Chinees vertalen

Lezer Paul Rodts tipt een nieuw handboek: ‘The Decoding China Dictionary.’ Mag ik dat vertalen als: ‘China ontcijferen’? Geschreven door vijf journalisten en academici met tientallen jaren ervaring in China. De bedoeling is duidelijk: duidelijk maken wat de Chinese ‘Newspeak’ echt bedoelt. Als de Chinese overheid bijvoorbeeld spreekt over ‘democratie,’ wat bedoelt ze dan? Democratie binnen de Communistische Partij. De CP luistert naar iedereen, ook zelfs mensen buiten de Partij, en beslist dan wat het beste is. Liberale democratie, zoiets als wat wij hebben, is al in 2013 gedefinieerd als ‘een bedreiging voor de stabiliteit het regime.’

Zo ‘vertaalt’ het boek 14 termen waaronder Cultuur, Soevereiniteit, Mensenrechten en de Rechtsstaat.