Bruine Revolutie (3)

De Groene Revolutie verveelvoudigde de opbrengst van landbouwgrond, maar de grond heeft er onder te lijden dus wordt het tijd voor een ‘Bruine’ revolutie. Is organische landbouw daarvoor de enige weg? Lezer J. Bikker schrijft: ‘Kunstmest is niet nodig zegt Pius Floris in reactie op de ‘Bruine Revolutie 2’. Als boerenzoon en werkzaam in de agrarische sector denk ik dat Floris grotendeels gelijk heeft. Sterker, ik vermoed dat het merendeel van de veehouders er voor open staat om te werken zonder kunstmest mits er meer ruimte komt in EU regelgeving voor de toepassing van dierlijke mest al dan niet bewerkt. Maar ja dit is een discussie die al jarenlang voortduurt.’ (…) ‘Als mogelijke input voor het food/feed debat een verhaal afkomstig van de FAO dat al in 2017 is geschreven en onlangs naar buiten is gebracht.

‘In 2050 zal de wereld 9,6 miljard mensen tellen, waarvan 70 procent in steden met een gemiddeld inkomen dat bijna twee keer zo hoog is als nu. Als gevolg daarvan zal de wereldwijde vraag naar dierlijke producten blijven groeien en een cruciale rol spelen in de wereldwijde voedselzekerheid en voeding. Koeien, varkens kippen kunnen voor de mens onverteerbare eiwitten eten en omzetten in dierlijke eiwitten, die wij mensen weer kunnen verteren. 

Het is gangbare wijsheid dat voor een kilo vlees van een koe, het beest 6-20 kilo graan moet eten. Volgens deze FAO-studie is dat slechts 3 kilo granen. De koe eet veel meer, maar 86% van het veevoer is niet geschikt voor menselijke consumptie (gras, en afval van landbouwproducten zoals bierbostel, bietenpulp of sojaschroot).

‘Vee graast grotendeels op gebieden dat voor akkerbouw niet geschikt is. Ook in Nederland hebben wij een groot gebied (het veenweide gebied) dat alleen geschikt is voor veeteelt en waar niets anders kan worden geproduceerd. Als al dat gras niet door de veestapel wordt geconsumeerd kunnen gewasresten snel een extra belasting voor het milieu worden. Maar koeien (bij voorbeeld) zijn afhankelijk van weidegang en hebben slechts 0,6 kg eiwit nodig, dat ook voor de menselijke consumptie geschikt is, om 1 kg eiwit in melk en vlees te produceren. Dit dierlijke eiwit is bovendien van een hogere voedingskwaliteit.’ (tip: J. Bikker)