Amerikaanse eeuw

Historicus Adam Tooze zegt dat Trump niet het einde van de Amerikaanse hegemonie inluidt met zijn ruziezoekerij en isolationisme. De twee pijlers van Amerikaanse wereldmacht zijn nog even sterk als voorheen: de dollar is de wereldmunt zodat de VS ongestraft kan blijven lenen; en het leger is nog steeds enkele keren groter dan alle concurrenten. ‘Wat weg is, is de Amerikaanse democratie als rolmodel voor politiek. Dit is wel een historisch keerpunt. Trump sluit het hoofdstuk dat begon met Woodrow Wilson (…) Honderd jaar later is Trump de verpersoonlijking van de corruptie, het cynisme en de ordinaire domheid die nu de Amerikaanse politiek overheersen. Dit is een radicale breuk tussen de structuren van de macht en hun politieke aansturing.’ Talloze voorbeelden van de manieren waarop de VS onder Trump hun macht nu gebruiken.