Het probleem van vrouwen

Studie anonimiseerde aanvragen voor subsidies (bij de Gates Foundation) en ontdekte dat aanvragen door vrouwen veel minder vaak werden gehonoreerd dan aanvragen door mannen. Blijkt dat mannen ‘grotere’ woorden gebruiken. Die worden geassocieerd met hogere ambities en hogere doelen. Vrouwen gebruiken ‘smalle’ bewoordingen. Komen dus bescheiden over. Dat is niet wat de jury wil horen.

Andere studie laat zien dat als slimme meisjes op de middelbare school in een klas komen met ambitieuze jongens, ze later in hun leven minder goed gaan presteren – economisch gezien. Er studeren er minder af, ze hebben lagere cijfers voor beta-vakken, ze worden vaker huismoeder.

Mogen we hier conclusies uit trekken? Econoom Tyler Cowen doet dat wel: het zelfvertrouwen van vrouwen is kwetsbaar.

Bruine Revolutie (2)

Eerder deze week hadden we een item over de ‘Bruine Revolutie,’ die volgens de auteur nodig was: meer aandacht voor de landbouwgrond, die verdort en dus steeds kleinere oogsten oplevert. Lezer K. van Seijen wees mij op de hoogst informatieve reactie onder het artikel van de Nederlander Pius Floris, die zich al 20 jaar verdiept in duurzaam beheer van landbouwgrond. Een voorbeeld: het artikel citeert Norman Borlaug, hoofdrolspeler van landbouwrevolutie van 1950-2000, die zegt: ‘Planten kan het niets schelen waar nitraat vandaan komt.’ Vervolgt Floris: ‘Destijds had hij misschien gelijk. Maar nu is het 2019 en weten we veel meer. (…) De voedzaamheid van chemisch bemeste planten is veel lager dan van organisch gekweekte planten.’ Floris zegt verder dat organisch wel minder oogst oplevert dan chemisch, maar dat het verschil is teruggebracht tot slechts 10%. Hij is niet tegen het gebruik van pesticiden. Maar ze moeten net als medicijnen zorgvuldig en met mate worden gebruikt. En mest? Er is voldoende menselijk, dierlijk en plantaardig afval om alle landbouw te bemesten – kunstmest is niet nodig, zegt hij.

De Bicker kan niet verifiëren, maar zo lang er hier wordt gedebatteerd kan iedereen zijn eigen conclusies trekken. De kwaliteit van de nieuwsbrief is voor een belangrijk deel te danken aan de intelligente en goed geïnformeerde lezers die De Bicker bemesten met hoogwaardige informatie. Er zijn 6.200 abonnees – samen weten we veel meer!

Onze is de grootste

Rusland liet gisteren de grootste onderzeeboot ter wereld te water. De Belgorod is 184 meter lang en voorlopig de enige in zijn klasse. Hij is niet bedoeld om aan te vallen, of kernraketten te lanceren, meer als een soort moederschip.

Calorieën

De ene calorie is de andere niet. Een calorie eiwit gedraagt zich in het lichaam heel anders dan een calorie koolhydraat. De reis van het bord naar de WC-pot is gemiddeld een etmaal, maar loopt uiteen van 8 uur voor de één tot 80 uur voor de ander.

Niet iedereen heeft dezelfde lengte darmen, die kan wel 50% verschillen. In mensen met korte darmen verdwijnt een groter deel van het voedsel – en dus energie – als poep. De lichamen van deze mensen absorberen minder calorieën uit hun voedsel en daardoor worden ze minder snel dik.

Het lichaam absorbeert suiker uit een frisdrank in een tempo van 30 calorieën per minuut, tegen 2 calorie per minuut voor aardappels of rijst.

He effect van een hap eten op iemands bloedsuikergehalte en vetvorming hangt af van diens levensstijl, van genen en darmflora. Ja, het is ook genetisch: recent onderzoek toonde dat een bepaalde collectie genen vaker voorkwam bij dikke mensen dan bij dunne. En een andere studie, onder 800 Israeli’s, liet zien dat hun bloedsuiker totaal verschillend reageerde op exact hetzelfde voedsel – soms wel met een factor 4.

Er zitten minder calorieën in koude toast dan in warme. De zetmeelmoleculen veranderen van structuur als de temperatuur afneemt, waardoor ze moeilijker te verteren zijn.

Lichaamsbeweging heeft betrekkelijk weinig invloed op gewicht of overgewicht. Tot 75% van de energie die we dagelijks verbranden gaat naar banale, alledaagse dingen: voedsel verteren, de organen draaiende houden, de lichaamstemperatuur op peil houden, en routine zoals opstaan, tandenpoetsen en rondlopen.

Dit alles en nog veel meer uit een enorm lang artikel onder de veelzeggende titel ‘Dood van de Calorie,’ de maatstaf die zo veel dieetleed heeft veroorzaakt en volgens de schrijver zeker niet de beste leidraad is voor een gezond leven. Wat dan wel? Kwaliteit van voedsel, niet kwantiteit.

De Koude Oorlog

Voor de abonnees die na 1980 geboren zijn: zo zag de ‘Koude Oorlog’ er uit. Een landkaart uit 1988, gepubliceerd in Oost-Duitsland, doet alsof West-Berlijn niet bestaat. Dat is het deel van de stad dat behoorde tot West-Duitsland. West-Duitsland behoorde tot de NAVO (1949-heden), Oost-Duitsland tot het Warschaupact (1955-1991). Die hadden ruzie.

‘Meer toezicht’

Tim Cook, baas van Apple, vindt dat technologiebedrijven aan strakkere regels moeten worden gebonden. ‘Er zijn nu te veel voorbeelden waar gebrek aan toezicht grote schade heeft aangericht aan de samenleving.’ Privacybescherming door AVG is een Europees voorbeeld dat de Amerikaanse overheid zou kunnen kopiëren. Maar dat is slechts een begin.

In de lucht

Wing is het eerste bedrijf dat van de Amerikaanse overheid (FAA) vergunning heeft gekregen om pakketten per drone te bezorgen. (eerder werden al experimentele drone-vluchten toegelaten.) Wing, eigendom van Google, is geclassificeerd als vliegtuigmaatschappij. Eerste dienst op het platteland van de staat Virginia.

Geen woord Frans bij

De Franse ambassadeur vertrekt, en gaat met pensioen. Is dus – voor een diplomaat – redelijk vrij om te spreken. Gérard Araud zegt: ‘De rol van de VS als politieagent van de wereld is voorbij.’ Obama begon al, Trump zet de versnelling hoger. Trump heeft gelijk in zijn handelsbeleid. ‘Grof, een beetje primitief, maar hij heeft wel gelijk.’ Schoonzoon Jared Kushner, die probeert vrede te stichten tussen Israel en Palestijnen? ‘Extreem slim, maar geen ballen.’

Wie denkt dat Trump een incident is, leeft in een fantasiewereld. Het wordt geen terugkeer naar normale zaken, zegt Araud.

Een ‘Bruine Revolutie’

Dankzij de ‘Groene Revolutie’ zijn we er de afgelopen bijna honderd jaar in geslaagd om de efficiëntie van landbouw te verveelvoudigen, en honderden miljoenen mensen meer te voeden. Maar nu wordt het tijd voor een ‘Bruine Revolutie’ zegt Anthony Walker, die zichzelf ‘The Angry Chef’ noemt. De microben die voorkomen dat vruchtbare aarde tot stof wordt, beginnen te verdwijnen. Landbouwgrond verdort. Apostelen van organische landbouw hebben daarin gelijk, maar met alleen organisch kom je er niet; ‘wie dat bepleit moet eerst maar even aangeven welke helft van de wereldbevolking hij de hongerdood wil laten sterven.’ Volume is ook nodig. De wereld moet gevoed worden, anders is er geen vooruitgang. Helaas zijn organische en massa-producenten te druk bezig elkaar zwart te maken in plaats van samen naar oplossingen te zoeken. Dus de Revolutie laat op zich wachten. (tip A. Nieuwland)

Geheugensteun

Experiment toont dat magnetische impulsen – geheel pijnloos, zonder de schedel te doorboren – het geheugen van middelbare mensen merkbaar verbeteren. De trillingen worden gericht op de parietale kwab achter het linkeroor, die verbonden is met de hippocampus. Na sessies van 20 minuten op vijf achtereenvolgende dagen was het geheugen van de oudjes op hetzelfde niveau als van ‘jonge volwassenen.’ Slechts 16 ouderen deden mee, maar de resultaten zijn veelbelovend. Vergelijkbaar experiment, met elektrische stroomstoten in dezelfde regio van de hersenen, bracht een aanzienlijke verbetering in het geheugen van een groep 70-jarigen.