2000 jaar culturele geschiedenis, gevisualiseerd

https://www.youtube.com/watch?v=4gIhRkCcD4U

Hypnotiserend filmpje over waar de centra van Westerse beschaving waren, en verschuivingen door de eeuwen heen. Van Rome via Parijs en Neurenberg naar Hollywood. Gebaseerd op Freebase van Google, waarin geboorte- en overlijdensdata van 120.000 mensen staan die belangrijk genoeg waren om te boekstaven.  YouTube.