Bitcoin kwetsbaar

De prijsstijging van bitcoin vorig jaar is voor een groot deel veroorzaakt door prijsmanipulatie op Bitfinex, één van de grootste en minst gereguleerde markten in de VS. Dat concludeert een prof uit Texas die zich heeft gespecialiseerd in fraude op financiële markten. Dit zegt niets over de degelijkheid van blockchain; wel alles over de menselijke natuur en kwetsbaarheid van jonge, onderontwikkelde markten.