Apple = een soort Nuon

Apple wil zichzelf 100% groen maken en niet-gebruikte opgewekte zonne-energie kunnen verkopen aan derden. Heeft net toestemming gekregen om een dochtermaatschappij te bestempelen als nutsbedrijf.