wetenschap • tech • gezondheid • geld

Chill

Chill

Een groeiend aantal bibliotheken in de VS schrapt de boete voor te laat terugbrengen. Chicago is tot nu toe de grootste. Heeft bovendien schulden van 343.000 leden kwijtgescholden. Waarom? Omdat vooral arme mensen wegblijven als ze eenmaal een boete hebben uitstaan. Door niet langer boetes te heffen, hopen deze bibliotheken dat ze weer toegankelijker worden voor de minder kansrijken. Bovendien: studies tonen dat een boete weinig of geen verschil maakt voor het percentage boeken dat op tijd wordt teruggebracht.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer