wetenschap • tech • gezondheid • geld

100% duurzaam?

100% duurzaam?

Is het mogelijk om een geavanceerde, verwende economie van de fossiele brandstoffen af te krijgen en volledig te laten draaien op vernieuwbare energiebronnen – zon, water en wind? De VS koerste twee jaar op een studie van professor Mark Jacobson, ‘energiesysteem ingenieur’ aan Stanford U.,  die sluitend leek te beargumenteren dat het kan, en zelfs al binnen 30 jaar. Nu is deze week een nieuwe studie verschenen, ondertekend door 21 wetenschappers uit verschillende disciplines, die Jacobson op veel fronten tegenspreekt.

Kernprobleem is bekend: waar haal je energie vandaan als de zon niet schijnt of de wind niet waait? Volgens Jacobson op twee manieren: meer opslag, en meer hydro-energie uit stuwdammen. Maar zijn verwachtingen zijn hoog: de tien lokaties waar nu elektriciteit wordt opgeslagen hebben samen voldoende voor 43 minuten verbruik in de VS. Jacobson voorziet een voorraad voor zeven weken. Die energie die opgeslagen moet worden, moet in de vorm van waterstof zijn. Maar dat is tot nu toe nog nooit op grote schaal gebeurd in de VS.  Hij verwacht dat de hele luchtvloot van de VS binnen 30 jaar op waterstof kan vliegen. Maar tot nu toe is er maar één model, een vierzitter, die dat kan.

Om de elektriciteit gaande te houden zou er volgens Jacobson ook veel meer energie uit stuwdammen moeten komen. Maar om zijn doelstellingen te bereiken moet die capaciteit massaal worden uitgebreid: tot 1.300 gigawatt, het equivalent van 600 Hoover dammen (de grootste in de VS). Daarvoor is de stroomkracht nodig van 100 keer de Mississippi, zegt één van de critici. Zo schieten zij meer gaten in de theorie van Jacobson.

Zij zijn niet tegen agressief investeren in duurzame energiebronnen. Maar zij zijn net als het Klimaatpanel van de VN van mening dat andere bronnen, zoals kernenergie of aardgas, onmisbaar zijn om een transitie zonder ongelukken te laten verlopen. Overhaast sluiten van kernreactoren en niet investeren in CO2-opslag zou de transitie bemoeilijken.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer