wetenschap • tech • gezondheid • geld

Anders dan wij?

Anders dan wij?

Waarom wordt iemand een terrorist? Hoe kan iemand onschuldige vrouwen en kinderen vermoorden voor een abstract ideaal? Zitten terroristen anders in elkaar dan wij? Probleem is dat extremisten zich niet zo makkelijk laten interviewen. Studie hield enquete onder 66 gevangen genomen terroristen in Colombia, die bij elkaar 2.100 mensen hadden vermoord, en en vergeleek de antwoorden met die van 66 ‘normale’ moordenaars. De terroristen waren even intelligent, maar vaker agressief en hadden moeite om verdriet, boosheid en weerzin toe te laten. Meest opvallende verschil was dit: de terroristen kijken anders naar immoreel gedrag. Iemand per ongeluk vergiftigen is erger dan iemand proberen te vergiftigen zonder succes. De terroristen zijn ernstig gefocust op het resultaat, en niet erg geïnteresseerd in intenties. Dit lijkt op het perspectief van heel jonge kinderen – maar niet van psychopaten die juist wel intenties meewegen bij hun waarde-oordeel. NB deze mannen werden terrorist om economische redenen, niet religieuze.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer