddel. Je wordt er wel dik van.

In 2100

Ontwikkeling van de wereldbevolking tussen nu en 2100,  gevisualiseerd. Projecties van Brits instituut IHME, eerder al gemeld in De Bicker, gaan tegen de consensus in.

Vliegende schotels

Dit is het beste verhaal dat ik ooit gelezen heb over UFO’s. Intelligente bespreking van het bewijs, en onze blokkade om dingen te geloven die door ons verstand worden aangereikt. De Amerikaanse overheid erkent dat er dingen rondvliegen die niet te verklaren zijn. Een voormalige MID officier zegt dat er een UFO is neergestort op aarde, en dat de overblijfselen zijn verzameld om te bestuderen. Een astrofysicus die adviseur was voor het Pentagon, zei dat mensen die niet hadden kunnen maken, wat ze daar gevonden hadden – wat het ook was. Onvertaalbaar: “off-world vehicles not made on this earth.” 

Er zijn talloze waarnemingen van piloten, er is tastbaar materiaal. Waarom wil de Amerikaanse overheid dit niet delen met de burgers. Iedere verklaring voor dit bewijsmateriaal – buitenaardse wezens, Russen, geheime overheidsprogramma’s – zou onze kijk op de wereld en het leven ingrijpend veranderen. Dit is belangrijk, voor alle burgers. En deze: “There are no credentials in UFO truthing, there are no cozy professorships.” Iedereen en niemand is een expert, omdat dit zo ver buiten ons normale referentiekader ligt.

Coronasnuffel

Honden ruiken ziekte. Dat is bekend. (Kunst, ze hebben 50x meer geur-receptoren dan mensen.) Een team bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Pennsylvania (en teams op vele plekken elders in de wereld) onderzoekt nu of het praktisch is om honden te trainen op het herkennen van Covid-19. Dat zou nuttig zijn om besmette mensen op vliegvelden, bejaardencentra en waar ook te herkennen – zelfs de a-symptomatische. Een hond zou in theorie 250 mensen per uur kunnen afwerken. Maar eerdere ervaringen leren dat honden misleid kunnen worden door sterke andere luchtjes – gemalen koffie bijvoorbeeld. Dus een elektronische ‘neus’ zou nog beter zijn. Wordt niet moe, kan 24/7 werken. Iets dergelijks bestaat al: de blaastest. Kennelijk worden er nu grote stappen gemaakt in het identificeren van de ‘Volatile Organic Compounds’ die een geur maken. (tip R. van Wagtendonk)

Hij is om

Hoogste astronoom bij Harvard U. is er nu van overtuigd: we zijn al geïnspecteerd door buitenaardse wezens. ‘Eind 2017 zagen wetenschappers op een uitkijkpost in Hawaii een object door ons nabije zonnestelsel vliegen, zo snel dat het alleen van een andere ster zou kunnen komen. Avi Loeb betoogt dat het geen asteroïde was: het object bewoog te snel, in een ongebruikelijke boog, en had geen spoor van gassen of puin achter zich. Voor hem was er maar één verklaring: dit object was een geavanceerd stuk technologie in elkaar gezet door een verre, vreemde bevolking. Aldus de aankondiging van zijn boek, dat in januari moet uitkomen.

Het wordt stil

Nieuwe demografische studie in The Lancet concludeert dat de groei van de wereldbevolking de komende decennia hard zal afnemen en dat de totale bevolking zijn maximum al zal bereiken bij 9,7 miljard mensen in 2064. Dat is interessant. Demografen weten allang dat de wereldbevolking hetzelfde pad zal volgen als de demografie van individuele landen: snelle groei aan het begin, die steeds meer vertraagt totdat er een plateau wordt bereikt. De studiegroep van de VN (beetje vergelijkbaar met IPCC dat over klimaat gaat) gaat er tot nu toe van uit dat er 11 miljard mensen zullen zijn in 2100. Deze nieuwe studie, van de Universiteit van Washington, denkt dat het plateau dus veel lager ligt; en voegt er aan toe dat de wereldbevolking vervolgens zal krimpen, tot 8,8 miljard in 2100.

In 23 rijke landen zal de bevolking zo snel afnemen dat ze over tachtig jaar gehalveerd zou zijn. Daaronder zijn: Spanje, Italië, Japan, Thailand, Zuid-Korea. Italië zou bijvoorbeeld van 61 miljoen mensen nu, krimpen naar 28 miljoen. Belangrijk: deze studie gaat uit van reproductieratio’s (hoeveel kinderen worden er gemaakt) en extrapoleert die; met migratie wordt geen rekening gehouden.

Zelfs China zal zijn piek bereiken, over vier jaar al (2024) – bij 1,4 miljard. En vervolgens krimpen tot bijna de helft, 732 miljoen, in 2100. Uitzondering, zoals te verwachten: sub-Sahara Afrika, waar de bevolking zal verdrievoudigen tussen nu en 2100.

Enorme verschuivingen dus: minder belasting voor de planeet, minder zorg over voedsel en water en energie; maar een veel oudere wereldbevolking, en grote migratiestromen vanuit Afrika.

VS en corona (3)

Wetenschapsverslaggever Donald McNeil Jr., die al bijna 20 jaar over epidemieën schrijft voor de NY Times, zegt in een podcast van een week geleden, 6 juli: het coronavirus muteert en is nu minder dodelijk, maar wel makkelijker overdraagbaar. Een logische evolutie voor een virus. Dat verklaart waarom er in de VS (en alle landen waar de eerste golf is geweest) wel infecties zijn maar minder doden.

Hij vraagt ook aandacht voor een nieuwe hypothese: het virus valt niet de longen aan, maar bloedvaten. Het is niet een specifieke orgaanziekte maar een aanval op bloedvaten, die zich overal in het lichaam kan manifesteren. Vooral plekken in het lichaam waar zich fijne netwerken van bloedvaten bevinden – longen, nieren, darmen, hersenen, etc – zijn kwetsbaar. ‘Covid-tenen’ die soms te zien zijn bij oudere kinderen, zijn het gevolg van verstopte bloedvaten in handen en voeten. Autopsie op overleden patiënten toont vaak duizenden kleine bloedpropjes. (tip M. Westerman en D. Rosenberg).

Science magazine had 2 juni een samenvatting van verslagen uit allerlei delen van de wereld die deze theorie onderbouwen. Hij zou ook verklaren waarom mensen met overgewicht, diabetes of hart- en vaatziekten extra kwetsbaar zijn: de cellen rondom hun bloedvaten zijn al verzwakt.

Tyler Cowen ziet een trendbuiging: het aantal doden in de VS nam eind juni weer toe.

Een lange reis …

Paaseiland ligt 3.686 km vanaf de dichtstbijzijnde kust, van Chili. Naar Colombia is het maar liefst 4.895 km hemelsbreed. Dat is ongeveer de afstand die je moet wandelen van Ierland naar de Cote d’Azur. DNA-onderzoek had in 2014 al vastgesteld dat de eilandbewoners nageslacht hadden verwekt met bezoekers uit Colombia, naar schatting in 1380. Nu blijkt dat de pre-Colombiaaanse zeilers nog veel verder waren gegaan: hun DNA is nu ook gevonden in de huidige bewoners van de Marquesas Eilanden, Frans-Polynesië; dat is ruim 7.300 km. Afgaande op de lengte van de DNA-strengen schatten ze dat het contact nog veel eerder had plaatsgevonden, tussen 1150 en 1230. Het zijn dus niet kleinkinderen van ‘Colombiaanse Paaseilanders.’

Wat we niet weten

Nature beschrijft vijf belangrijke dingen die we nog niet weten over het virus SARS-CoV2 en de ziekte Covid-19: waarom mensen zo verschillend reageren op een infectie; hoe ontstaat immuniteit en hoe lang duurt die; zijn er al nieuwe mutaties van het virus; hoe zou een vaccin werken; waar komt het virus vandaan?