Belastingverlaging: niet voor Jan met de Pet

Bedrijven geënqueteerd door Bloomberg zeggen dat als Trump de vennootschapsbelasting verlaagt, de opbrengsten zullen worden uitgekeerd aan aandeelhouders. En dus niet aangewend om te investeren en banen te scheppen.