Innovatietop

Volgens Bloomberg. Hoe meet je dat? Dit is de methodologie:

Oftewel: R&D uitgaven als percentage van BBP en van de bevolking, Toegevoegde waarde van bedrijven, aantal beursgenoteerde high-tech bedrijven, percentage universitair geschoolden, patenten aangevraagd.