Alcohol niet

Schrikbarende cijfers op de blog van Tyler Cowen over alcoholmisbruik in de VS. Van een lezer die kennelijk voor een ziekenhuis werkt en zegt ‘ik hecht meer aan empirische cijfers dan aan enquetes.’ Hij/zij zegt dat het alcoholmisbruik, vooral ‘binge drinking,’ in de VS de laatste jaren is toegenomen; te meten aan het aantal doden door leveraandoeningen, veroorzaakt door hoge doses alcohol. Overlijdensgevallen door acute alcoholvergiftiging zijn 700% toegenomen in de afgelopen 20 jaar. Probleemdrinken neemt sinds 2003 weer toe, hij/zij schat met 20%.