Bebossing toegenomen

De hoeveelheid bos in de wereld is de afgelopen tien jaar toegenomen, niet afgenomen. Verlies in tropische wouden werd gecompenseerd door groeiende bossen in China, Rusland, noordelijk Australie en zuidelijk Afrika. Resultaten van een nieuwe meetmethode, ‘passieve microgolven waarnemingen’ van satellieten.