Ander geluid

‘Namens milieuactivisten overal ter wereld zou ik graag mijn excuses willen aanbieden voor de angst die we iedereen hebben aangejaagd, de afgelopen dertig jaar. Klimaatverandering bestaat. Maar het is niet het einde van de wereld. Het is niet eens ons belangrijkste milieuprobleem.’ Zo begint Michael Shellenberger de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Apocalypse Never.’ Hij zegt dat hij al 30 jaar activist is, en heeft getuigd voor het Congres en de IPCC. Steven Pinker (‘The Better Angels of Our Nature’ en ‘Renaissance Now’) prijst hem, en zegt: ‘Sommige stromingen van de milieubeweging hebben zich vastgebeten in een verhaal van zonde en ondergang. Dat is contraproductief, anti-mens, en niet erg wetenschappelijk.’ Opvallend veel van deze pre-publicatie recensies, van onverdachte bronnen. Shellenberger vat samen (in het Engels even, uit tijdgebrek): Meer…

Entropie

De Tweede Wet van de Thermodynamica wordt vaak samengevat als: ‘Alles neigt naar wanorde.’ Preciezer: ‘Als een begrensd systeem in samenhang met zijn omgeving een kringproces doorloopt, dus waarbij de eindtoestand van dat systeem identiek is aan de begintoestand, dan kan de totale entropie van het systeem plus omgeving nooit afnemen.’ Dat is één van de consequenties, als je aanneemt dat er zoiets bestaat als entropie. (Het woord komt van het Griekse ‘entropo,’ wegrennen.) Maar wat een wonderlijke gedachte eigenlijk – alles vervalt tot wanorde. Hoezo? De wetten van Thermodynamica werden in de 19de eeuw ontwikkeld o.a. om de stoommachines te begrijpen en beter te laten werken. Maar ze werden door sociologen en historici omarmd om van alles te verklaren: als je er geen energie in stopt, dan valt alles uiteen. Samenlevingen, organismen, tempels, de wereld. Zonder de energie van een God zou er niets zijn.

De wetten voelden goed in de 19de eeuw, toen de Westerse wereld werd voortgedreven door een Industriële Revolutie en kapitalisme: zonder energie wordt het een zooitje. Maar hoe voelt dat, in een tijd waarin er geen schaarste meer is maar overvloed? Hebben we niet eerder te veel energie, dan te weinig? Al die druktemakerij heeft geleid tot klimaatverandering, files, verschraalde landbouwgrond. Dus stelt deze schrijver voor: laten we een Vierde Wet toevoegen: ‘Besloten of begrensde systemen bestaan helemaal niet.’ Laat de wetten van de themodynamica maar blijven waar ze vandaan kwamen: de natuurkunde.

Crisismanagement

Anoniem artikel door Britse ambtenaar over crisiscommunicatie. ‘Ik wilde wachten op een rustig moment, maar dat moment kwam niet. De regering negeert zo’n beetje alle adviezen. Dus ik publiceer nu maar wat alle ambtenaren weten en ook aan hun politieke bazen vertellen.’ Onder andere: ‘Beloof niets, tenzij je vrijwel zeker weet dat je kunt leveren. Probeer geen doelen te definiëren. Doelen worden – per definitie – vaak gemist. Doelen inspireren ook maar zelden de effectieve inzet van beschikbare middelen. Leg uit wat je doet, in hoeverre je afhankelijk bent van anderen, en van technologie die nog aangezwengeld moet worden.’

Bron van welvaart

Nog een juweeltje met dank aan The Browser, een Engelse ‘Bicker’ (vooral proberen!). ‘Groei in Europa begon in de 17de eeuw, net toen China begon aan zijn neergang van wereldleider tot failliete staat, een traject dat 300 jaar duurde. Economen zijn het er wel over eens dat het succes van Europa voor een groot deel te danken was aan het ontkiemen van volksvertegenwoordigingen. Maar waarom en hoe kwamen die dan opeens tot leven?’

VS en corona

Doen de VS het nou echt zo veel slechter dan de Europese landen? Als je de New York Times moet geloven is het een drama, maar die krant blaast alles op wat Trump zou kunnen hinderen in zijn herverkiezing. Enkele bronnen die het dodental in verhouding tot totale bevolking plaatsen:

Deze van Statista:

Probleem van deze bronnen is dat ze niet duidelijk zeggen wat ze verstaan onder ‘Corona-doden.’ In Nederland zijn veel mensen niet gediagnostiseerd, en zijn de gerapporteerde corona-doden waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijkheid. Kortom: de zuiverheid van de rapportage beïnvloedt de rangschikking.

De Financial Times kijkt naar ‘buitengewone sterfte’ (excess mortality) zonder zich te bekommeren over doodsoorzaken. Als je naar die cijfers kijkt, doen de VS het beter dan Nederland, Spanje, België, VK, Zweden en natuurlijk Italië. (Grofweg hetzelfde beeld als in die twee andere grafieken,  overigens.) Maar – grote maar – het virus is daar nog niet uitgeraasd. En in Europa kan nog een tweede golf komen. Kortom: te vroeg om te oordelen.

Nieuwe auto, buurman?

JD Power is in de VS al decennia de meest gezaghebbende ‘consumentengids’ voor auto’s. Ze hebben verschillende continue onderzoeken; deze gaat over klachten in de eerste 100 dagen. Krenten uit de pap: Tesla doet het het allerslechtst van iedereen; Japanners als Toyota en Honda zijn onder het gemiddelde gezakt, terwijl Koreanen als Kia, Genesis en Hyundai het veel beter doen dan gemiddeld; en zelfs Amerikaanse merken staan in de top-10.

Ah gossie

De Segway wordt niet meer gemaakt. De fabriek wordt volgende maand gesloten, na 18 jaar. Totaal slechts 140.000 wereldwijd verkocht. Probleem? Toch net ietsje moeilijker te leren dan een step, of een brommer. En: hij is te goed gemaakt. Ze gaan eindeloos mee ….

Help NASA

Groepsopdracht: NASA wil het oppervlak van Mars in kaart brengen, om trajecten voor de ‘rovers’ te kunnen uitzetten. Maar dat is nogal een klus. Dus u wordt uitgenodigd: als u zich aanmeldt kunt u meedoen en foto’s analyseren die door eerdere Marsautootjes zijn gemaakt. U moet met uw muis oppervlakten afbakenen en kwalificeren: zand (moeilijk begaanbaar), aarde (top), platte stenen, minder dan 30 cm hoog (prima te doen) of rotsachtig (niet begaanbaar). Zie Mars van dichtbij, op uw laptop.

Afrika

Veelbelovende recensie van nieuw boek met de titel “Land of Tears: The Exploration and Exploitation of Equatorial Africa,” door Yale University prof Robert Harms:

‘Hij organiseert het verhaal rondom drie kleurrijke mannen die voor drie verschillende heersers werken. Allereerst Hamid bin Muhammad (bijnaam Tippu Tip, naar het geluid dat zijn geweren maakten) die zijn trouw verklaarde aan de sultan van Zanzibar, het Manyema Rijk stichtte en later overliep naar de Belgen.

Twee: Henry Morton Stanley, een professioneel avonturier die voor de New York Herald naar Afrika ging om de Britse wetenschapper David Livingstone te zoeken. Hij vond hem snel en volgde daarna de Kongo rivier stroomafwaarts, een reis van acht maanden waarin hij 30 keer gewelddadig kennismaakte met de lokale bevolkingen.

Tenslotte, de Italiaan Pierre Savorgnan de Brazza, in dienst van de Fransen, die de Kristalbergen aan de Afrikaanse oostkust over klom, langzaam naar de bron van de Kongo reisde en daar een grote Franse kolonie stichtte.’

Dit was een tweet van Donald Trump, president van de Verenigde Staten, afgelopen vrijdag: “Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!”