Afdeling ‘Duh.’

Diabetes-2 patiënten die eerst groenten en vlees eten, en pas daarna de aardappelen, vertonen minder stijging van de glucosespiegel. Artsen zouden kunnen adviseren om niet anders, maar in een andere volgorde te eten.