Bicker in NRC

Hoe gaat ‘t?

Veel bekritiseerd, en de barometer ‘Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking’ is zeker niet de enige maatstaf van welvaart, maar wel onmisbaar om een beeld te vormen. In de top-10 veel landen waar ‘geld’ de belangrijkste bedrijvigheid is. Zie hoe bijvoorbeeld Duitsland ontbreekt, en hoe Ierland zich tussen Luxemburg en Zwitserland heeft genesteld in de top-3. Australië zou een respectabele middenmoter zijn in de EU. Denemarken verdient meer dan Nederland. (Klik op kaart voor vergroting)

Schade

Redelijk emotievrije barometer: hoe veel moeten verzekeraars uitkeren aan schade die wordt veroorzaakt door extreem weer. Dat neemt over een periode van 20 jaar ontegenzeggelijk toe. Enige onzekerheid: zijn er nu meer bedrijven die hogere verzekeringspolissen sluiten?

Melig

‘Hoe moet ik een potlood slijpen.’ Het camerawerk, de belichting, de montage – allemaal professioneel – en de doodserieuze presentator doen eerst denken aan een plechtige hommage (pleonasme) aan het nobele vak van de potloodslijper. Als dat vak al ooit heeft bestaan. Maar al snel wordt duidelijk dat er een andere agenda is. ‘Om een potlood goed te slijpen heb je niet meer nodig dan een stevige koffer en wat gereedschap, een investering van minder dan 1.000 dollar.’ En daalt het niveau tot bijna-slapstick. Hoewel de potloodslijper nooit een seconde uit zijn rol van dodelijk ernstige vakman valt.

Prikken werkt

Een goeie grafiek kan zo krachtig zijn. Deze uit de Britse New Statesman, getipt door Alex Tabarrok:

Vaccineren brengt het aantal doden scherp terug. In het VK, dus waarom ook niet elders?

CO2-opslag

Hoewel CO2-opslag tot nu toe teleurstellend ingewikkeld is gebleken, is Noorwegen begonnen met een nieuw project dat uiteindelijk 1,7 miljard euro moet kosten. Juist daarom. Afgelopen december schreef de Noorse regering: ‘De huidige marktsituatie biedt niet voldoende prikkels om CCS (carbon capture and storage) te ontwikkelen en bouwen. Dit komt deels door hoge investeringen, weinig rendement op de korte termijn en hoog risico. Bovendien is de prijs van CO2-emissie momenteel lager dan de kosten van CCS. Ontwikkeling van de technologie zou kunnen worden beschouwd als een openbaar belang.’

Staatssecretaris Tony Tiller. zegt in een interview: ‘ ‘Longship (de naam van het project, red.) zal aantonen dat CCS veilig en haalbaar is, zal kennis opleveren die bij toekomstige projecten leidt tot lagere kosten.’ Er is geen enkele zekerheid dat het systeem goed zal werken, zegt hij. ‘Maar we weten dat CO2-afvang en -opslag absoluut noodzakelijk is voor Europa en de wereld om de temperatuurdoelen van het Parijs Akkoord te halen.’

Mongolen

Voor wie het – net als mij – interesseert: recensie in de NY Review van ‘The Horde; How the Mongols Changed the World’ door Marie Favereau.

Klimaatactivisme

Moeten we klimaatactivisten serieus nemen? Nemen ze zichzelf wel serieus? Kennelijk niet, schrijft Noah Smith, anders zouden ze niet in Europa en de VS actie voeren:

China stoot nu meer CO2 uit dan de VS en Europa samen. Maar ja, in China word je meteen in de bak gegooid als je je mond opendoet. Dat is niet gezellig. Dus – nutteloos? Niet helemaal, gaat Smith verder. Verandering wordt voortgestuwd door technologie, en investeringen in technologie worden gestuurd door de elite – de politieke, de zakelijke, de media. Als je die een duwtje kunt geven, dan is activisme niet helemaal zinloos.

Juweel

Dit wonderschone huis, onder architectuurfans een icoon bekend als het ‘Stahl House,’ ‘hangt’ boven Los Angeles sinds 1960. Maar het was en is ook een thuis, voor generaties van de familie Stahl. Artikel met familiekiekjes, rondom het huis en het zwembad.

Stikstofmoment

Zweden heeft zijn stikstofmoment.

De rechtbank voor milieu-aangelegenheden heeft bevolen dat de grootste producent van cement per 1 november moet stoppen met het afgraven van kalksteen. De Cementa fabriek genereert te veel CO2. De bouw is in paniek. De fabrikant levert driekwart van alle cement in Zweden. Roept herinneringen op aan onze Raad van State, die in 2019 de overheid beval om de uitstoot van stikstof nu eens echt aan te pakken, waardoor de landbouw in de knel kwam.