wetenschap • tech • gezondheid • geld

Belastingenquete (2)

Belastingenquete (2)

Ik heb de vragen van gisteren voorgelegd aan het onvolprezen CBS, en die kwamen binnen vijf uur met de volgende antwoorden:

  1. Rijke mensen betalen nu meer inkomstenbelasting dan in 1980? Hebben we geen cijfers over.
  2. 45% van de Nederlanders betaalt helemaal geen inkomstenbelasting?  Op persoonsniveau publiceren we doorgaans geen belastingdrukgegevens omdat voor diverse posten in de inkomstenbelasting paren naar eigen keuze bedragen kunnen verdelen.Op huishoudensniveau kan uit onderstaande tabel afgeleid worden dat in 2013 7,9% van de huishoudens netto geen heffing inkomstenbelasting/volksverzekeringen betaalde.http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80840NED&D1=0-1&D2=0,24&D3=0&D4=l&HD=170418-1205&HDR=T&STB=G2,G3,G1
  3. De belastinginkomsten van de staat bestaan voor 75% uit inkomstenbelastingen? Het CBS vermoedt een onzorgvuldige definitie van ‘inkomstenbelasting’ want : “De (…) genoemde 75% kan alleen kloppen als alle sociale premies en ook belastingen van bedrijven meetellen in de 75%. In Nederland zit je dan ook boven de 60%. Definities zijn dus belangrijk.” Puur op loon- en inkomstenbelasting, dus zonder sociale premies, zit Nederland op ongeveer 30%.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer