122 denkers over AI

Edge is een platform dat o.a. jaarlijks een belangwekkende vraag stelt aan zo veel mogelijk academici en andere erudieten. Deze keer: “Wat vindt u van Kunstmatige Intelligentie (AI)?” Voor wie zich wil verdiepen in de vraag: gaan robots ons overnemen?