Flauw hoor

Weer een sport naar de knoppen, door die verrekte computers. Na schaken en Go is nu curling aan de beurt. Curly voelt de weerstand van het ijs, meet de afstand tot het doel, berekent hoeveel spin hij de steen moet geven – en maakt tactische afwegingen op basis van de positie van de tegenstander. Zijn AI leerde door eindeloze simulaties.

‘Een paar regels’

Een lijstje wijsheden van Morgan Housel, voormalig columnist van de Wall Street Journal en oprichter van een investeringsmaatschappij. Mijn favoriet: ‘Vooruitgang gebeurt te langzaam om te zien, tegenvallers te snel om te negeren. Er zijn een heleboel plotselinge tragedies, maar geen plotselinge mirakels. Groei moet stapelen (‘compounding’) en dat heeft tijd nodig. Vernietiging is het gevolg van één enkel falen, en dat kan in een oogwenk gebeuren, en verlies van vertrouwen, wat net zo snel kan gaan.’

3 nov. 2020

Immens lang, gedocumenteerd en deprimerend artikel met als conclusie: reken er niet op dat de nieuwe Amerikaanse president op de ochtend van 4 november bekend is. Stemmen tellen gaat nog weken duren. ‘Het ergste scenario is niet dat Trump de uitslag zal betwisten. Het ergste scenario is dat hij zijn macht gebruikt om een beslissende uitslag tegen hem, tegen te houden.’ In het ‘interregnum,’ de 79 dagen tussen de verkiezing en de inhuldiging kan van alles gebeuren. Zeker, partijdig artikel. Maar er is nog nooit een president geweest die zo vaak openlijk heeft gezegd dat hij zich niet neerlegt bij een verlies. ‘De enige manier waarop ze deze verkiezing van ons kunnen afpakken is als het een vervalste verkiezing is,’ zei hij op de Conventie op 24 augustus. (tip R. Leslie)

Artikel met dezelfde strekking verscheen vandaag ook in The New Yorker, onder de kop ‘Het juridische gevecht na de verkiezing.’ 

Bob Woodward

Hoe slaagt hij er toch telkens weer in Presidenten aan het praten te krijgen? Met zijn reputatie? Woodward zelf praat niet over zijn methode. Oud-collega bij Washington Post, zelf ook auteur, legt uit hoe Washington werkt.

‘Mensen vinden hun eigen verhalen interessant, en willen die kwijt. Of ze willen minimaal voorkomen dat andere, mogelijk partijdige of bevooroordeelde bronnen het verhaal vertellen. ‘

Woodward interviewt op ‘deep background:’ hij gebruikt de uitspraken maar vertelt nooit wie iets gezegd heeft. Dat beschermt de bronnen maar heeft een belangrijk bijkomend voordeel: Woodward wordt de stem van God, de enige die beslist hoe de verschillende versies van de werkelijkheid in verhouding tot elkaar staan. Niemand kan controleren of de weergave van Woodward ‘klopt.’

Politieke macht in Washington is vergankelijk. Je bent maar een paar jaar minister. Beroemde journalisten blijven. Dus als politicus wil je op goede voet blijven, voor de toekomst, als je lobbyist bent geworden, of zoiets.

En Woodward hoeft niet meer bronnen op te zoeken in tochtige parkeergarages. De ster-auteur nodigt ze uit voor een etentje thuis. Dan ben je op bezoek bij een beroemdheid.

Zoom saai?

Huur een geit. Keurige Elizabeth, of de humeurige veelvraat Lisa, of nog een ander.

Londen 2005-20

Foto-galerij in The Guardian: sleep de gele knop naar rechts en zie de veranderingen in de skyline. (tip D. Foch)

Wat weten we?

Overzicht van de kennis na zes maanden paniek over Corona. Deze nieuwsbrief dankt zijn bestaan aan samenvattingen, maar dat is in dit geval gevaarlijk want riskeert simplificeren. Met dit voorbehoud vat ik alsnog samen: het virus verspreidt zich niet zo snel middels oppervlakken, maar u moet niet vergeten vaak uw handen te wassen; besmetting geschiedt meestal door de lucht, middels grote en kleine druppels; de meeste vliegen niet verder dan een meter, vandaar 1,5 meter; ze kunnen ook verder, als aerosolen, maar zijn dan minder besmettelijk dan gedacht. Een masker beschermt niet alleen de omgeving maar ook de drager, want grote druppels worden tegengehouden en het gaas houdt een deel van de kleinere druppels tegen.

Advies: draag een masker, houd afstand, was handen, en feest buiten. Maar voor een echt subtiel, evenwichtig verhaal, lees het hele artikel.

WEIRD

‘Western, Educated, Industralized, Rich, Democratic.’  WEIRD. Een paar jaar geleden (zie deze Bicker) merkte Joseph Henrich op dat de meeste psychologische studies dubieus zijn omdat hun proefpersonen uit een heel selectief bestand van mensen komen – studenten in Amerika. Die voldoen aan alle vijf criteria hierboven. Maar behoren daardoor ook tot een relatief klein percentage van de mensheid, een groep bovendien die heel erg anders is dan de rest. Nu heeft hij die veronderstelling verder uitgewerkt in een boek. Dat wordt hier lovend besproken door Daniel C. Dennett, die filosoof die misschien nog het meest bekend is door zijn boeken over bewustzijn en vrije wil.

Henrich postuleert dat dit begon met de Katholieke Kerk, die ruwweg 1.000 jaar geleden plotseling bedacht: trouw niet met al te nabije bloedverwanten. ‘Die simpele regel zette allerlei veranderingen in beweging. Staten vervingen stammen, wetenschap verving bakerpraatjes, wetten vervingen gebruiken, schrijft Dennett. ‘Wij zijn in de meeste psychologische opzichten de uitzondering, niet de regel. De wereld telt miljarden bewoners die totaal anders denken dan wij. Wij, zonderlingen, denken analytisch, geloven in vrije wil, nemen persoonlijke verantwoordelijkheid, voelen ons schuldig als we ons misdragen, en vinden dat nepotisme bestreden moet worden, misschien wel verboden.

‘Zij (de non-WEIRD meerderheid) identificeren zich veel sterker met familie, stam, clan en etnische groep; denken meer ‘holistisch,’ accepteren verantwoordelijkheid voor de daden van hun groep (en straffen publiekelijk de mensen die hun groep afvallen), voelen schaamte – niet schuld – als ze zich misdragen en denken dat nepotisme een natuurlijke plicht is.’

Dennett vindt het boek overtuigend, en zegt: een consequentie is dat alle psychologie, sociologie en andere menswetenschappen niet langer moet uitgaan van een universele ‘menselijke natuur.’ Andere les: biologie is niet alleen maar genetisch. Ons brein, in ieder geval onze levenshouding, wordt ook gevormd door omgeving. Een voorbeeld: om gezichten te herkennen gebruiken ‘non-WEIRD’ mensen de linker- en rechterhelft van de hersenen. WEIRD mensen gebruiken een groot deel van het linkerbrein voor taal; ze zijn ook veel slechter in het herkennen van gezichten dan normale mensen.

Goed idee

Het Brooklyn Museum verkoopt 12 werken om het verlies te dekken dat ontstond door coronasluiting. Voortreffelijk idee. Misschien ook iets voor Nederlandse musea, die kelders vol kunst hebben die nooit door iemand wordt gezien? Voordat ze weer aankloppen om steun? Past in de goede Hollandse traditie van de tering naar de nering, appeltje voor de dorst, etc. Misschien kan het Rijksmuseum een stukje van de opbrengst naar de overkant van het plein sturen, naar het Concertgebouw. Die hebben niet dit soort reserves. Maar dan vindt u mij vast weer een Filistijn.

Sneller

De Amerikaanse luchtmacht heeft een prototype van een nieuw gevechtsvliegtuig ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en ook al getest – binnen een jaar. (De F-35 Joint Strike Fighter deed er tien jaar over.) Dat zegt de baas van de afdeling Inkoop van de USAF. Verder was alles geheim: hoe het ding er uit ziet, voor welke rol hij is ontwikkeld, hoe snel hij is, wat hij verder kan, wie hem heeft gebouwd, waar hij woont en waar hij heeft gevlogen. Hij moet de F-22 ‘Raptor’ vervangen (zie foto) of dient als aanvulling op dat toestel.